Kungens kurva

För industriområdet, se Kungens kurvas kontors- och industriområde.

Kungens kurva
Vy över en del av Kungens kurva i september 2010
LägeHuddinge kommun, Stockholms län
Öppnad18 juni 1965 med Ikea Kungens kurva
Ägareolika
Besökare/årcirka 15 miljoner
Antal P-platsercirka 5 000
Webbplatswww.kungenskurva.se

Kungens kurva är ett stort handels- och industriområde och sedan 2018 en egen kommundel[1] i Huddinge kommun, strax utanför Stockholms kommun i Stockholms län. Kungens kurva är ett av Skandinaviens största köpcentrum och ett av Storstockholms mycket expansiva områden. Tillsammans besöks Kungens kurva i Huddinge och Skärholmen Centrum i Stockholm av 30 miljoner besökare varje år och handeln omsätter cirka fem miljarder kronor per år.[2] Köpcentrumet är beläget vid E4/E20 (Södertäljevägen) omkring 15 km sydväst om centrala Stockholm. Söder om handelsplatsen fortsätter Kungens kurvas kontors- och industriområde. Området är fortfarande under utveckling och fram till 2030 skall det enligt kommunen "få en attraktiv blandning av handel, arbete, bostäder, kultur och rekreation".

Historik

Kungens kurva 1972.

Fram till 1960-talet var området i stort sett obebyggt. Genom trakten gick Södertäljevägen som sedan 1953 hade motorvägsstandard med 7,5 meter breda, dubbla körbanor i varje riktning och en fem meter bred mittremsa. Här fanns en på- och avfart som hette Skärholmsmotet (nuvarande trafikplats Kungens Kurva) med två Esso-bensinstationer. Trafikplatsen ledde på östra sidan till Gamla Södertäljevägen och Ekgårdsvägen samt på västra sidan till den planerade stadsdelen Skärholmen.

Det första företaget som etablerade sig här var Ikea Kungens kurva, som invigde sitt möbelvaruhus den 18 juni 1965 vid Ekgårdsvägen. Anläggningen fick bra skyltläge till motorvägen och var det andra möbelvaruhuset som Ikea lät bygga i Sverige efter stamhuset i Älmhult. Vid Ekgårdsvägen, mittemot Ikeahuset, öppnade 1968 Esso Motorhotell (numera Scandic Kungens Kurva) och samma år invigdes Skärholmens centrum. Fram till början av 1970-talet fanns i Kungens kurva bara Ikea, Esso-hotellet och ett (numera rivet) storlager för Metro samt det kulturhistoriskt intressanta torpet Månskär känt sedan tidigt 1700-tal. Genom området sträckte sig även Huvudvattenledning Norsborg-Stockholm som ej fick överbyggas.

Ikeas fastighet fick beteckningen Kurvan och Esso-hotellet blev Radien. Kvartersbeteckningar efter geometriska begrepp fortsatte sedan med bland annat Diagonalen, Kvadraten, Rektangeln, Sekanten, Pyramiden och Segmentet. Även det interna gatunätet fick liknande namn som Diagonalvägen, Modulvägen och Tangentvägen. Den första stadsplanen för en del av Kungens kurva fastställdes 1962. Därefter har flera nya detaljplaner tillkommit, de senaste upprättades 1991 och 1995. De kommer att uppföljas av ytterligare detaljplaner[uppföljning saknas] som har till syfte att möjliggöra Kungens kurvas framtida utveckling.[3]

Sedan dess har området utvidgats med bland annat filialer för kedjorna McDonald’s, ICA Kvantum, Heron City, Elgiganten, City Gross, Rusta, Jula och Power. Handelsområdet har byggts ut i flera etapper, den största blev klart år 2001 då byggnaden för Heron City tillkom i syd och stormarknaden City Gross med Apoteket, Systembolaget, Intersport med flera etablerades i öst.

Kungens kurva är tillsammans med Skärholmens centrum numera (2010) Nordens största handelsplats med en omsättning på nära 6 miljarder kronor och 15 miljoner besökare per år. "Kungens kurva" är även namnet för trafikplatsenSödertäljevägen (E4/E20) med av- och påfarter till och från Skärholmen och handelsplatsen Kungens kurva.

Handelskedjor och byggnader (i urval)

I kronologisk ordning efter tillkomstår:

Historien bakom namnet

Dagens Nyheter den 29 september 1946. "Kungabil i diket i Segeltorp".

Bakgrunden till namnet är att den Cadillac Series 75 Fleetwood Sedan av 1939 års modell som kung Gustaf V färdades i här körde i diket på lördagseftermiddagen den 28 september 1946. Kungen med följe var på hemväg från en jakt på Tullgarns slotts ägor i Hölö. Bilen fördes av Gösta Ledin som höll 65 kilometer i timmen och tappade kontrollen över bilen efter en långsträckt högerkurva på Gamla Södertäljevägen strax väster om Juringe gård. Kungabilen gled av vägen och stannade efter ett tjugotal meter i ett vattenfyllt dike.

