Konstnärernas Samarbetsorganisation

Konstnärernas Samarbetsorganisation (KSO) var en svensk rikstäckande organisation för samarbete mellan ett stort antal skandinaviska bildkonstnärer/skulptörer för gemensam utställningsverksamhet runt om i Sverige, samt för stödjande, konstintresserade medlemmar, och för folkbildningsverksamhet och möte mellan konstnärer och deras publik.

Organisationen bildades 1962 av en grupp konstnärer och intresserade som en vidareutveckling av sammanslutningen Arildsgruppen (bildad 1948) med verksamhet vid Konstnärshuset i Arild, och den fick sitt säte i Malmö. Ordförande i många år var fotbollsspelaren Helge "Gripen" Bengtsson, och vissa av de ursprungliga grundarna från 1948, bland annat konstnären Einar Emland, förblev genom alla åren drivande eldsjälar vid sidan av sitt konstnärskap.

Utöver återkommande höst-/vårsalonger i Malmö Rådhushall arrangerades ett stort antal utställningar och konstaftnar över hela landet. Verksamheten avvecklades i början av 1990-talet, då arbetsbelastningen kändes för tung för många av de åldrade konstnärerna och andra aktiva. Gruppens folkbildande inriktning kan ses som en pionjärverksamhet inom svenskt konstliv. (Är även känd som Konstnärernas Samorganisation). Årligen utdelas KSO-stipendiet av Skånska Konstnärsklubben.

Deltagande

Bland de många konstnärer som genom åren deltagit i verksamhet och utställningar kan nämnas:

Externa länkar