Kungsgatan, Stockholm

Kungsgatan österut sedd från Malmskillnadsbron i januari 2014.

Kungsgatan är en paradgata genom stadsdelarna Norrmalm och Kungsholmen i Stockholms innerstad. Gatan löper i ost-västriktning från Birger Jarlsgatan vid Stureplan till Kungsholmsgatan och är cirka 1,5 kilometer lång.

Arkitekturen längs Kungsgatan östra del domineras av påkostade byggnader uppförda huvudsakligen på 1910-, 1920- och 1930-talen, bland dem Myrstedt & Stern (invigd 1910), Konserthuset (invigd 1926) och Centrumhuset (invigd 1931). Den västra delen, som är betydligt äldre, domineras av byggnader från tidigare decennier. Här kan nämnas Lundbergska huset (uppfört 1883-1885) och Oscarsteatern (invigd 1906).

Över Kungsgatan leder två valvbroar: Malmskillnadsbron och Regeringsgatans bro. Båda anlades i samband med att Kungsgatan grävdes genom Brunkebergsåsen och invigdes samtidigt med gatan 1911.

Stockholms och Sveriges första trafiksignal togs i drift i januari 1925. En nyfiken skara människor hade samlats vid korsningen Kungsgatan/Vasagatan för att beskåda nyheten.[1]

Historia

Kungsgatan västerut med Kungstornen och Malmskillnadsbron, 2008.
Kungsgatan västerut, december 2008.
Kungsgatan mot öst från Vasagatan.

År 1887 fattade stadsfullmäktige beslut om att Kungsgatan skulle dras fram till Stureplan, rakt genom Brunkebergsåsen. Innan dess leddes all trafik över åsen. Gatan över åsen hade många olika namn, de äldsta kända var Helsingegathun (1647) och Helsing grenden (1658). I början av 1700-talet ändrades namnet till Luthers gatun, Lutterns grend och slutligen Lutternsgatan.

Kungsgatan östra del invigdes den 24 november 1911 efter att grävning och sprängningsarbete genom Brunkebergsåsen pågått i sex års tid. Den ersatte då Lutternsgatan, en gata med skjul och gammal trähusbebyggelse. Vid genomsprängningarna påträffades fornlämningar från den vikingaby man förmodat låg ungefär där Hötorget ligger idag. Innan invigningen, den 21 november, provkördes den första spårvagnen i Stockholm på gatan "vagnen gick två gånger fram och tillbaka mellan Stureplan och Hötorget".[2]

Till följd av nivåskillnaden gick Malmskillnadsgatan och Regeringsgatan över de nybyggda viadukterna, någon bebyggelse fanns inte vid öppnandet, vid dess sidor fanns bara en jordslänt längs norra och södra sidan av gatan. 1915 presenterade arkitekt Sven Wallander en vision om två höga tvillingtorn vid Malmskillnadsbrons ömse brofästen med omgivande lägre byggnader med öppna arkader i gatunivån. Förslaget låg till grund till den stadsplan som fastställdes 1919 vilken eftersträvade ett krökt gaturum från Norrlandsgatan till nuvarande Sveavägen med Kungstornen som höjdpunkt. Hushöjden bestämdes till sex våningar och fasaderna skulle, trots flertalet olika arkitekter, ges ett enhetligt utförande med arkadmotiv i bottenvåningarna.[3]

Under 1950-talet påbörjades byggandet av Stockholms tunnelbana mellan Kungsgatan och Slussen, en period under vilken gatan hade stor betydelse i centrala Stockholm. När Stockholms kommersiella centrum på 1960-talet flyttades söderut till Hamngatan och Sergels torg innebar det början på en nedgångsperiod för gatulivet på Kungsgatan.

För att ge Kungsgatan tillbaka lite av sin forna status genomfördes på 1980-talet en renovering och uppsnyggning av gatan på dåvarande stadsarkitekten Per Kallstenius initiativ. I samband med det breddades trottoarerna och en enhetlig skyltning och belysning uppsattes.

Kvällsstämning då och nu

I december 1945 stod fotografen Gunnar LundhMalmskillnadsbron och tog bilder på Kungsgatan vid juletid mot väst och öst. Motsvarande fotografier skapades i december 2010.

Biogatan

Kungsgatan var en gång en av Stockholms biograftäta gator (se Biografer i Stockholm). Vid Kungsgatan 65 fanns Palladium som öppnade 1918 och stängde 1987, i Palladiums lokaler ligger sedan 2003 Casino Cosmopol. Vid nummer 37 öppnade 1936 biografen Royal, den höll sig kvar under olika namn fram till år 2008, då hette den Astoria. Mellan Sveavägen och Birger Jarlsgatan ligger två av Stockholms mest kända och etablerade biografer, Saga (invigd 1937) och Rigoletto (invigd 1939).

Byggnader längs Kungsgatan i urval

I byggnadernas husnummer-ordning:

BildArtikelnamnKungsgatan nrTypKort beskrivning
Myrstedt 2009a.jpgMyrstedt & Stern5AffärshusByggnaden började uppföras 1908-1910 för Myrstedt & Sterns aktiebolag av Kreuger & Toll efter ritningar av arkitekten Ernst Stenhammar och konstruerad av Henrik Kreüger. Byggnaden var den första i Stockholm som uppfördes med en renodlad skelettkonstruktion i armerad betong.
Kungsgatan 8, 2014.jpgKungsgatan 88AffärshusKungsgatan 8 byggdes 1927—1928 och är ett av flera hus, med adresserna Kungsgatan 4—10, som uppfördes av ett dotterbolag till fastighetsbolaget Hufvudstaden. Huset var i mer än 30 år huvudkontor för det svenska radiobolaget Radiotjänst.
Rigoletto 2009a.jpgBiograf Rigoletto16BiografRigoletto invigdes 17 mars 1939 som Ri-Teatrarnas tolfte biograf med 1 201 sittplatser och var Sveriges första biograf med Cinemascope och stereo. Idag har Rigoletto 918 platser.
Kungsgatanb.JPGKungshuset18AffärshusByggnaden som är grannhus till "Rigoletto" uppfördes 1938-40 av byggmästaren Gösta Videgård och är ett tidigt exempel på svensk funkisarkitektur med en fasad i slipad, ljus kalksten. Arkitekt för fastigheten var Hagstrand & Lindberg.
Saga 2009a.jpgBiograf Saga24BiografBiografen öppnade i februari 1937 och var Saga Europafilms stora premiärbiograf. 1991 tillkom tre salonger med namnen Anglais, Aveny och Bostock. Totalt antal platser för alla fyra salonger är 851.
Kungsgatan 2008b.jpgKungstornen30,33AffärshusKungstornen är tvillingtorn, byggda på var sin sida om Kungsgatan. Det norra tornet blev klart 1923 och ritades av Sven Wallander, medan det södra invigdes 1925 och ritades av Ivar Callmander. Tornen var mellan 1924 och 1949 Sveriges högsta skyskrapor.
Centrumhuset 2008.jpgCentrumhuset32-38AffärshusByggnaden uppfördes efter arkitekt Cyrillus Johanssons ritningar under åren 1929-31. Den konkav formgivna "Ströms hörna" mot korsningen Kungsgatan och Sveavägen har alltid varit en omtyckt skyltplats för ljusskyltar.
Kungsgatan 1944.jpgBiograf Royal37BiografBiografen öppnade 1936 och fanns även under namnen Sandrew 1-2-3 och Astoria. Filmvisningen lades ner 2007. År 2009 började man bygga om lokalerna till ett lounge och nöjescenter.
Kungsgatan 40 Hästhuvudet 2010b.jpgKungsgatan 4040AffärshusI hörnet Kungsgatan/Sveavägen låg under 1900-talets första decennier Feiths populära musikcafé. Nuvarande byggnad uppfördes åren 1918-1919 efter ritningar av arkitekterna Hjalmar Westerlund (för planerna) och Sven Wallander (för fasaderna).
Konserthuset april 2017b.jpgKonserthuset41-43KonsertsalByggnaden uppfördes åren 1924-26 efter ritningar av arkitekt Ivar Tengbom. Byggnaden räknas som en höjdpunkt i den svenska 20-talsklassicismen. I Stockholms konserthus utdelas den 10 december varje år Nobelprisen i medicin, fysik, kemi och litteratur.
Tempohuset 2007.jpgKungshallen44Kontors- och
affärshus
Byggnaden kallades tidigare Tempohuset, det byggdes åren 1936 till 1937 efter ritningar av arkitekt Edvard Bernhard på uppdrag av Åhlén & Holm. Namnet härrör från det Tempovaruhus som fanns i byggnaden. Nuvarande Kungshallen öppnade den 1 december 1995.
PUB 2007 1.jpgPUB45-49VaruhusVaruhuset är sammansatt av olika byggnadsdelar, som skapades mellan 1916 och 1959 då det så kallade "Bohagshuset" vid Drottninggatan invigdes. Flera kända arkitekter ritade PUB:s byggnader, bland dem Gustaf Hermansson, Cyrillus Johansson, Artur von Schmalensee och bröderna Erik och Tore Ahlsén.
Kungsgatan 52.JPGVinkelhaken 952Bank- & affärshusByggnaden restes 1913-15 på uppdrag av Stockholms Handelsbank genom dotterbolaget Filia. Huset vars fasader upptas av stora fönsterytor i burspråk med blyspröjsar bedöms idag som kulturhistoriskt mycket värdefullt. Arkitekt var Erik Josephson.
Oscarsteatern.jpgOscarsteatern63TeaterOscarsteatern, kort "Oscars" är en privatteater för operett och musikal som ritades i jugendstil av arkitekt Axel Anderberg och invigdes 6 december 1906. Salongen rymmer 905 personer. Teatern har fått sitt namn efter kung Oscar II.
Casino Cosmopol Stockholm Sweden.jpgCasino Cosmopol65SpelkasinoCasino Cosmopol är ett av fyra statligt ägda kasinon i Sverige med namnet Casino Cosmopol. Kasinot inrättades år 2003 i en lokal som tidigare genom åren varit nattklubb (Heaven), biograf (Palladium) och dansrestaurang (Bal Palais).
Scandic Grand Central.jpgLundbergska huset70-74HotellScandic Grand Central huserar numer i det Lundbergska huset, vilket då det restes 1883-1885 var stadens största privata byggnad.

