Kilometer

Ursprunglig definition av kilometer
Kilometer är internationell standard för avståndsangivelser på vägmärken.

Kilometer är en i SI motsvarande 1 000 meter. Namnet kommer av SI-prefixet k "1000".

Kilometer används som bas för ytmåttet kvadratkilometer, motsvarande en miljon kvadratmeter och rymdmåttet kubikkilometer, motsvarande en miljard kubikmeter.

Spridning

Som SI-enhet är kilometern internationellt vedertagen och har stor spridning. Den är standardenheten för avståndsangivelser på vägmärken i hela världen utom USA, Storbritannien, Liberia och Myanmar.[1]

Källor

Media som används på denna webbplats

Sweden road sign F13.svg
Svensk vägskylt för: Upplysningsmärken - Avståndstavla
Kilometre definition.svg
The metre was originally defined in 1791 as being 1/10,000,000 of the distance from the North Pole to the Equator through Paris, making the kilometer 1/10,000 of this distance.[1]