Ledamotshuset

Ledamotshuset, september 2014.

Ledamotshuset, Riksdagens ledamotshus, är ett stort byggnadskomplex i kvarteret Mars och Vulcanus vid Mynttorget i Gamla stan i centrala Stockholm.

Byggnaden disponeras av Riksdagsförvaltningen och inrymmer kontor för ledamöterna av Sveriges riksdag, tjänstemän i partikanslierna, samt Riksdagsförvaltningen själv. Den är med en gångtunnel under Stallbron förbunden med Riksdagshusets två halvor: östra och västra.

Fram till 1981 var byggnaden säte för Sveriges regering och kallades då Kanslihuset.

Kungliga myntet

Gamla kanslihuset, 1860-talet.
Interiör 1951.

Byggnaden var ursprungligen gamla Kungliga myntet medan Kunglig Majestäts kansli var inhyst i Slottet Tre Kronor, men efter slottsbranden 1697 och gradvis under 1700-talet började Kansliet flytta över sin verksamhet till fastigheten vid Mynttorget. Den ursprungliga 1600-talsbyggnaden har förändrats flera gånger. Portiken mot Mynttorget med sin tempelgavel och kolonner i dorisk ordning skapades av arkitekterna Olof Tempelman och Carl Fredrik Adelcrantz på 1790-talet.

Ombyggnad

Nuvarande byggnad planerades och uppfördes åren 1922–1936 efter en uppmärksammad arkitekttävling, som vanns av Gustaf Clason och Wolter Gahn. Då byggdes huset om till det moderna Kanslihuset, men östfasaden med kolonnerna behölls. Komplexet upptar två förut skilda kvarter; Mars och Vulcanus som delades genom Myntgränd. Här fanns förut det gamla kanslihuset och Rannsakningsfängelset från 1852.

Genom Myntgränds ursprungliga sträckning kan man ta sig genom komplexet från Myntgatan ner till Kanslikajen. Arkitekternas arbete präglades av kompromisser mellan krav på användbarhet, kulturhistorik och estetik. Så blandas modernism med nyklassicism.[1] Längs Myntgatan leder en stram, funktionalistiskt gestaltad arkad mot Mynttorget som dock slutar tvärt i en vägg.

Ny funktion och konstnärlig utsmyckning

Huset fungerade som expedition för statsministern fram till 1981, då Regeringskansliet och Statsrådsberedningen flyttade över till Rosenbad på norra sidan om Stockholms ström. Byggnaden blev istället kontor för riksdagsledamöter och partikanslier, samt övernattningsbostäder. I samband med ombyggnaden för Riksdagshuset mellan 1980 och 1983 skapades en underjordisk förbindelse mellan Kanslihuset och Riksdagshuset, den så kallade Rännarbanan (delvis under Stallbron), för riksdagens ledamöter och personal. På den cirkelrunda innergården står sedan 1956 skulpturen "Mor och barn" av Bror Marklund.

Renoveringen 2018-2022

Ledamotshuset genomgick en omfattande renoveringen åren 2018-2022, som förändrade såväl husets funktion som dess form. Bland annat omvandlades ledamöternas övernattningsbostäder till kontor, den runda innegården glasades in, och den tidigare öppna gården mot Rådhusgränd och Bondeska palatset byggdes förr med en tillbyggnad. Denna tillbyggnad har ännu inte kunnat invigas eftersom bygglovet återkallats i denna del.[1]

Bilder

Se även

Källor

  1. ^ Stockholms byggnader (1977), sida 60

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Marten-Trotzigs-Graend-2.jpg
Författare/Upphovsman: Mastad, Licens: CC BY-SA 3.0
Mårten Trotzigs gränd i Gamla stan är den smalaste gatan i Stockholm. Det är okänt när gatan konstruerades, men den omnämndes i varje fall redan 1544 som Tronge trappe grenden ("Trånga trappgränden").
Mynttorget, Eugène Trutat.jpg
Författare/Upphovsman: Eugène Trutat, Bibliothèque de Toulouse from Toulouse, France, Licens: No restrictions
Mynttorget i Gamla stan. I bakgrunden Riddarholmskyrkan. Fotografi av Eugène Trutat från 1860-talet.
Kanslihuset 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kanslihuset i Stockholm, fasad mot Mynttorget
Kanslihuset Mor och barn 02.jpg
Författare/Upphovsman: Boberger, Licens: CC BY-SA 3.0
The inner court of the former Swedish Government Chancellery Building, seen from the outer court towards Rådhusgränd, with (the backside of) the sculpture Mor och barn (Mother and child) by Bror Marklund.
Kanslihuset interiör ArkDes ARKM.1988-111-09649.jpg
Kanslihuset, interiör, fotograferat 1951 för tidningen Byggmästaren. ArkDes inventarienummer ARKM.1988-111-09649.
Kanslihusets portal 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kanslihusets västra portal
Kanslihusets arkad 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kanslihusets arkad
Kanslihuset September 2014 07.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 4.0
Kanslihuset ("The Chancellery House"), Stockholm.