Kardinal

Kardinal Raymond Leo Burke år 2014.
Kardinal Tarcisio Bertone. I varmt klimat kan de ha vita kläder på sig som på bilden.

Kardinal är en titel i Romersk-katolska kyrkan för dem som ingår i kardinalkollegiet, och bistår i den egenskapen påven i ett givet ämbete eller, i egen person eller som del av kollegiet, fungerar som påvligt råd. Kardinaler kan tillhöra såväl den romerska som katolska östkyrkor.[1]

Kardinalatet är till skillnad från biskopsämbetet ingen vigning utan en värdighet. Kardinalerna utgör kardinalskollegiet och sammanträder efter påvens död i den valkorporation, konklaven, som har till uppgift att utse ny påve. Sedan Paulus VI äger endast de som ännu inte fyllt 80 år rösträtt (motu proprio Ingravescentem aetatem den 20 november 1970).

Per den 19 april 2024 består kardinalkollegiet av 237 kardinaler, av vilka 127 har rätt att delta i påveval, så kallade kardinalelektorer. Den äldste levande kardinalen är Alexandre do Nascimento, född 1925. Den 21 maj 2017 utnämndes Anders Arborelius, som förste svensk någonsin, till kardinal.[2] Arborelius upphöjdes officiellt till kardinal vid ett konsistorium den 28 juni samma år.

Ordet kardinal kommer av latinets cardinalis, vilket betyder ’viktig’, ’huvud-’, ytterst av cardo, ’dörrtapp’, ’huvudpunkt’, ’kärna’.

Påveval

Påven väljs oftast bland kardinalerna, även om detta inte utgör ett krav. Sedan Johannes XXIII är alla kardinaler biskopsvigda.[3] De är antingen knutna till den romerska kurian eller tjänar som stiftsbiskop i något av världens mest anrika eller största stift. Titeln kardinal tilldelas av påven.

Ursprungligen valdes påven av präster och diakoner i Rom samt biskopar i Roms omgivningar. Detta förhållande behålls alltjämt formellt, då kardinalskollegiet växte fram ur detta prästerskap. Än i dag indelas kardinalerna i kardinalbiskopar, kardinalpräster och kardinaldiakoner.

Kardinalbiskop

Kardinalbiskoparna, som före utnämningen måste inneha en biskopsstol, är även biskop av något av de suburbikariska stiften.

Nuvarande kardinalbiskopar

Två patriarker inom de katolska östkyrkorna innehar titeln kardinalbiskop, men de är inte tilldelade något suburbikariskt stift.

  • Louis Raphaël I Sako, kaldeisk-katolsk patriark av Babylon
  • Bechara Boutros al-Rahi, maronitisk patriark av Antiokia

Kardinalpräst

De flesta kardinaler är kardinalpräster. De prelater som utses till kardinalpräst är vanligtvis ärkebiskopar för betydelsefulla stift runtom i världen; vissa kan dock inneha poster vid den romerska kurian.

Varje kardinalpräst tilldelas en titelkyrka i Rom, även om han är biskop eller ärkebiskop i ett stift någon annanstans. År 2017 fanns det 163 titelkyrkor i Rom.

Kardinaldiakon

Kardinaldiakon är den lägsta rangen bland kardinalerna. De som utnämns till kardinaldiakoner är vanligtvis ämbetsmän vid den romerska kurian eller prelater som uppnått åttio års ålder. En kardinal som varit kardinaldiakon i minst tio år kan ansöka om att få bli utsedd till kardinalpräst.

Den äldste kardinaldiakonen (doyen) kallas kardinalprotodiakon. Han har bland annat till uppgift att från Peterskyrkans benediktionsloggia tillkännage namnet på den nye påven efter en avslutad konklav. Den 19 april 2005 var det Jorge Arturo Medina Estévez som meddelade att kardinal Joseph Ratzinger hade valts till ny påve. Den 13 februari 2013 var det Jean-Louis Tauran som meddelade att kardinal Jorge Bergoglio hade valts till ny påve. Den nuvarande kardinalprotodiakonen heter Renato Raffaele Martino.

In pectore

Vid vissa omständigheter kan påven utnämna en eller flera kardinaler in pectore (latin ’i bröstet’, ’i hjärtat’), d.v.s. i hemlighet, på grund av att ett offentliggörande skulle kunna leda till förföljelser av kristna eller på annat sätt skada Kyrkan.

Kända kardinaler i urval

Kända avlidna kardinaler i urval

Se även

Referenser

  1. ^ ”Stockholms katolska stift – Vad är en kardinal?”. Arkiverad från originalet den 25 maj 2017. https://web.archive.org/web/20170525142439/http://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2017/vad-ar-en-kardinal. Läst 29 maj 2017. 
  2. ^ ”Förste svenske kardinalen: ”En smärre chock””. Svenska Dagbladet/TT. 22 maj 2017. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/arborelius-blir-kardinal. Läst 16 januari 2020. 
  3. ^ Undantag utgör bland andra fransmannen Yves Congar, amerikanen Avery Dulles och italienaren Domenico Bartolucci.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Emblem of the Papacy SE.svg
Emblem of the Papacy: Triple Tiara and Keys
Raymond Leo Cardinal Burke.JPG
Författare/Upphovsman: Pufui Pc Pifpef I, Licens: CC BY-SA 3.0
Raymond Leo Cardinal Burke
Missione del Guaricano-cardinale Tarcisio Bertone.jpg
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Twice25 antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC BY-SA 2.5
Missione genovese del Guaricano - Santo Domingo (Dominican Republic), l'arcivescovo di Genova cardinale Tarcisio Bertone in visita alla missione - Foto di Donpaolo