Invaliditet

Invaliditet hos en person är en skada eller ett tillstånd (fysiskt eller psykiskt) som helt eller delvis begränsar möjligheten att arbeta eller utföra vardagssysslor.

Media som används på denna webbplats