Kollektivtrafik

Kungsgatan trafikeras av flera busslinjer, linjerna 1 och 75 trafikerar hela Kungsgatan med undantag för den korta del som ligger på Kungsholmen. Antalet busshållplatser på Kungsgatan har minskat de senaste åren då bl.a. hållplatserna Norrlandsgatan, Sveavägen och Vasagatan dragits in av Keolis, som är ansvarig entreprenör åt Storstockholms Lokaltrafik (SL). Kvarvarande busshållplatser är Regeringsgatan (belägen väster om Regeringsgatans bro), Hötorget samt Cityterminalen.

Tunnelbanans station Hötorget har fyra uppgångar på Kungsgatan, samtliga ligger vid korsningen Kungsgatan/Sveavägen. Tunnelbanestationen hette inledningsvis Kungsgatan men heter sedan 1957 Hötorget.

Kungsgatan, på Kungsbron, har också flera uppgångar från Stockholm C. Uppgångar finns från spår 1 och 2 (som bara trafikeras av Arlanda Express), spår 3 och 4, spår 5 och 6 samt spår 7 och 8. Uppgångar från spår 1 och 2 finns på såväl södra som norra sidan medan övriga uppgångar bara finns på norra sidan av Kungsbron. Uppgången från spår 7 och 8 saknar hiss.

