Kulturdepartementet

Kulturdepartementet
Lilla riksvapnet
UnderordnadRegeringskansliet
Ansvarigt statsrådParisa Liljestrand
OrganisationstypDepartement
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-3831
Inrättad1991
InstruktionSFS 1996:1515 (lagen.nu)
Webbplatswww.regeringen.se

Kulturdepartementet (Ku)[1] är ett departement i det svenska regeringskansliet som ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Chef för departementet är Parisa Liljestrand (kulturminister).

Historik

Departementet skapades den 1 december 1991 av regeringen Carl Bildt och tog över de kulturpolitiska frågorna från Utbildningsdepartementet. Kulturdepartementet avvecklades 2004 av regeringen Persson och blev en del av Utbildnings- och kulturdepartementet. Efter den borgerliga valsegern 2006 återupprättade regeringen Reinfeldt Kulturdepartementet som eget departement den 1 januari 2007. Bengt Göransson har innehaft ämbetet kulturminister längst tid, 8 år, 361 dagar, följd av Marita Ulvskog, 8 år, 175 dagar.

Departementet har sina lokaler på Drottninggatan 16 i Stockholm.

Statsråd

Listan har strukturerats efter år, kulturministerns namn, den tidsperiod personen var kulturminister samt vilken titel statsrådet hade.

  Betecknar tillförordnad kulturminister
NamnBildFödelseTillträdeFrånträdeDödPolitisk tillhörighetRegeringKällor
 Bengt Göransson25 juni 1932
i Stockholm
8 oktober 19824 oktober 1991SocialdemokraternaPalme II
Carlsson I
Carlsson II
 Birgit Friggebo25 december 1941
i Falköping i Västergötland
4 oktober 19917 oktober 1994FolkpartietC. Bildt
 Margot Wallström
(c) Johannes Jansson/norden.org, CC BY 2.5 dk
28 september 1954
i Kåge i Skellefteå i Västerbotten
7 oktober 199422 mars 1996SocialdemokraternaCarlsson III
 Marita Ulvskog4 september 1951
i Luleå i Norrbotten
22 mars 199613 september 2004Persson
 Pär Nuder
(c) Magnus Fröderberg/norden.org, CC BY 2.5 dk
27 februari 1963
i Täby i Uppland
13 september 20041 november 2004
 Leif Pagrotsky20 oktober 1951
i Göteborg
1 november 20046 oktober 2006
 Cecilia Stegö Chilò25 mars 1959
i Linköping i Östergötland
6 oktober 200616 oktober 2006ModeraternaReinfeldt
 Lars Leijonborg21 november 1949
i Täby i Uppland
16 oktober 200624 oktober 2006Folkpartiet
 Lena Adelsohn Liljeroth24 november 1955
i Spånga i Uppland
24 oktober 20062 oktober 2014Moderaterna
 Alice Bah Kuhnke21 december 1971
i Malmö i Skåne
3 oktober 201421 januari 2019MiljöpartietLöfven I
 Amanda Lind2 augusti 1980
i Uppsala i Uppland
21 januari 201930 november 2021Löfven II
Löfven III
 Jeanette Gustafsdotter24 december 1965
i Göteborg i Västergötland
30 november 202118 oktober 2022SocialdemokraternaAndersson
 Parisa Liljestrand15 mars 1983
i Iran
18 oktober 2022ModeraternaKristersson
NamnBildFödelseTillträdeFrånträdeDödPolitisk tillhörighetRegeringKällor

Övriga statsråd på Kulturdepartementet

NamnBildFödelseTillträdeFrånträdeDödPolitisk tillhörighetRegeringKällor
 Ulrica Messing31 januari 1968
i Hällefors i Västmanland
7 oktober 199821 oktober 2000SocialdemokraternaPersson
NamnBildFödelseTillträdeFrånträdeDödPolitisk tillhörighetRegeringKällor

Organisation

Departementets politiska ledning består av kulturministern, som är departementschef, en statssekreterare, politiska sakkunniga och pressekreterare. Expeditions- och rättschefen är chefstjänsteman och opolitisk.

Kulturdepartementet leds av kulturminister Parisa Liljestrand. På departementet arbetar cirka 110 personer. De allra flesta är opolitiska tjänstemän och arbetar kvar även om regeringen eller en minister byts ut

Enheter

Sakenheterna handlägger frågor inom sina respektive ansvarsområden, arbetar fram beslutsunderlag och sköter kontakterna med departementets myndigheter.

 • Enheten för civila samhället och nationella minoriteter
 • Enheten för konstarterna
 • Enheten för kulturarv och livsmiljö
 • Enheten för medier och demokrati
 • Rättssekretariatet
 • Sekretariatet för ledningsstöd och styrning[2]

Kulturdepartementets ansvarsområden

Kulturdepartementet ansvarar för följande områden:[3]

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

 • Demokratipolitik och mänskliga rättigheter (allmänna val och demokrati, Valmyndigheten, stöd till politiska partier)
 • Medier
 • Nationella minoriteter
 • Nationella minoriteter romer
 • Sametinget och samepolitiken

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

 • Kultur
 • Medier
 • Trossamfund
 • Ungdomspolitik
 • Civila samhället (idrott, bidrag till allmänna samlingslokaler, bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer, insatser för den ideella sektorn)

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.[3]

Myndigheter

Kulturdepartementet utfärdade regleringsbrev för följande myndigheter 2018.[4]

Se även

Referenser

Noter

Media som används på denna webbplats

Coat of arms of Sweden.svg
Författare/Upphovsman: Sodacan, Licens: CC BY-SA 4.0
Lilla riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Par Nuder, finansminister Sverige, under nordiskt finansministermote vid Nordiska radets session i Stockholm.jpg
(c) Magnus Fröderberg/norden.org, CC BY 2.5 dk
Pär Nuder, finansminister Sverige, under nordiskt finansministermöte vid Nordiska rådets session i Stockholm.
Lars Leijonborg in August 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Lars Leijonborg på Kristallen-galan den 30 september 2013.
Lena Adelsohn Liljeroth in January 2014.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Lena Adelsohn Liljeroth på Svenska Idrottsgalan i Ericsson Globe i Stockholm den 13 januari 2014.
Marita Ulvskog 2009.jpg
Den svenska politikern Marita Ulvskog (S), fotograferad på ett tåg, dagen före valet till Europaparlamentet 2009.
Alice Bah Kuhnke in Oct, 2014.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Alice Bah Kuhnke som nyutnämnt statsråd den 3 oktober 2014.
Amanda Lind 2018.jpeg
Författare/Upphovsman: Astrid Eriksson Tropp, Licens: CC BY-SA 3.0
Miljöpartiet de grönas partisekreterare Amanda Lind på Kommun- och regiondagarna i Borås söndag 25 november 2018.
Bengt Göransson.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 3.0
Bengt Göransson på ABF i Stockholm 17 okt 2011.
Margot Wahlstrom Sveriges EU-kommissionar.jpg
(c) Johannes Jansson/norden.org, CC BY 2.5 dk
Margot Wallström Sveriges EU-kommissionär
Jeanette Gustafsdotter (PICT0765).jpg
Författare/Upphovsman: Per A.J. Andersson, Licens: CC BY-SA 4.0
Jeanette Gustafsdotter, TU.
Parisa Liljestrand in 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Parisa Liljestrand with Kristersson Cabinet gathered at Lejonbacken outside the royal palace after the meeting with the King Carl XVI Gustaf on October 18, 2022.