Svenska kungafamiljen

Svenska kungafamiljen på ett oljetryck med kung Oskar II år 1905.

Svenska kungafamiljen omfattar vissa nu levande personer som är släkt eller ingift släkt med Sveriges monark. Dagens kungafamilj tillhör ätten Bernadotte. Medlemmarna i det kungliga huset respektive den kungliga familjen redovisas varje år i hovkalendern.

Historik

En svensk kungafamilj har kunnat identifieras ur historiska källor som befintlig så tidigt som under 900-talet, med tilltagande precision och detaljer under följande sekel. Alla tidigare kända medlemmar av kungahuset, som har skiftat mellan ett antal olika ätter, finns redovisade i en omfattande svensk och utländsk litteratur.[1][2][3] Sedan 1818 är den svenska kungafamiljen en del av huset Bernadotte.

Kungliga huset

Medlemmar av kungafamiljen den 30 april 2012.

Kungliga huset, eller kungahuset, består av statschefen, vissa av de till tronen arvsberättigade prinsarna och prinsessorna, i vissa fall deras gemåler och kungens syster prinsessan Birgitta, vilka fötts och förblivit inom det kungliga huset, men enligt Successionsordningen saknar arvsrätt till tronen. De arvsberättigade medlemmarna omfattas av Regeringsformens och Successionsordningens bestämmelser om religion, godkända äktenskap och barnens uppväxt i Sverige, och de kan bära olika kungliga titlar.

Kungahusets medlemmar deltar i ett flertal evenemang och i olika sammanhang som representanter för Sverige och statschefen.

En person kan vara medlem i den kungliga familjen eller omfattas av Successionsordningen utan att vara medlem i det kungliga huset.

Medlemmar

Medlemmar i det kungliga huset är sedan oktober 2019:[4][5]

Heraldiska vapen

Kungens vapen är även Sveriges stora riksvapen. I mitten av riksvapnet finns en hjärtsköld med Bernadottes vapen som byts ut till den regerande dynastins vapen vid behov. Även drottningens vapen är stora riksvapnet men på oval sköld och med hjärtskölden utbytt mot hennes privata vapen. Det togs fram i samband med giftermålet mellan henne och kungen, och har blasoneringen Sköld kluven i rött och guld vari en lilja av motsatta tinkturer.

Kungaparets vapen

Även prins- och prinsessvapnen är baserade på stora riksvapnet, med hjärtsköld som har det privata vapnet. I vapnets tredje fält finns landskapsvapnet för det/de landskap som tjänar som titulärhertigdöme. Kronprinsens eller kronprinsessans vapen kröns av den heraldiska tronföljarkronan. Prinsars och prinsessors vapen kröns av en heraldisk prinskrona. Prins Daniels vapen togs fram i samband med giftermålet med kronprinsessan Victoria. Det är inspirerat av hans hemkommuns, Ockelbos, vapen med hammare och grankvist. Om prins- och prinsessvapnen avbildas med vapenmantel är denna blå.

Prins- och prinsessvapen

Kungliga familjen

Prinsessan Christina, fru Magnuson ingår i den svenska kungliga familjen, men inte i kungahuset.

I den kungliga familjen ingår (utöver kungahuset) de medlemmar av släkten Bernadotte som fötts inom det kungliga huset, men inte längre ingår i detta.

Medlemmar

Medlemmar i den kungliga familjen är sedan oktober 2019:[4][5]

Ej medlemmar

Christopher O'Neill, prinsessan Madeleines make, ingår inte i begreppet "Kungliga familjen" så som hovet har definierat det.[4]

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ Lars O. Lagerqvist och Nils Åberg: Litet lexikon över Sveriges regenter, ISBN 91-87064-43-X
  2. ^ Debrett's Kings and Queens of Europe ISBN 0-86350-194-X
  3. ^ Burke's Royal Families of the World; Volume I Europe & Latin America ISBN 0-85011-023-8
  4. ^ [a b c] ”Kungafamiljen”. www.kungahuset.se. Kungl. Hovstaterna. Arkiverad från originalet den 15 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170115070734/http://www.kungahuset.se/kungafamiljen. Läst 12 april 2017. 
  5. ^ [a b] ”Kommuniké från H.E. Riksmarskalken gällande förändringar inom Det Kungl. Huset”. www.kungahuset.se. Kungl. Hovstaterna. Arkiverad från originalet den 7 oktober 2019. https://web.archive.org/web/20191007115930/https://www.kungahuset.se/press/pressmeddelanden/2019pressmeddelanden/kommunikefranheriksmarskalkengallandeforandringarinomdetkunglhuset.5.18cc416116d61fe304a878b.html. Läst 7 oktober 2019. 

Tryckta källor

  • Hovkalender. Riksmarskalksämbetet. 2014 
  • Bramstång, Gunnar (1990). Tronrätt, bördstitel och hustillhörighet. Juristförlaget i Lund 

Media som används på denna webbplats

Great coat of arms of Sweden.svg
Stora riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Prinsessan Christina, fru Magnuson.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 3.0
Prinsessan Christina, fru Magnuson på väg in till slottskyrkan på Kungliga slottet i Stockholm inför vigseln mellan prinsessan Madeleine och Christopher O’Neill den 8 juni 2013.
Oscar II of Sweden & family 1905.jpg
King Oscar II of Sweden (1829-1907) and family, from left: Prince Eugen, Prince Oscar and Princess Ebba Bernadotte, Princess Teresia, Prince Wilhelm, Queen Sofia, Princess Margareta, King Oscar, Prince Gustaf Adolf, Crown Princess Viktoria, Prince Erik, Crown Prince Gustaf, Princess Ingeborg with daughters Märtha and Margaretha and their father Prince Carl
Kungafamiljen & prinsessan Estelle den 30 april 2012..JPG
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungafamiljen på kungliga slottet i Stockholm på kungens 66-årsdag den 30 april 2012.
Prins Bertil vapen.svg
Författare/Upphovsman: Rasmus 28, Licens: CC BY-SA 3.0
Prins Bertils vapen, dock utan Serafimerorden. Senare förd av Prins Julian.

Prins Bertils vapen är det samma som skölden i Stora riksvapnet med det tredje fältet utbytt mot Hallands vapen. Vapnet är krönt med en hertiglig krona och omges av Serafimorden.
Blasonering[1]: En blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen. Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor. Huvudsköldens tredje fält är i blått ett upprest lejon av silver med röd beväring, därest dylik skall komma till användning.

Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Armoiries de la Princesse Brigitte de Suede.svg
Författare/Upphovsman: Den här vektoriserade filen innehåller delar som har tagits eller omarbetats från den här filen:, Licens: CC BY-SA 3.0
Armoiries de la Princesse Brigitte de Suède