Import

Import är köp och införsel av varor över en landgräns, eller över en tullgräns, till exempel från Finland till Åland.[1]

Importen påverkar bruttonationalprodukten negativt.

Statistik över Sveriges import framställs av Statistiska centralbyrån och syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Se även

Källor

Externa länkar