Kvarteret Apotekaren

Kvarteret Apotekaren 1899.

Kvarteret Apotekaren är ett kvarter i Vasastan i Stockholm. Apotekaren omges av Kungstensgatan i norr, Tulegatan i öster, Rådmansgatan i söder och Döbelnsgatan i väster. Kvarteret består idag av en fastighet, Apotekaren 22.

Historik

Kvarteret är redovisat som XLVI – ApotecarenPetrus Tillaeus karta från 1733. Här fanns två väderkvarnar Waros och Jan Erss, men inget apotek. Möjligtvis var en apotekare bosatt i området, men det har ej med säkerhet kunnat bekräftas. Enligt Tillaeus låg fem apotek vid den tiden i Gamla stan, två på Södermalm och tre på Norrmalm men inget så långt utanför staden (se Stockholms historiska apotek).

Det betydligt yngre grannkvarteret i öster heter Provisorn. En provisor var en examinerad apotekare som tjänstgjorde på en annans apotek. Här finns sambandet mellan båda kvarteren. Största byggnad i kvarteret Apotekaren är Tulestationen som uppfördes åren 1902–1906 efter ritningar av Ferdinand Boberg.

Bilder

Källor

Media som används på denna webbplats

Kvarteret Apotekaren 1899.JPG
Del av Alfred Bentzers karta visande kvarteret Apotekaren med omgivning
Döbelnsgatan 1900.jpg
Döbensgatan 26-30 i Stockholm, byggnaderna revs år 1904
Tulestationen 1901.jpg
grundläggningsarbeten för Tulestationen 1901
Tegnergatan kv Lindanseren cropped.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Tegnérgatan i Stockholm, gamla och nya gatuskylten i kvateret Lindansaren
Tulestationen 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Tulestationen hörnet Tulegatan/Kungstensgatan
Stockholms Elverk, mot Döbelnsgatan.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Om- och påbyggnadsår 1937-39. Arkitekt Gillis Hansson, byggherre Stockholms Elverk, byggmästare A Olsson.