Kristen humanism

Kristen humanism är en åskådning som anser att humanistiska värden som människans universella värdighet, individens frihet och möjlighet till lycka[källa behövs] är väsentliga delar av Jesu budskap, och därmed av kristendomen, eller till och med utgör summan av Jesu undervisning. Inriktningens förespråkare knyter sin tolkning av kristendomen till den lärda renässanshumanismen, och menar sig kunna spåra sina rötter till renässansen eller till och med till kyrkofädernas tid.

I Sverige företräds kristen humanism bland annat av Förbundet kristen humanism och tidskriften Vår Lösen.

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskpråkiga Wikipedia.

Litteratur

  • Johan Östling, Anton Jansson och Ragni Svensson Stringberg (2022) "En humanistisk kristendom" i Johan Östling, Anton Jansson och Ragni Svensson Stringberg Humanister i offentligheten. Kunskapens aktörer och arenor under efterkrigstiden, Kriterium, ISBN 978-91-7061-879-6 (pdf), ISSN 2002-2131 Kriterium (Online), sid. 165-209.

Media som används på denna webbplats