Dagens Nyheter var snabbt på plats och fotograferade det hela och i sin söndagsutgåva hade tidningen en artikel om händelsen under rubriken "Kungabil i diket i Segeltorp - Kungen klev ur torrskodd efter bilvurpa i kärrgöl".[4]

Det aktuella vägavsnittet var farligt och dessutom pågick vägarbeten. 1953 öppnade den nya huvudtrafikleden mellan Västberga och området Smista. Den fick dubbla körbanor i varje riktning och en bred mittremsa. Vid Smista fanns en av- och påfart till Gamla Södertäljevägen, ungefär där dagens trafikplats Kungens kurva ligger. Här öppnade två Esso-bensinstationer på varsin sida om den nya trafikleden och gavs namnet Kungens kurva av deras ägare Tore Jakobson. Senare blev namnet officiellt för hela området.[5] Olycksbilen står på bilmuseet vid Sparreholms slott men det existerar en liknande Cadillac som fanns på Skoklosters bil och motormuseum och båda museer hävdade att deras bil var den "riktiga".[6]

Idag är det svårt att hitta olycksplatsen. Södertäljevägen är uträtad och har dessutom blivit motorväg E4/E20, men själva olycksdiket och en kort bit av Södertäljevägens gamla vägbank finns fortfarande (2018) kvar. Platsen ligger i ett skogsparti ungefär 200 meter norr om Circle K:s (före detta Esso) bensinstation och bakom Scandic Hotel (före detta Esso Motorhotell).[7]

För att påminna om händelsen har kommunen beslutat att uppkalla ett planerat torg söder om Kungens kurva shoppingcenter till Gustav V:s torg. Här kommer en hållplats för Spårväg syd att anläggas.[8]

Konstnärlig utsmyckning

År 2003 fattade Huddinge kommunstyrelse beslut om Program för utformningen av den offentliga miljön i Kungens kurva. Programmets syfte är att ge underlag för att gestaltningsmässigt förbättra den offentliga miljön i Kungens kurva.[9] En del av programmet var även att gestalta ett antal cirkulationsplatser.

Först på plats var Mats Olofgörs skulptur "Vågat möte" som invigdes i oktober 2005 i närheten av Lindvretens trafikplats. "Vågat möte" är en 23 meter hög, knallröd vågrörelse bestående av två lackerade stålpelare som sträcker sig mot himlen vid södra infarten till Kungenskurva-området. Inspiration för skulpturen var den kända spiralfiguren Vridande moment från 1968 som står i Skärholmens centrum.[10]

Åtta rondellen i Kungens kurvaområdet gestaltades av konstnären Maria Ängquist-Klyvare med Lysande tefat, som har en paraplyliknande konstruktion, tillverkad av aluminium med en dekor av fluorescerande film i glada färger. Varje "tefat" har olika dekor. Under "tefatet" finns indirekt belysning som tänds på kvällar tillsammans med några strålkastare uppifrån.[11]

Rondellen vid Kungens kurvaleden/Smistavägen tog formgivaren Thomas Nordström hand om. Tillsammans med landskapsarkitekt Torsten Wallin skapades 2009 skulpturen Oas, som är ett miniatyrlandskap. I landskapet "växer" 15 fantasiplantor i rostfritt stål. Knopparna är i tre olika storlekar och stjälkarna har olika längder och krökningar. Knopparna belyses med LED-ljus inifrån. [12]

Bilder, konstnärlig utsmyckning

Området i siffror

Handelns Utredningsinstitut (HUI) har för första gången genomfört en fullständig kartläggning av handeln i Kungens kurva och Skärholmens centrum som gemensamt handelsområde. Utredningen har genomförts under sommaren och hösten 2009. Svarsfrekvensen var 95 procent och visade följande resultat:[13]

 • Kungens kurva och Skärholmen har en total omsättning på 7,3 miljarder kronor
 • Sällanköpsvaruhandeln omsatte 5,4 miljarder kronor
 • Handelsplatsen har 30 miljoner besökare
 • Handelsplatsen erbjuder totalt 230 000 kvadratmeter detaljhandel

Ytterligare expansion

Granen Fastighetsutveckling började under våren 2007 uppförandet av en ny handelsfastighet vid norra infarten till Kungens kurva. Grundidén är att skapa cirka 11 000 kvadratmeter butiksyta och 330 parkeringsplatser i tre plan för 10–15 operatörer med möbelinriktning under ett och samma tak. Projektet gick under namnet Pentagonen (efter fastighetsbeteckningen) och öppnades under 2008 som Bo:x där ett antal olika möbelföretag har butiker. Sedan dess har nya företag flyttat in, bland dem Decathlon och Dollar store.

