Kulturpersonlighet

Kulturpersonlighet, eller kulturperson, är ett informellt begrepp som brukar användas i positiv bemärkelse om personer verksamma inom kultur eller konst.

Begreppet kan i vid bemärkelse avse alla sådana personer, men även oftare i snävare bemärkelse de som av användaren anses som de mest framstående och/eller inflytelserika.

Personer som är verksamma inom andra områden, så som näringslivet eller politiken, kallas även ibland kulturpersonligheter om de verkat för att stödja kultur eller konst ekonomiskt eller på andra sätt.

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg