Kulturreservat

Åsens by

Kulturreservat är ett svenskt bevarandeinstitut som infördes 1999 med miljöbalken,[1] i analogi med det äldre naturreservat.

Avsikten med införande av kulturreservat var att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap. I ett kulturreservat kan hela områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas, inklusive byggnader, anläggningar, fornlämningar och mark. Även sådana värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner kan hanteras inom ramen för förvaltningen av ett kulturreservat.

Det fanns 2021 36 statligt och tio kommunalt inrättade kulturreservat i Sverige.[2] Kulturreservaten sammanlagda yta 2015 var 7 389 hektar, varav Lillhärjåbygget upptar 2 891 hektar.[3]

Blekinge län

Dalarnas län

Stabergs bergsmansgård

Gotlands län

Norrbys i Väte

Gävleborgs län

Hälsingegården Ol-Ers i Västeräng

Hallands län

Äskhults by
Bollaltebygget

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Norrbottens län

Hanhivittikko fäbod

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Inget kulturreservat

Uppsala län

Linnés Hammarby

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Lögdö bruk

Västmanlands län

Bråfors bergsmansby

Västra Götalands län

Örebro län

Pershyttan

Östergötlands län

Smedstorps dubbelgård

Kulturreservat enligt äldre definition

Begreppet ”kulturreservat” användes före införandet av Miljöbalken 1999 lokalt i bemärkelsen ”bebyggt område som bevaras som kulturminnesmärke”.[5] Denna äldre användning av begreppet kulturreservat används fortfarande ofta i dagligt tal, till exempel om Åsöberget i Stockholm,[6] Kulturreservatet Gathenhielm i Majorna i Göteborg[7] och Klippans kulturreservat i Göteborg. Tidigare har också Wadköping i Örebro benämnts kulturreservat, men betecknas numera friluftsmuseum.

Källor

Noter

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Åsens by Sörgården.JPG
Författare/Upphovsman: Bengt Oberger, Licens: CC BY-SA 4.0
Village Åsen,Swedish heritage area, Haurida
Ol-Ers July 2014.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 4.0
Farmhouse "Ol-Ers" in Västeräng, outside Delsbo in Hälsingland. Hälsingland is known for its magnificent farmhouses from the 1800s. Today some of the farms are part of UNESCO World Heritage Site Decorated Farmhouses of Hälsingland
Smedstorps dubbelgård 38 Vägen mot Norra gärdet.jpg
Författare/Upphovsman: Bengt Oberger, Licens: CC BY-SA 3.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR).
Bollaltebygget1 sweden.jpg
Old farm building in the province of Halland in western Sweden.
Hanhivittikko fäbod.JPG
Hanhivittikko fäbod i Övertorneå kommun.
Norrbys museigård kvarnen.jpg
Författare/Upphovsman: Helen Simonsson, Licens: CC BY-SA 3.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR).
Ancient (cultural) monument sign Sweden.JPG
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Riggwelter antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC BY-SA 3.0
Swedish sign for ancient monuments (cultural heritage). Photo by Riggwelter, May 20, 2006.
Linneshammarby 20140803.jpg
Författare/Upphovsman: Hovastro, Licens: CC BY-SA 4.0
Linnaeus' Hammarby in August 2014. View from the botanical garden towards the main building.
Askhult1.JPG
Författare/Upphovsman: BH2008, Licens: CC0
Äskhults by
Gamlastaberg.jpg
Författare/Upphovsman: Andreas Frid, Licens: CC BY-SA 3.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR). Läs mer i Wikipedia.
Bråfors 2013x.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Bråfors bergsmansby vägskylt