Kungens Kurva shoppingcenter

Ikea äger genom bolaget Ingka Centres en stor tomt mitt emot (söder om) möbelvaruhusets entré och planerar där att expandera sin verksamhet. Företaget äger en byggrätt på 80 000 kvadratmeter varav det mesta var tänkt för kontor men företaget har begärt att få använda en större del av ytan till handel istället. I slutet av april 2012 togs första spadtaget till 20 000 kvadratmeter handelsyta för "Kungens Kurva shoppingcenter" som ritades av SWECO FFNS. 2015 invigdes anläggningen som rymmer cirka 15 marknadsledande handelskedjor. En utökning med ytterligare 30 000 kvadratmeter av det pågående projektet planeras för närvarande (2012)[uppföljning saknas] av Ikano, som för en dialog med Huddinge kommun.[14][15] Gatan söder om Kungens Kurva shoppingcenter kommer att döpas till Ingvar Kamprads Allé.[uppföljning saknas]

Bilder, Kungens Kurva shoppingcenter

Gång- och cykeltunnel

En ny gång- och cykeltunnel som skall förbättra kommunikationerna mellan Skärholmen och Kungens kurva öppnades i juli 2021. Tidigare fanns en mindre tunnel som stängdes under fyra år för om- och nybyggnaden. Den nya tunnelförbindelsen anlades i samband med bygget av den nya trafikplatsen Kungens kurva för Förbifart Stockholm. Tunneln består av flera delar. Dominerande är en stor elliptisk ljusöppning i mitten som skall bidra till en tryggare passage. Ljusinsläppet är utformat som en tratt som fortsätter uppåt och några meter ovanför och mellan motorvägens körbanor. Väggarnas insidor är klädda av svart-grå-vita mosaikstenar, utsidan är av obehandlad betong. Formgivare var Mats Broman, arkitekt på Trafikverket.[16]

Bilder gång- och cykeltunnel

Framtidsplaner[uppföljning saknas]

Kungens kurvas och Skärholmens framtida utvecklingsmöjligheter förstärks av Förbifart Stockholm, som kommer att direkt ansluta till området och öka den regionala tillgängligheten. Huddinge och Stockholms kommuner tog år 2010 fram en Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva, som visar hur området kan utvecklas de följande 20 åren. Planförslaget omfattar Kungens kurva och delar av Vårby i Huddinge kommun. Mellan åren 2004 och 2007 förvärvade KF Fastigheter fastigheterna Diametern 2-6 i Kungens kurva. Här planeras ett nytt bostadsområde med ungefär 3 500 lägenheter för runt 10 000 boende. Inflyttning i första etappen beräknas till år 2022.[uppföljning saknas][17]

Förslaget innebär att Kungens kurva ges en mer stadslik gatu- och bebyggelsestruktur. Handeln skall även framdeles vara drivkraften, men området skall kompletteras med upplevelser, kultur, kontor och liknande. En framtida[när?] utbyggnad enligt planförslaget innebär att mellan 10 000 och 15 000 nya arbetsplatser kan skapas. Idag delar motorvägen (E4/E20) området i två halvor, därför finns ett förslag till överdäckning av motorvägsområdet för att knyta samman Kungens kurva och Skärholmen. En framtida[när?] Spårväg syd öppnar för möjligheter till tvärförbindelser i Söderort till området.[18]

