Kvarnvretens koloniområde

Kvarnvretens koloniområde, juli 2015.

Kvarnvretens koloniområde är ett koloniområde i stadsdelen Ulriksdal i Solna kommun. Koloniträdgårdsförening Kvarnvreten inrättades 1954 och sköter området. År 1955 började anläggningsarbetena. Arealen omfattar 34 000 m² mark som ligger strax väster om Ulriksdals slott. På slottsområdet finns ytterligare en koloniträdgård: Ulriksdals koloniområde.

Historik

Området har sitt namn efter Kvarnvreten som tidigare kallades ”Mjölnarens åkervret”. Mjölnarens kvarn stod på en liten holme i Igelbäcken som idag bildar koloniområdets begränsning mot norr. Vid bildandet av föreningen år 1954 medverkade Solna kommun som arrenderade marken av ståthållarämbetet. Även dåvarande kungen Gustaf VI Adolf visade stort intresse för koloniområdets tillkomst och vidare utveckling. Idag ägs marken av Statens fastighetsverk.

Det 34 000 m² stora koloniområde delades in i 108 lotter om cirka 225 m² vardera. 1955 började anläggningsarbetena under ledning av Edgar Oldén, stadsträdgårdsmästare i Solna 1943-57. Till en början fick ingen bebyggelse ske på lotterna, men redan 1956 uppfördes de första kolonistugorna som gav möjlighet till övernattning. Stugorna fick en enhetlig utformning med fasader i lockläktpanel och färgsättning i tre varianter: gult med gröna detaljer, rött med gröna detaljer och grönt med röda detaljer. Inom området finns även gemensamma ekonomibyggnader och en samlingslokal.

Bilder

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Kvarnvretens koloniområde 2015a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kvarnvretens koloniområde i Ulriksdal, Solna
Kvarnvretens koloniområde 2015d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kvarnvretens koloniområde i Ulriksdal, Solna
Kvarnvretens koloniområde 2015.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kvarnvretens koloniområde i Ulriksdal, Solna
Kvarnvretens koloniområde 2015f.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kvarnvretens koloniområde i Ulriksdal, Solna
Ulriksdals slott plantering juni 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Plantering med gula blommor visande ett stort krönt U som står för Karl XI:s son Prins Ulrik vilken avled i späd ålder 1685 och namngav Ulriksdal.
Söderbrunn 2010c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Koloniföreningen Söderbrunn på Norra Djurgården, Stockholm
Kvarnvretens koloniområde 2015c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kvarnvretens koloniområde i Ulriksdal, Solna