Japanska perioder

Japansk tideräkning eller nengo(japanska: 年号?, nen'gō) utgår från kejserliga regeringsperioder och var av hävd byggt på en månkalender. Systemet kommer från kejsartidens Kina och infördes i Japan under Naraperioden. Liknande system har även funnits i Kina, Korea och Vietnam, men det är bara i Japan det fortfarande är i bruk. På officiella dokument används i regel nengo-systemet, medan det i vardagligt bruk blandas friskt med den västerländska tideräkningen.

Bakgrund och beskrivning

Ursprungligen kunde en kejsare ha flera regeringsperioder och perioderna byttes ofta ut av olika astrologiska eller politiska skäl. I samband med Meijirestaurationen 1867–68 övergick Japan till att bara ha en regeringsperiod per kejsare, vilket praktiserats i Kina sedan Mingdynastin. I samband med detta har det blivit brukligt att identifiera kejsare med sin regeringsperiod snarare än med det postuma namnet. Den 1 januari 1873 övergick Japan även till den västerländska gregorianska kalendern.

Till skillnad från kinesiska regeringsperioder som inleds det första året efter en ny kejsare tillträtt, ändras japanska regeringsperioder samma år som kejsaren avlider och datum ändras retroaktivt vid behov.

Mellan år 654 och 701 inleddes ingen ny period, med undantag för ett försök att återuppliva systemet 686. Sedan dess finns dock en obruten lista över perioder. För de årtal som fattas, samt för tiden före den första perioden, används i officiella historiska den regerande kejsarens namn följt av ett årtal. Det första årtalet i en sådan tideräkning är kejsare Jimmus regering, år 1, vilket motsvarar år 660 f.Kr. När Japan var delat mellan två rivaliserande troner, höll sig de respektive hoven med separata perioder.

Vid tronbytet den 1 maj 2019 startade den nya perioden reiwa, inledd med reiwa 1. Det första året i en period (元年, gannen) har alltså nummer 1, inte 0.

Äldre tid med startår

Naraeran

 • 715 霊亀 Reiki
 • 717 養老 Yōrō
 • 724 神亀 Jinki
 • 729 天平 Tenpyō
 • 749 天平感宝 Tenpyō-kanpō
 • 749 天平勝宝 Tenpyō-shōhō
 • 757 天平宝字 Tenpyō-hōji
 • 765 天平神護 Tenpyō-jingo
 • 767 神護景雲 Jingo-keiun
 • 770 宝亀 Hōki

Heianeran

 • 781 天応 Tenō
 • 782 延暦 Enryaku
 • 806 大同 Daidō
 • 810 弘仁 Kōnin
 • 824 天長 Tenchō
 • 834 承和 Jōwa (Shōwa, Sōwa)
 • 848 嘉祥 Kajō
 • 851 仁寿 Ninju
 • 854 斉衡 Saikō
 • 857 天安 Tennan
 • 859 貞観 Jōgan
 • 877 元慶 Gangyō (Gankyō, Genkei)
 • 885 仁和 Ninna
 • 889 寛平 Kanpyō
 • 898 昌泰 Shōtai
 • 901 延喜 Engi
 • 923 延長 Enchō
 • 931 承平 Jōhei (Shōhei)
 • 938 天慶 Tengyō
 • 947 天暦 Tenryaku
 • 957 天徳 Tentoku
 • 961 応和 Ōwa
 • 964 康保 Kōhō
 • 968 安和 Anna
 • 970 天禄 Tenroku
 • 973 天延 Tenen
 • 976 貞元 Jōgen
 • 978 天元 Tengen
 • 983 永観 Eikan
 • 985 寛和 Kanna
 • 987 永延 Eien
 • 988 永祚 Eiso
 • 990 正暦 Shōryaku (Jōryaku, Shōreki)
 • 995 長徳 Chōtoku
 • 999 長保 Chōhō
 • 1004 寛弘 Kankō
 • 1012 長和 Chōwa
 • 1017 寛仁 Kannin
 • 1021 治安 Jian
 • 1024 万寿 Manju
 • 1028 長元 Chōgen
 • 1037 長暦 Chōryaku
 • 1040 長久 Chōkyū
 • 1044 寛徳 Kantoku
 • 1046 永承 Eishō
 • 1053 天喜 Tengi
 • 1058 康平 Kōhei
 • 1065 治暦 Jiryaku
 • 1069 延久 Enkyū
 • 1074 承保 Jōhō
 • 1077 承暦 Jōryaku (Shōryaku, Shōreki)
 • 1081 永保 Eihō
 • 1084 応徳 Ōtoku
 • 1087 寛治 Kanji
 • 1094 嘉保 Kahō
 • 1096 永長 Eichō
 • 1097 承徳 Jōtoku (Shōtoku)
 • 1099 康和 Kōwa
 • 1104 長治 Chōji
 • 1106 嘉承 Kajō (Kashō, Kasō)
 • 1108 天仁 Tennin
 • 1110 天永 Tenei
 • 1113 永久 Eikyū
 • 1118 元永 Genei
 • 1120 保安 Hōan
 • 1124 天治 Tenji
 • 1126 大治 Daiji (Taiji)
 • 1131 天承 Tenshō (Tenjō)
 • 1132 長承 Chōshō (Chōjō)
 • 1135 保延 Hōen
 • 1141 永治 Eiji
 • 1142 康治 Kōji
 • 1144 天養 Tenyō
 • 1145 久安 Kyūan
 • 1151 仁平 Ninpei (Ninpyō)
 • 1154 久寿 Kyūju
 • 1156 保元 Hōgen
 • 1159 平治 Heiji
 • 1160 永暦 Eiryaku
 • 1161 応保 Ōhō
 • 1163 長寛 Chōkan
 • 1165 永万 Eiman
 • 1166 仁安 Ninnan
 • 1169 嘉応 Kaō
 • 1171 承安 Jōan
 • 1175 安元 Angen
 • 1177 治承 Jishō (Jijō)
 • 1181 養和 Yōwa
 • 1182 寿永 Juei
 • 1184 元暦 Genryaku
 • 1185 文治 Bunji
 • 1190 建久 Kenkyū

Kamakuraeran

Ashikagaeran

Det delade Japan

Efter återföreningen

Sengokueran och Momoyama

Tokugawashogunatet (Edoperioden)

Efter meijirestaurationen

Se även

Källor

 • Perioder enligt Uppslagsverket Daijirin (大辞林), elektronisk utgåva, Sanseido 2006.
 • Papinot, Edmond (1976[1972]) (på engelska). Historical and geographical dictionary of Japan (4. Tuttle ed.). Rutland: Tuttle. Libris 5695730. ISBN 0-8048-0996-8