Johan Henrik Hästesko

Johan Henrik Hästesko
Johan Henrik Hästesko i uniform m/1765 för en fänrik vid Savolax infanteriregemente. Porträtt av okänd konstnär, cirka 1765. Nationalmuseum.
YrkeMilitär
Övrigt arbeteMedlem i Anjalaförbundet
Dömd såsom förrädare 1790
Militärtjänst
I tjänst förSverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1757 - 1789
GradÖverste
EnhetHessensteinska regementet
Savolax fotjägarregemente
Åbo läns infanteriregemente
Slag/krigPommerska kriget
Gustav III:s ryska krig
Politik
Personfakta
Född24 februari 1741
S:t Michel, Savolax, Finland
Åtaladför att ha undertecknat Anjalaakten
Dom1790, förräderi
Dom/straffatt ”mista liv, ära och gods”
Död8 september 1790 (49 år)
Ladugårdslandstorg (dagens Östermalmstorg) i Stockholm
DödsorsakAvrättad genom halshuggning
Släkt
Frälse- eller adelsättHästesko af Målagård
Släktingarhalvbror till generallöjtnanten Georg Henrik Jägerhorn
Signaturer på Anjalaakten
Signaturer på Anjalaakten

Johan Henrik Hästesko af Målagård, född 24 februari 1741 i S:t Michel, död 8 september 1790 i Stockholm (avrättad), var en svensk militär, medlem av Anjalaförbundet. Hästesko deltog i pommerska kriget.

Biografi

Hästesko var son till Gustaf Hästesko af Målagård och Elsa Margareta von Fieandt. Hans militära bana började 1754 då han som 13-åring antogs som kadett vid artilleriet. Under sina insatser i pommerska kriget (1757–1762) avancerade han snabbt i den militära hierarkin: sergeant 1758, stabsfänrik vid Hessensteinska regementet 1761. Efter kriget tjänstgjorde han som stabsfänrik vid Savolax fotjägarregemente, och blev kapten där 1770. Karriären fortsatte på Åbo läns infanteriregemente, där han 1787 utnämndes till överste.

När Gustav III:s ryska krig bröt ut 1788 kom Åbo läns infanteriregemente att ingå i den så kallade Husula-armén och förlades utanför Fredrikshamn. Hästesko, som var mycket kritisk mot kriget, uppvaktade tillsammans med överstarna von Otter och Montgomery kungen den 31 juli samma år. De framhöll svårigheterna med kriget och begärde att ständerna skulle sammankallas. En dryg vecka senare var han en av undertecknarna till Liikalanoten, och den 12 augusti 1788 skrev han och 112 andra officerare under Anjalaakten.

Storbritannien och Preussen var inte beredda att ge Ryssland ett sådant trumfkort, utan gav sitt stöd till Gustav III:s krigspolitik, och när Danmark anföll Sverige i slutet av augusti, gick utvecklingen tillfälligtvis kungens väg.

De som undertecknat Anjalaakten fängslades och fördes till huvudstaden; alla utom Johan Henrik Hästesko benådades till livet. Han dömdes till att ”mista liv, ära och gods” och halshöggs på Ladugårdslandstorg (dagens Östermalmstorg) i Stockholm den 8 september 1790.[1] Kapten Jacob Johan Anckstström var närvarande vid avrättningen och svor hämnd.[2]

I Nordisk Familjebok kan man läsa följande karaktäristik; ”I sitt enskilda lif skildras H. som en hård och förtryckande husbonde; i sitt offentliga uppträdande visade han sig tilltagsen, djärf och hänsynslös. Han var G. Sprengtportens umgängesvän, men sade dock själf, att han icke anslutit sig till det sprengtportenska själfständighetspartiet i Finland eller var medveten om dess planer.”

Hästesko var halvbror till generallöjtnanten Georg Henrik Jägerhorn, som tog avstånd från kungafientliga handlingar.

Populärkultur

Källor

  1. ^ Förhandlingar och uppsatser (1885) Svenska litteratursällskapet i Finland
  2. ^ Ramel, Stig (2003). Göran Magnus Sprengtporten: förrädaren och patrioten. Atlantis. sid. 153. ISBN 978-91-7486-584-4. Läst 29 januari 2024 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Gräl mellan två män 1488.jpg
Gräl mellan två män 1488
Anjalaundertecknarna.JPG
Signatures of some of the officers participating in the Anjala-conspiracy
Johan Henrik Hästesko.jpg
Författare/Upphovsman: Uknown Author, Licens: CC BY 4.0
Porträtt av Johan Henrik Hästesko (1741-1790) av okänd konstnär, ca 1765. Hästesko är iklädd uniform m/1765 för en fänrik vid Savolax infanteriregemente. Porträttet tillhör Nationalmuseums målerisamling.