Indalsälven

Indalsälven
Älv
Tännforsen är en del av Indalsälven
Tännforsen är en del av Indalsälven
LänderSverige Sverige
KällaJämtlandsfjällen
MynningBottenhavet cirka 20 km nordost om Sundsvall i Medelpad
Längd430 km
Flodbäcken26 727 km²
Vattenföring
 - medel455,7 /s
Geonames2703761
Karta:
Karttext: Indalsälvens sträckning
Vy över Indalsälven från Stadsberget vid Krångede kraftverk/Jämtlands län.
Bäver i Indalsälven vid Indal.
Indalsälven vid Utsikten, Sillre.
(c) Pål-Nils Nilsson / Riksantikvarieämbetet, CC BY 2.5
Flygfoto över Indalsälven vid Indal från 1980-talet.

Indalsälven, även Jämtlandsälven, Litsälven, Storsjöälven är en av Sveriges vattenrikaste älvar. Älven är 430 km lång[1] och kraftigt utbyggd för elproduktion. Älven rinner upp i Jämtlandsfjällen och mynnar i Bottenhavet i Timrå kommun, kring 20 kilometer nordost om Sundsvall i Medelpad. Det totala avrinningsområdet är 26 727 km².[2] Viktigare biflöden till Indalsälven är Järpströmmen, Långan, Hårkan och Ammerån. Indalsälven bildar en så kallad genombrottsdal då den korsar genom de högsta fjällspartierna.[3]

Indalsälven, från fjäll till hav

Indalsälven rinner upp i Jämtlandsfjällen och söker sig ner i Storsjön (som ligger vid Östersund), som är ett kraftfullt magasin för det vatten som de otaliga kraftverken nedströms behöver under framförallt vintern. Den har flera större och mindre tillflöden som gör den till en av Sveriges största kraftproducenter. Det nedersta kraftverket, Bergeforsen, ligger knappt 10 kilometer från dess utlopp i havet. Efter detta kraftverk har den ännu ett större inflöde, Ljustorpsån. Nedom Bergeforsen börjar älvens delta som är Sveriges största kustdelta. Det var ett stort delta redan på 1700-talet men växte ytterligare efter "Vildhussens" ofrivilliga tömning av sjön RagundasjönDöda fallet, före detta Storforsen, kom till. (Dessa två namn är lätt att förväxla med Storforsen i Pitälven och där intilliggande Döda fallet.) Den som åker bil på E4 över deltabroarna i Timrå (förbi Bengt Lindströms kända "jätte-Y") får lätt en uppfattning om storheten, och då är det ändå blott en del man ser. Sandlagren ner till fast berg är upp till 60 meter djupa. Alla älvgrenarna rinner ut i Klingerfjärden i Timrå.

Deltat börjar med ön Skäftesholmen, cirka en km nedströms kraftverket, där man fordom "skilde" det utför älven flottade virket. Där finns mycket intressanta lämningar från den perioden, inte minst stora lövträd som annars är ovanliga på dessa breddgrader. Ön kallas i folkmun även "Helenas Holme" efter en kvinna som enligt legenden var bosatt där någon gång för länge sedan.

Längre ned vid Sandarnasidan finns två öar som numera, vid normal vattenföring, är sammanvuxna med varandra och fastlandet (Kaptensholmen och Kogrundet)

På andra stranden delar älven sig med en mindre gren, "Lillån", som rinner förbi och mellan Hästudden och Färjholmen. Där gick, under flera århundraden och fram till slutet av 1800-talet, den gamla "kustlandsvägen" över på en träbro. På andra sidan Färjholmen kom man över "Storån" med en liten färja (därav holmens namn).

Som ett kuriosum kan nämnas att en gång färjade man över ett helt cirkusfölje med elefanter och allt. Även Carl von Linné kom denna väg vid sin "Lappländska resa".

Vid Stavreviken möter älven fast berg och tvingas göra en 180-gradig sväng mot söder och vid Fjäl delar den sig i två grenar, Sörån och Norrån. Mellan dessa finns Sundsvall-Timrå Airport på en stor ö, Skeppsholmen. Den bestod av flera mindre holmar innan flygfältet byggdes, men då dämdes flera mindre rännor igen.

I Norrån finns flera mindre långsträckta öar, uppmuddrade under flottningsperioden, som upphörde på 1970-talet.

Vid älvens delta och utlopp i Bottenhavet har ett naturreservat inrättats, Indalsälvens delta.

Föroreningar

Vid Sundsvall Timrå Airport mitt i älvens delta finns PFAS förorening som fortfarande inte sanerats, men är ett prioriterat område hos Länsstyrelsen Västernorrland[4].

Biflöden i riktning uppströms

De bifloder som mynnar direkt i Indalsälven står längst till vänster, och dessas biflöden längre till höger. Respektive vattendrags källflöden betecknas med (*):

  • Ljustorpsån
   • Aspån
   • Mjällån
    • Eksjöån
     • Aldersjöån*
    • Stordalsbäcken
    • Viksjöån
    • Mobäcken
    • Tallåsån*
    • Hornsjöbäcken*
   • Bredsjöån*
    • Fuskingesån
    • Moaån*
   • Laxsjöån
    • Ådalsån
    • Återvänningsån*
     • Tjäresjöån*
  • Kvarnån
  • Oxsjöån
  • Korsån
   • Långsjönäsån*
   • Skavån*
  • Kvarnån
  • Järån
   • Åsån
    • Kvisselån*
    • Liån*
  • Singsån
   • Kälån
    • Dalsbäcken
   • Prästån*
   • Flärkån*
  • Hälan
   • Lövåsån*
   • Lillån*
    • Norr-Lillån*
    • Sör-Lillån*
  • Gillerån
  • Ammerån
   • Färsån
   • Eldsjöbäcken
   • Gulån
   • Målån
   • Borgan
    • Laxsjöbäcken
   • Halån
   • Fyrån
   • Öjan*
   • Storån*
    • Gåxån
     • Rångnoret*
     • Stryån*
     • Lomån*
    • Hökvattenån
     • Tuvattenån*
     • Lillån*
    • Lakavattsån
     • Djupvattsån*
     • Haraån*
  • Sättån
   • Sättsjöbäcken*
   • Digerbäcken*
   • Kakebrännbäcken*
  • Mörtån
   • Hornån*
   • Äcklingsån*
    • Blekån*
     • Gränningsån
      • Erlandsjöån*
  • Hällsgårdsån
  • Sännån
   • Singån*
  • Fjälån
   • Brusån*
    • Gällerån*
  • Örån
  • Hårkan
   • Töjsan
   • Raftan
   • Tvärvalån
   • Torån
    • Sångån*
   • Ockerån
   • Holmån
   • Lill-Avolån
   • Stor-Avolån
   • Foskvattenån
    • Svartån*
    • Stensjöbäcken*
   • Häggsjöån
    • Skärvångsån*
    • Bakvattsån*
     • Veksjöån
   • Rörvattsån
    • Ansättån*
     • Ruckelån*
     • Skansån*
    • Grubbdalsån*
     • Stensjöån
     • Arvattsån
   • Främmerån
    • Bågavattenån*
    • Fjällån*
   • Juleströmmen*
    • Holdelva*
    • Guselva*
   • Inderdalsåa*
    • Blåfjellelva
  • Långan
   • Näversjöån
   • Gysån
   • Åkerån
    • Storån*
   • Rismoån
   • Liån
   • Trångan
   • Finnån
   • Örnstolån
    • Gruvån
   • Ångsjöån
    • Västsjöån
     • Rörtjärnbäcken*
   • Oldån
   • Bergsjöån
   • Tjaurenjukke*
  • Svenstavikån
   • Backsjöån*
  • Hovermoån
   • Högån*
    • Hemmingsån
    • Tvärån
   • Lillån*
  • Häggån
   • Lillån
  • Geråsån
  • Lockneån
   • Forsaån*
    • Bodsjöbyån*
    • Skidån*
    • Hungån*
     • Mjölksjöån*
    • Orrbodån*
  • Slandromsån
  • Ytterån
  • Dammån
   • Dörrsån
    • Gräftån
   • Storån*
    • Björnsjöån
     • Hällån*
     • Blanken*
     • Lövan*
   • Lekarån*
  • Håckran
   • Österån
   • Fångån*
   • Vålån*
    • Lunndörrsån
    • Stensån
  • Järpströmmen
   • Herrån*
   • Husån*
   • Kjolån*
   • Anjeströmmen*
    • Segerån
   • Gråsjöån*
   • Kallströmmen*
    • Gråvalsån*
    • Storvallsån*
     • Rutsälven*
    • Ängsån*
     • Binnan*
     • Gauna*
     • Holderströmmen*
      • Grönningselva*
      • Jävsjöströmmen*
       • Kasttjörnelva*
       • Livsjöelva*
       • Björkvattselva*
       • Svenskån*
  • Gulån
  • Henån
  • Ullån
  • Häggsjöån
  • Medstuguån
  • Rekån*
  • Järpån*
  • Östra Bunnran*
  • Västra Bunnran*
  • Handölan*
   • Storulvån
   • Lillulvån
   • Tjallingsån
   • Gåsån
   • Östra Ekorrån
  • Enan
   • Visjöån
   • Husån (Jämtland)*

Galleri

Historisk karta från 1802 över Indalsälvens utbredning från Storsjön mot Bottniska viken.
Historisk karta från 1802 över Indalsälvens utbredning från Storsjön mot Bottniska viken.
Fortsättning på kartan ovan, där Indalsälven rinner ut i Bottniska viken.
Fortsättning på kartan ovan, där Indalsälven rinner ut i Bottniska viken.


Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Stadsberget Hammarstrand2.jpg
Författare/Upphovsman: Jonny Hansson, Licens: CC BY-SA 3.0
Stadsberget och indalsälven strax ovanför Krångede kraftverk i Jämtland.
Indalsälven.jpg
Författare/Upphovsman: Reedhawk, Licens: CC BY-SA 4.0
Indalsälven at Utsikten, Sillre.
Landskapskarta Indalsälven1.png
Karta över indalsälven från Storsjön till Bottenviken. Del 1 av 2.
Indal socken - KMB - 16000300030380.jpg
(c) Pål-Nils Nilsson / Riksantikvarieämbetet, CC BY 2.5
Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.
Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.
Indalen, området kring Indals kyrka mot sydöst. Bilden troligen från början av 1980-talet.

Motiv: Indal socken

Kategori: Insjömiljöer
Bäver i Indalsälven vid Indal.jpg
Författare/Upphovsman: Jonny Hansson, Licens: CC BY-SA 3.0
Bäver som simmar in i solnedgången vid Indal i Indalsälven i Medelpad.
Landskapskarta Indalsälven2.png
Karta över indalsälven från Storsjön till Bottenviken. Del 2 av 2.
Tannforsen.jpg
Författare/Upphovsman: Photographer Wigulf, Licens: CC BY-SA 3.0
Tännforsen waterfall (Jämtland, Sweden)