IASPIS

International Artists Studio Program in Sweden, IASPIS, är ett år 1996 grundat, svenskt statligt utbytesprogram för att skapa dialog mellan svenska och utländska bild- och formkonstnärer, vilket administreras av Konstnärsnämnden.

IASPIS-programmet ska främja svensk och internationell bild- och formkonst i Sverige genom att ge stöd till utställningar och projekt samt studievistelser i utlandet. IASPIS har också en publik verksamhet med föreläsningar, utställningar och publikationer med fokus på samtida teoribildning och kultur.

Verksamhetsledare

Externa länkar