Kvarken

  Norra Kvarken.
  Södra Kvarken.
Kvarken

Kvarken (i äldre litteratur stavat Qvarken, finska: Merenkurkku, "Havshals"; kvark är en äldre synonym till strupe/hals) är det vattenområde som skiljer Bottenviken från Bottenhavet, ungefär mellan svenska Umeå och finska staden Vasa, vilket även benämns Norra Kvarken för att undvika förväxling med Södra Kvarken (finska: Ahvenanrauma, "Ålands sund"),[1] det sistnämnda är den smalaste och nordligaste delen av Ålands hav mellan Åland och Öregrunds skärgård och skiljer Ålands hav från Bottenhavet. Norra Kvarken är del av världsarvet.

Den västligaste delen, mellan Holmöarna och svenska fastlandet, benämns även Västra Kvarken, medan den östligaste delen benämns Östra Kvarken.

Landhöjningen i Kvarken, där största djupet är 25 meter, är 8,5 millimeter per år, vilket, om den fortsätter i samma takt, förväntas bilda en landförbindelse mellan Umeå och Vasa om cirka tvåtusen år, som därigenom kommer att göra Bottenviken till Europas största insjö.[2]

Flera försök har gjorts att simma över Kvarken men kyla och strömmar har stoppat de flesta försöken att korsa sundet. Först att lyckas simma över östra Kvarken var Umeåtrion Lennart Flygare, Pavio Grzelewski och Tore Klingberg som den 24 juli 2018 simmade från Valsörarna på finska sidan till Holmögadd på den svenska sidan. Det tog dem 12 timmar och 2 minuter att korsa sundet[3].

Fast förbindelse

Färjetrafik för gods- och persontransport bedrivs för närvarande av Wasaline mellan Umeå hamn, Holmsund och Vasa hamn, Vasa. Det har dock under decennier framförts förslag på en kombinerad väg- och järnvägsbro över Norra Kvarken som godtas av Kvarkenrådet[4] och, enligt en beräkning år 2020, skulle kosta omkring trettio till femtio miljarder svenska kronor.[5] Det finns sedan hösten 1997 en fast broförbindelse mellan Vasa och ön Replot, som kan komma att få betydelse för den föreslagna Kvarkenbron.

Fyrskeppsstationer

Östra Kvarken

Som ett angöringsmärke i de farliga vattnen sydost om Holmögadd fanns 1924–1960 en fyrskeppsstation, där hela tiden fyrskeppet nr 15 Utgrunden tjänstgjorde. Fyrskeppsstationen ersattes 1960 av kasunfyren Nordvalen, belägen drygt 3 distansminuter sydsydost om Holmögadd.

Sydostbrottet

För att förebygga vidare olyckor, ankrades ett fyrskepp upp 2,5 distansminuter syd om Sydostbrottets södra pynt. Stationen flyttades senare något mer sydvart. Fyrskeppsstationen ersattes 1963 av en kasunfyr, placerad på Vernersgrund.

NummerNamnTjänstgöringsår
2ASydostbrottet1862-1894
14Svinbådan1895-1933
33Sydostbrotten1934-1963

Världsarv

Den 12 juli 2006 röstade Unescos världsarvskommitté enhälligt för att en del av Kvarken i Finland skulle få världsarvsstatus. Kvarken blev dock inget eget världsarv utan blev en utvidgning av det befintliga världsarvet Höga kusten. Världsarvets namn ändrades då från enbart Höga kusten till Kvarkens skärgård/Höga kusten. Sedan 2008 bär världsarvet namnet Höga kusten/Kvarkens skärgård.

The Observer skriver att "landskapet är fantastiskt, känslan av frid påtaglig".[6]

Se även

Referenser

  1. ^ Catharina Grünbaum (18 februari 2008). ”Kvarken och Bottenviken”. Dagens Nyheters nätupplaga. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1637&a=744125. Läst 23 februari 2008. 
  2. ^ Per Erik Persson. "Från Vindelkroken till Holmögadd" i Svenska Turistföreningens årsbok 2001, s.26, ISSN 0283-2976
  3. ^ Patrick Krainer. ”De simmade 26 kilometer över kvarken”. Västerbottenskuriren. https://www.vk.se/plus/2432049/de-simmade-26-kilometer-over-kvarken. Läst 7 augusti 2018. 
  4. ^ https://www.kvarken.org/argument-for-en-fast-forbindelse/
  5. ^ Kejerhag, Jenny (14 juli 2020). ”Ny utredning blåser liv i drömmen om en bro över Kvarken”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/ny-utredning-blaser-liv-i-gammal-drom-om-en-bro-over-kvarken. Läst 15 juli 2020. 
  6. ^ 20 undiscovered island gems The Observer, 7 juni 2009.
  • Kvarken i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1911)
  • Werner, Björn (1999). Fyrskepp i Sverige: historien om fyrskeppsepoken 1831–1972. Falkenberg: Marinlitteratur. Libris 7799288. ISBN 91-973187-0-1 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats