Kjellbergska huset

Kjellbergska huset vid Nybrokajen 13 på Blasieholmen.

.

Kjellbergska huset till höger om Kungliga Musikaliska Akademiens hus, sett från Nybroviken i augusti 2010.

Kjellbergska huset är en kulturminnesmärkt[1] byggnad på Nybrokajen 13 i Stockholm.

Byggnaden uppfördes 1877 efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom som bostad för medicinprofessorn Adolf Kjellberg.[2] Byggnaden ritades i den för tiden typiska nyrenässansarkitekturen och är ett bra exempel på de privatpalats som den övre medelklassen lät bygga åt sig. 1926 förvärvades huset av Musikaliska akademien.[2] Fastigheten är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär att den utgör "synnerligen höga kulturhistoriska värden".[3]

Referenser

Noter

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

KMA hus.fr Nybroviken.jpg
Författare/Upphovsman: Alexandru Baboş Albabos, Licens: CC BY 3.0
Kungliga Musikaliska Akademiens hus, från Nybroviken.
Nybrokajen 13, Kjellbergska huset, 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Author: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Kjellbergska huset, Nybrokajen 13: Byggnadsår 1875-76, osignerade ritningar (hörntornet J F Åbom), byggherre A Kjellberg, byggmästare J Ahlström.
Bååtska palatset 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm