Klara sjö

Klara sjö med Stockholms stadshus och Stadshusbron, juli 2012.

Klara sjö är ett avlångt vattenområde i centrala Stockholm som ingår i sjön Mälaren och är beläget mellan stadsdelarna Kungsholmen och Norrmalm. Det utgör den södra delen av ett längre kanalliknande vattenområde som även inkluderar en del av Solna kommun. Detta större vattenområde, som förbinder Riddarfjärden i söder med Ulvsundasjön i norr, omfattar Klara sjö, Barnhusviken, Karlbergssjön och Karlbergskanalen.

Beskrivning

Klara sjö 1927. Bolinders mek. verkstad i bakgrunden och Kungsholms kyrka genom smogen i fonden. (Foto: G.W. Cronquist).
Klara sjö 2023. Serafimerstranden till vänster och del av Centralbron till höger. I bakgrunden syns Klarabergsviadukten och Kungsbro strand. Mellan husen syns fortfarande Kungsholms kyrka i fonden. (Foto: Frankie Fouganthin).

Vattenomsättningen är liten på grund av trånga förbindelser mot såväl Ulvsundasjön som Riddarfjärden. Den tidigare gasverksverksamhet vid Klaragasverket har medfört att bottnarna i Klara sjö är starkt förorenade av metaller och organiska ämnen, främst olika tjärämnen från gasverket som låg på norra sidan om Klara sjö mellan Kungsbron och Klarastrandsleden.

Fram till 1800-talets mitt var Klara sjö ett brett vattenområde, som dock genom tillkomsten av Klaragasverket, järnvägsspår, Stockholms centralstation och Vasagatan fylldes igen till stora delar. På Werner von Rosenfeldts karta över Stockholm från 1702 är Klara sjö en stor vik av Mälaren som gick ända upp till dagens Klarabergsgatan och Vattugatan. Över viken ledde en 500 meter lång flottbro, Kungsholmsbron (dagens Stadshusbron är 85 meter lång). Karta öfwer Clarasjö från 1827 visar ett projekt till nya strandlinjer runt Klara sjö, Hvarefter Wattnet bör fyllas. Kartan från 1915 visar utfyllnaderna för Klaragasverket och Stockholms centralstation.

Vid Klara sjös sydvästra strand ligger Stockholms stadshus[1] och gamla Serafimerlasarettet. Klara sjö slutar i norr vid Kungsbron, där den övergår i Barnhusviken.

Klara sjö i förändring

Källor

Fotnoter

  1. ^ Jens Peterson (22 augusti 2012). ”Promenad i världsklass” (på svenska). Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/resa/temaweekend/article15129542.ab. Läst 28 oktober 2017. 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Klara sjö 1915a.jpg
Del av karta över Stockholm som visar Klara sjö
Klara sjö med Klarabergsviadukten 2023.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Klara sjö from Stadshusbron. Stockholm 2023.
Gustaf W Cronquist Stockholm.jpeg
Klara sjö från Stadshusbron. Stockholm 1927.
Stadshuset Klara sjö 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stadshuset, Stadshusbron och Klara sjö
Stockholms central, Klara sjö, Eldkvarn, Neuhaus 1870.jpg
Stockholms centralstation, Klara sjö, Eldkvarn på Heinrich Neuhaus panorama
Klara sjo 1827.jpg
"Karta öfwer Clarasjö" 1827. Projekt till nya strandlinjer "hvarefter Wattnet bör fyllas"
Stockholm 1702a.jpg
Werner von Rosenfeldts karta över Stockholm från 1702, utsnitt, kompl. med förklarande text av Holger Ellgaard