Kvarteret Apotekaren

Kvarteret Apotekaren 1899.

Kvarteret Apotekaren är ett kvarter i Vasastan i Stockholm. Apotekaren omges av Kungstensgatan i norr, Tulegatan i öster, Rådmansgatan i söder och Döbelnsgatan i väster. Kvarteret består idag av en fastighet, Apotekaren 22.

Historik

Kvarteret är redovisat som XLVI – ApotecarenPetrus Tillaeus karta från 1733. Här fanns två väderkvarnar Waros och Jan Erss, men inget apotek. Möjligtvis var en apotekare bosatt i området, men det har ej med säkerhet kunnat bekräftas. Enligt Tillaeus låg fem apotek vid den tiden i Gamla stan, två på Södermalm och tre på Norrmalm men inget så långt utanför staden (se Stockholms historiska apotek).

Det betydligt yngre grannkvarteret i öster heter Provisorn. En provisor var en examinerad apotekare som tjänstgjorde på en annans apotek. Här finns sambandet mellan båda kvarteren. Största byggnad i kvarteret Apotekaren är Tulestationen som uppfördes åren 1902–1906 efter ritningar av Ferdinand Boberg.

Bilder

Källor

Media som används på denna webbplats

Tegnergatan kv Lindanseren cropped.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Tegnérgatan i Stockholm, gamla och nya gatuskylten i kvateret Lindansaren
Kvarteret Apotekaren 1899.JPG
Del av Alfred Bentzers karta visande kvarteret Apotekaren med omgivning
Döbelnsgatan 1900.jpg
Döbensgatan 26-30 i Stockholm, byggnaderna revs år 1904
Tulestationen 1901.jpg
grundläggningsarbeten för Tulestationen 1901
Tulestationen 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Tulestationen hörnet Tulegatan/Kungstensgatan
Stockholms Elverk, mot Döbelnsgatan.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Om- och påbyggnadsår 1937-39. Arkitekt Gillis Hansson, byggherre Stockholms Elverk, byggmästare A Olsson.