Knut A. Jacobsen

Knut A. Jacobsen, född 1956, är en norsk religionsvetare.

Jacobsen disputerade vid University of California 1994 och är nu professor vid sektionen för religionsvetenskap vid Universitetet i Bergen. Han är specialist på hinduism och sydasiatisk buddhism och har vistats i Indien under långa perioder.

Bibliografi i urval

  • 2002 Buddhismen: kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och kultur
  • 2004 Hinduismen: historia, tradition, mångfald. Stockholm: Natur och kultur
  • 2004 South Asians in the diaspora [Elektronisk resurs] histories and religious traditions. Leiden: Brill
  • 2006 Sikhismen: historie, tradisjon og kultur. Kristiansand: Hoy̜skoleforl
  • 2008 South Asian religions on display: religious processions in South Asia and in the diaspora. London: Routledge