Iris koloniträdgårdsförening

Iris Koloniträdgårdsföreningens flagga

Iris koloniträdgårdsförening är ett koloniområde som ligger i stadsdelen Riksby i Bromma, västra Stockholm. Föreningen består numera av tre koloniträdgårdar; Iris Lillsjön, Iris Riksby och Iris Glia.

Enligt Stockholms stadsbyggnadskontor ingår de i områden "där särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt kulturhistoriska värden".[1]

Historik

Lillsjön och Lillsjönäs på 1920-talet.

Lillsjönäs koloniområde bildades år 1916. Kolonin började som ett "potatisland" under första världskriget med syfte att förbättra kolonisternas försörjning med rotfrukter under krigets nödår. Området som kallas idag Iris Lillsjön ligger vid södra sidan av Lillsjön och är en liten rest av Lillsjönäs koloniområde. Området sträckte sig ursprungligen från Lillsjönäs upp mot Abrahamsberg och bort mot Riksby koloniträdgårdsområde vid Bromma flygplats.

Efter första världskriget förlorade området sin betydelse som livsmedelsproducent. På 1930-talet började trakten väster och söder om Lillsjön bebyggas med bostäder och en stor del av koloniområdet revs och flyttades 1939 till Iris Riksby och Iris Glia.[1][2]

Nuläget

Av Lillsjönäs koloniområde återstår idag bara en liten rest med ett 60-tal lotter, området heter numera Iris Lillsjön. De två övriga kolonier i Iris koloniträdgårdsförening, Iris Riksby med cirka 60 lotter och Iris Glia med cirka 180 lotter ligger cirka 1000 respektive 1500 meter längre nordväst om Lillsjön. De bildar tillsammans med Riksby koloniträdgårdsområde samt Koloniträdgårdsföreningen Linnéa (Kortenslund) ett koloniområde med cirka 650 lotter söder om Bromma flygplats.[3] Iris Riksby upprustades 1984 som kommunalt beredskapsarbete med Stockholms fastighetskontor som beställare.[4]

Bilder

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Söderbrunn 2010c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Koloniföreningen Söderbrunn på Norra Djurgården, Stockholm
Lillsjönäs 2010a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Lillsjönäs (Iris) koloniträdgårdsförening i Bromma
Iris Riksby 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Iris koloniträdgårdsförening, Riksby
Lillsjönäs 2008c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Lillsjönäs koloniområde vid Lillsjön i Bromma
Iris Koloniträdgårdsförening.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Iris koloniträdgårdsförening, flagga
Iris Glia 2010x.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Koloniområde Iris Glia i Bromma
Lillsjön Bromma.jpg
Flygbild västerifrån över Lillsjönäs koloniområde och Lillsjön i Ulvsunda