Cityterminalen har en utgång mot Kungsgatan/Kungsbron vid Terminalslingan.

Historiska bilder

Kungsgatan genom tiderna

Referenser

Noter

  1. ^ Wickström (1998), s. 122-123
  2. ^ not saknas
  3. ^ Höga hus - Samfundet Sankt Eriks Årsbok 2010

Tryckta källor

Vidare läsning

  • Erséus, Johan (2011). Kungsgatan: ett sekel på Stockholms paradgata. Stockholm: Max Ström. Libris 12339191. ISBN 91-7126-205-9 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Kungsgatanb.JPG
Författare/Upphovsman: Ankara, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungshuset
Kungsgatan 2008b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungsgatan i Stockholm västerut med Malmskillnadsbron i bakgrunden, vy från Regeringsgatans bro.
Centrumhuset 1945.jpg
Centrumhuset i Stockholm, f.d. biografen Royal till vänster
Kungsgatan 100 år 2011.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungsgatan 100 år, vy mot ost
Tempohuset 2007.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
"Tempohuset" i Stockholm
Kungsgatan 8, 2014.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kungsgatan 8
Kungsgatan 52.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungsgatan 52, Drottninggatan 78. Byggnadsår 1913-15, arkitekt Erik Josephson, byggherre Fastighets AB Filia , byggmästare G Hesselman.
Oscarsteatern.jpg

Oscarsteatern Stockholm, Sverige. år 2006

Oscars theatere, Stockholm, Sweden Year 2006.
Myrstedt 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Myrstedt & Stern, Kungsgatan, Stockholm
Kungsgatan mot öst 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungsgatan mot öst (från Vasagatan)
Kungsgatan January 2014 02.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungsgatan (Swedish for "King's Street"), Stockholm. Exposure fusion from 2 exposure (5 and 1/10 sec)
Kungsgatan Sveavägen 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Centrumhuset vid Kungsgatan / Sveavägen i Stockholm, vy mot väst
Saga 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Biografen "Saga" Kungsgatan, Stockholm
Kungsgatan 1967.jpg
Kungsgatan i Stockholm vid övergången från vänster- till högertrafik, 3 september 1967, kl. 4:50 på morgonen.
Casino Cosmopol Stockholm Sweden.jpg
Författare/Upphovsman: Tage Olsin, Licens: CC BY-SA 2.0
Casino Cosmopol, Stockholm, Sweden. Built 1916-1918. Före detta Biograf Palladium
Kungsgatan 1944.jpg
Kungsgatan västerut före Sveavägen. Kungsgatan i mörker med neonskyltar
Konserthuset april 2017b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Konserthuset, Stockholm
Kungsgatan 1945.jpg
Segerdagen på Kungsgatan 7 maj 1945
Scandic Grand Central.jpg
Scandic Grand Central, hotell i korsningen Vasagatan/Kungsgatan i centrala Stockholm.
PUB 2007 1.jpg
Författare/Upphovsman: Holger Ellgaard Redigera dessa strukturerade data på Commons, Licens: CC BY-SA 3.0
Varuhuset PUB:s fasad mot Hötorget i Stockholm Redigera dessa strukturerade data på Commons
Kungsgatan 2008c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungsgatan i Stockholn den 2:a advent 2008
Kungsgatan mot öst 1945.jpg
Kungsgatan i Stockholm från Malmskillnadsbron österut
Kungsgatan 1909.jpg
Kungsgatan i Stockholm under byggnad 1909
Rigoletto 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Biograf "Rigoletto" i Stockholm
Kungsgatan 1911.jpg
Kungsgatan i Stockholm efter invigningen 1911
Kungsgatan mot öst 1945a.jpg
Kungsgatan i Stockholm, mot öst i mitten av 1940-talet med Stureplan i bakgrunden
Kungsgatan 40 Hästhuvudet 2010b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungsgatan 40 (hörnet Kungsgatan/Sveavägen) Stockholm
Centrumhuset 2008.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Centrumhuset i Stockholm