Se även

Källor

 1. ^ ”Publik webbkarta”. Huddinge kommun. https://karta.huddinge.se/. Läst 23 januari 2021. 
 2. ^ ”Kriminologen om dödsskjutningarna: De är ute efter omedelbar hämnd”. DN.SE. 23 januari 2020. https://www.dn.se/sthlm/kriminologen-om-mannen-som-skjuter-de-ar-ute-efter-omedelbar-hamnd/. Läst 23 januari 2020. 
 3. ^ Stadsplan för Kungens Kurva del VI, upprättad i mars 1975.
 4. ^ Tidningsklipp: "Kungabil i diket i Segeltorp - Kungen klev ur torrskodd efter bilvurpa i kärrgöl".
 5. ^ Centrum för näringslivshistoria: Kungens kurva.
 6. ^ Dagens Nyheter: Vi har rätt Cadillac! Nej, det har vi! Publicerad 14 oktober 2007.
 7. ^ ”Huddinge kommun, backspegeln: Var låg kurvan?”. Arkiverad från originalet den 14 september 2018. https://web.archive.org/web/20180914135422/http://backspegeln.huddinge.se/var-lag-kurvan/. Läst 5 mars 2017. 
 8. ^ ”Södra sidan: Kungen: kungatorg i Kungens kurva helt okej, publicerad 27 augusti 2018.”. Arkiverad från originalet den 13 september 2018. https://web.archive.org/web/20180913185524/https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/kungen-kungatorg-i-kungens-kurva-helt-okej/reprhA!yjlJXIkmkqKxuSStUuwyWA/. Läst 13 september 2018. 
 9. ^ Kungens kurva-Skärholmen. Gemensamma planeringsförutsättningar. Arkiverad 27 oktober 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 10. ^ Lokaltidningen Mitt i Söderort, "Kungens nya kurva", 18 oktober 2005.
 11. ^ Maria Ängquist-Klyvare om “Lysande tefat”.
 12. ^ Nordström om “Oas”. Arkiverad 9 november 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 13. ^ Huddinge kommun: Kungens kurva Skärholmen samarbetet. Arkiverad 10 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 14. ^ Vårt Huddinge, 2012 nr 3, sida 14
 15. ^ Mitt i Huddinge, 10 september 2013, s. 4-5
 16. ^ Mitt i: Nu öppnar nya cykeltunneln, publicerad 23 juli 2021
 17. ^ Förnyelsen har börjat – nu bygger vi 3 500 nya bostäder.
 18. ^ Huddinge kommun: Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva, läst 2011-11-13. Arkiverad 4 oktober 2012 hämtat från the Wayback Machine.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Tunnel Skärholmen - Kungens kurva, sept 2021a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Nya gång- och cykeltunneln Skärholmen - Kungens kurva, invigd juli 2021
City gross Kungens kurva 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
City gross-huset Kungens kurva
Rusta Toys Kungens kurva 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungens kurva Rusta och Toys R Us
Huddinge kommun vapen rabatt 2014.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Huddinge kommunvapen som rabatt
Heron City 2018a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Heron City, Kungens kurva
Scandic hotel Kungens kurva, 2018b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Scandic hotel Kungens kurva, f.d. Esso motorhotell, uppfört 1968 efter ritningar av Lennat Billgren.
PUB Drottninggatan 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Varuhuset PUB fasad mot Kungsgatan/Drottninggatan
Kungens Kurva Shoppingcenter, 2017 02.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kungens Kurva Shoppingcenter, interiör
Oas skulptur Huddinge 2011a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
"Oas" skulptur av Thomas Nordström, Kungens kurva, Huddinge
Sekanten, Kungens kurva, Huddinge, 2018a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Sekanten, Kungens kurva, Huddinge, även kallad "Asko-huset", ritat 1991 av HJS Arkitektkontor.
Kungens Kurva Kungens bil i dike 1946a.jpg
Kungens bil i dike vid dagens "Kungens Kurva", Segeltorp, Huddinge
Tunnel Skärholmen - Kungens kurva, sept 2021b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Nya gång- och cykeltunneln Skärholmen - Kungens kurva, invigd juli 2021
Tunnel Skärholmen - Kungens kurva, sept 2021k.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Gång- och cykeltunnel Skärholmen - Kungens kurva
Ikea Kungen 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
IKEA, Kungens kurva, Huddinge
El Giganten Kungens kurva 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungens kurva El Giganten
Kungens kurva 1972.jpg
Författare/Upphovsman: Stadsmätningsavdelningen i Stockholm., Licens: CC BY 4.0
Kungens kurva 1972
Lysande tefat 2011a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Lysande tefat" konstverk av Maria Ängquist-Klyvare på rondell i Huddinge
K 7 huset, Kungens k 2018.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
K 7 huset, Kungens kurva
Kungens kurva 2010b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Del av Kungens Kurva
Kungens kurva Ikea 2013x.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungens kurva utbyggnad Ikano
ICA Kvantum Kungens k 2018a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
ICA Kvantum Kungens kurva
Mats Olofgörs Vågat möte 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Mats Olofgörs skulptur "Vågat möte" trafikplats Lindvreten, Kungens Kurva
Kungens Kurva Shoppingcenter, 2017 05.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kungens Kurva Shoppingcenter, interiör
Kungens kurva Box-huset 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungens kurva Box-huset i kv. Pentagon
Mc Don Segeltorp.JPG
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
McDonald's i Segeltorp/Kungens kurva, kvarteret Triangeln, arkitekt Berg arkitekter
Kungens kurva 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungens kurva i Huddinge 2009
Kungens Kurva Shoppingcenter september 2016 bild 3.jpg
Författare/Upphovsman: AleWi, Licens: CC0
Kungens Kurva Shoppingcenter september 2016
Tunnel Skärholmen - Kungens kurva, sept 2021i.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Gång- och cykeltunnel Skärholmen - Kungens kurva