Klövjeförband

(c) Bundesarchiv, Bild 146-1991-068-35 / CC-BY-SA 3.0
Tyskt klövjat bergsartilleri under utbildning under andra världskriget

Klövjeförband är militära förband där pjäser, annan materiel eller förnödenheter fortskaffas genom klövjninghästar, mulor eller andra klövjedjur.

Andra världskriget

Redan under första världskriget och mellankrigstiden hade tyska och österrikiska bergsjägarförband försetts med klövjehästar för att öka rörligheten. Vid andra världskrigets utbrott utrustades de tre tyska bergsdivisionerna med klövjedjur; 1. bergsdivisionen med klövjemulor och de två övriga med klövjehästar. I augusti 1942 insattes den tyska bergsarmékåren i alpterräng i Kaukasus. För att komma igenom de höga passen rekvirerades fyra- till femtusen panjehästar (lokala hästar) vilka användes som klövjedjur.[1]

Moderna klövjeförband

De tre tysktalande alpländernas bergsjägare använder sig fortfarande av klövjeförband i begränsad utsträckning. Dessutom har Afghanistankriget gett klövjeförbanden en renässans. De italienska alpjägarna, till exempel, förlorade sina sista klövjemulor 1993, men i Afghanistan har de improviserat fram sådana förband med hjälp av inhemska klövjedjur och lokalt rekryterade förare.[2]

Schweiz

I den nya schweiziska arméorganisationen, Armee XXI ingår fortfarande klövjförband. Ett kompetenscentrum för veterinärtjänst och armédjur har inrättats med ansvar för militärveterinärväsende, klövjeförband och hundutbildning. Det består av fyra aktiva klövjekolonner med 102 klövjehästar av rasen Freiberger och fem ridhästar. I den nya mobiliseringsorganisationen ingår 650 klövjedjur och 60 ridhästar.[1]

Tyskland

I Bundeswehr återupprättades klövjeförbanden för bergsjägartrossen 1958. Sedan 1981 är bergsklövjekompani 230 i Bad Reichenhall det enda tyska förband med hästar. Kompaniet ombildades 1993 till ett insats- och utbildningscentrum för bergsklövjedjur (EAZ 230). Klövjedjuren är till 1/3 Haflinger och till 2/3 mulor.[1]

USA

De amerikanska klövjeförbanden för 10. bergsdivisionen lades ned på 1950-talet. Improviserade klövjeförband organiserade av amerikanska specialstyrkor började dock användas i Afghanistankriget sedan 2001. Som ett tecken på klövjeförbandens förnyade betydelse kan ses att ett nytt amerikanskt tjänstgöringsreglemente för klövjedjurstjänsten togs fram 2004. Idag ges kurser för klövjedjursförare av marinkårens bergsstridscentrum (MCMWTC) i Bridgeport, Kalifornien. [3]

Österrike

Tre klövjekompanier tillkom i Bundesheer 1958 som transportmedel för apljägarförbandens försörjning med vapen, ammunition, förplägnad och annat. Sedan de tre kompanierna lagts ned 1971-1972 kvarstod fortfarande fyra klövjeplutoner. 1983 bildades en remontdepå i Hochfilzen.[1] Idag använder Bundesheer klövjehästar i alpterräng av alpjägarförband från 6. jägarbrigaden.[4] Personal och djur utbildas vid ett i 6. stabsbataljonen ingående Tragtierzentrum i Hochfilzen.[5] Som klövjehästar används inhemska Haflinger.[6]

Bildgalleri

Se även

Referenser

Noter

Media som används på denna webbplats

MARSOC mule Packing.jpeg
MOUNTAIN WARFARE TRAINING CENTER, BRIDGEPORT, Calif. - A Marine with a company from 2d Marine Special Operations Battalion, U.S. Marine Corps Forces, Special Operations Command leads his mule during a mule and troop movement. Marines and Sailors went through Mule Packing classes here April 26, 2009.
Pack-artillery-ft-sill-oklahoma.jpg
Fort Sill Field Artillery Replacement Training Center, Oklahoma — c. 1942.
  • Muleteers and cannoneers rolled in one, the men of Battery C, 26th Battalion, Field Artillery Replacement Training Center, consider the most impossible terrain part of the day's work.
  • With their guns and auxiliary equipment slung on the backs of army mules, they break through thick forests, ford streams, and scale mountain ranges. :*Their job is to go where mechanized and horse-drawn artillery can't go.
MWTC Mule String 1.JPG
Författare/Upphovsman: Cullen328 by Jim Heaphy, Licens: CC BY-SA 3.0
A photograph of a mule string operated by the Mountain Warfare Training Center's Animal Packing Course, participating in the Bishop Mule Days parade.
Bundesarchiv Bild 183-B27180, Russland, italienische Soldaten mit Mauleseln.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-B27180 / Lachmann / CC-BY-SA 3.0
Det tyska riksarkivet (Bundesarchiv) använder ofta originalbeskrivningen på sina bilder. Det kan förekomma att dessa texter är felaktiga, tendentiösa, föråldrade eller politiskt extrema.
An der Sowjetfront: Eine Mauleselkolonne der Italiener wird zur Tränke geführt.

PK-Aufnahme: Kriegsberichter Lachmann

"Fr" "Fr.OKW" Juli 1942
Bundesarchiv Bild 146-1991-068-35, SS-Karstwehr-Bataillons, Artillerie-Ausbildung.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 146-1991-068-35 / CC-BY-SA 3.0
Det tyska riksarkivet (Bundesarchiv) använder ofta originalbeskrivningen på sina bilder. Det kan förekomma att dessa texter är felaktiga, tendentiösa, föråldrade eller politiskt extrema.
Die Karstschulungsstätte Pottenstein/Oberfranken

Ein Bilderatlas mit Erläuterungen
Zusammengestellt von SS-Standartenführer Dr. Brand.

Der Karstkampf erfordert eine geschulte, leichtbewegliche Artillerie
Mule skinners attached to 2nd Battalion, 475th Infantry Regiment, Mars Task Force, stripped down to their bare skin... - NARA - 531235.tif
  • General notes: Use War and Conflict Number 1156 when ordering a reproduction or requesting information about this image.