Järnsulfid

Järnsulfid
Järnsulfid
Systematiskt namnJärn(II)sulfid
Kemisk formelFeS
Molmassa87,910 g/mol
UtseendeMörkt brungrå kristaller
CAS-nummer1317-37-9
SMILES[Fe+2].[S-2]
Egenskaper
Densitet4,84 g/cm³
Löslighet (vatten)Olöslig
Smältpunkt1195 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits
Järnsulfid kan bildas av anaeroba bakterier.

Järnsulfid är en kemisk förening av järn och svavel. Det förekommer naturligt i mineralerna troilit och magnetkis, dock inte i pyrit. Ämnet uppträder ofta i icke-stökiometrisk form med varierande halter av järn och svavel.

Egenskaper

Finkornig järnsulfid kan vara pyrofor i kontakt med luft. Ämnet är ferrimagnetiskt om det innehåller en övervikt av järn, men närmar sig antiferromagnetisk ju mer jämvikt det är mellan järn och svavel.

Framställning

Järnsulfid kan framställas direkt från grundämnena järn och svavel.

Det kan också produceras av anaeroba bakterier. Det sker främst i syrefattiga miljöer med lågt pH-värde.

Användning

Järnsulfid innehåller för mycket svavel för att vara intressant för utvinning av stål, men om det kalcineras frigörs svaveldioxid som sedan leds genom vatten för att bilda svavelsyrlighet.

Se även

Media som används på denna webbplats

Bacterial Anaerobic Corrosion unlabeled.svg
Författare/Upphovsman:
  • This SVG image was created by Medium69.
  • Cette image SVG a été créée par Medium69.

Please credit this : William Crochot

Gallery
, Licens: CC BY-SA 4.0
The image sketches corrosion under anaerobic conditions caused by certain bacteria.