Kvänland

Kvänland, ibland Kvenland, var benämningen på ett område i norra delen av nuvarande Sverige och Finland där kväner levde (åtminstone under medeltiden[1]). Det brukar identifieras med området runt Bottenviken i Norrbottens län och finska Österbotten. Mer specifikt handlar det ofta om norra delen av Österbotten eller landet vid den innersta delen av Bottniska viken.[1]

Historik

Den nordnorske resenären Ottar från Hålogaland från Tromsø beskriver på 890-talet e.Kr. ett område benämnt Kvänland, norr ovan ödemarkerna, som sträckte sig åt söder på båda sidor av Bottenviken.

I slutet av 1150-talet skrev den isländske abboten Nikulás Bergsson att det norrut från Värmland finns "två Kvænland", som sträcker sig till norra Bjarmaland. [2]

Den första mycket precisa definitionen på Kvänland får man först i en rapport från 1742–1745 där Kvänland definieras som området öster och väster om Torne älv och norröver där befolkningen kallas för kväner: "Qvaenland kaldes her den District i Sverrig, 2,25 Miil Östen, og 2,25 Miile Vesten for Torne stad, strekkende sig op efter Torne- og andra Elve i Nordnordvest en 40 Miile ad de Norske Grendser.---de övriga 10 mil o- dyrkelig Land innehavs av Lappar, som man her i Landet kallar de Svenske Östlapper; Bonder og Brugsfolk boe langs efter Elvene, hvoraf detta Qvaenland ere mangfoldige og store ". På ett annat ställe nämns: Qvaenland, (som er et Landskab strekkende sig 8 Miile fra Tornestad i Nord...).

Se även

Referenser

  1. ^ [a b] Kvänland i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 7 mars 2016.
  2. ^ Rafn, C.C. Antiquités Russes II, sid 404-405.
  • Peter Schnitler. GRENSEEKSAMINASJONSPROTOKOLLER 1742-1745. Band I-III. Sammanställt av J. Qvigstad, K. B. Wiklund, Lars Ivar Hansen och Tom Schmidt. Oslo 1929, 1962, 1985.

Vidare läsning

Media som används på denna webbplats

Kainun inst2.jpg
Författare/Upphovsman: Terje Aronsen, Licens: CC BY-SA 3.0
Kainun instituutti in Pyssyjoki, Norway