Huvudvattenledning Norsborg-Stockholm

Stockholms huvudvattenledning och vattenledningsnät på 1920-talet

Huvudvattenledning Norsborg-Stockholm är Stockholms huvudledning för dricksvatten mellan Norsborgs vattenverk i Norsborg och Nybohovs vattenreservoar (även kallad Trekantsreservoaren) i Liljeholmen. Vattenledningen är cirka 20 kilometer lång och färdigställdes samtidigt med Norsborgsverket 1904. Den har renoverats några gånger och sedan den byggdes har fler dricksvattenledningar tillkommit exempelvis från Lovöverket 1933, men Norsborgsledningen är fortfarande Stockholms huvudvattenledning söderifrån.

Bakgrund

I samband med uppförandet av Norsborgsverket planerades även huvudvattenledningen Norsborg och Trekanten. Ledningen projekterades för en vattenmängd av 100 000 m3 per dygn, som motsvarade verkets totala produktionskapacitet. För det krävdes det två rör med en diameter på 1 000 mm vardera.[1] Till en början lades bara en ledning och förbereddes för en andra. Så länge Årstaverken vid Årstaviken var i drift kunde man lita på denna lösning.

Ledningsarbetena

Läggning av 40-tums vattenledning längs Södertäljevägen, 1903.
Vattenledningsvägen, Midsommarkransen.
Uppmätning från 1904, vid Fittja bro.
Huvudvattenledningen vid Kungens kurva läggs om för Förbifart Stockholm, 2015.

Arbetena med den cirka 16 km långa ledningen samt kompletterande ledningar i Stockholm började 1902 och avslutades 1904. Byggstarten hade dragit ut på tiden eftersom en långdragen expropriationsfråga måste lösas om marken där ledningen skulle grävas ner.[2]

Ledningarna drogs förbi Botkyrka kyrka och Fittja under sundet mellan Albysjön och Vårbyfjärden, förbi Fittjanäset genom Vårby gård, söder om Segeltorp, genom Herrängen förbi Hökmossens gård, genom Midsommarkransen och slutligen till Nybohovs nya vattenreservoar; Trekantsreservoaren söder om sjön Trekanten i Gröndal. Ledningen följer, med några få undantag, sträckningen av Gamla Södertäljevägen respektive nuvarande Mickelsbergsvägen. Genom Midsommarkransen ligger ledningen under Tellusborgsvägen och Vattenledningsvägen (därav namnet).

Själva ledningen hade en dimension av 40 tum (1 016 mm) och var av gjutjärn.[3] Ledningsbyggarna hade att övervinna flera svåra avsnitt. Genom sundet vid Fittjanäset var man tvungen att lägga ledningen fem meter under lågvattenytan, så att båttrafiken inte hindrades. Genom Fittjaviken öster om Fittja bro lades ledningen på en på pålar vilande ränna av betong.[1] Längs sträckan utfördes även flera djupa bergsskärningar.

Trots maskinhjälp blev detta stora infrastrukturprojekt mycket arbetsintensivt. Tidvis uppgick arbetsstyrkan vid bygget för själva vattenverket till 300 man, lika många arbetade med huvudledningen och ytterliga 200 man var sysselsatta med Trekantsreservoaren och ledningen vidare in mot stadens centrala delar.[4]

Längs sträckan fanns flera kontrollstationer med avstängningsventiler som vid Fittja bro och vid Häradsvägen i Segeltorp. Fronterna av dessa är formgivna som ett litet hus och utförda i granit. Några av de ursprungliga kontrollstationerna finns ännu kvar, de är numrerade och de i Fittja bär nummer 5 och 6 och den i Segeltorp har nummer 10. Det var således rätt många sådana stationer på sträckan från Norsborgs vattenverk till Trekanten. Det byggdes även flera luftningsstationer, även de utförda i granit. Gemensamt för alla dess byggnader var det borgliknande utseende som hade ritats av arkitekten för Norsborgsverket och Trekantsreservoaren; Erik Josephson. Alla byggnader hade även ett litet vapen över dörren visande Sankt Erik samt årtal.

Omkring midsommar 1904 provtrycktes ledningen med vatten från Trekantsreservoaren och alla fel och brister åtgärdades. Sedan avvaktades starten av det nya vattenverket i Norsborg som invigdes den 6 oktober 1904.[2] Enligt en annan källa var huvudledningen till staden inte fullbordat när Norsborgsverket stod klart och Trekantsreservoaren inte heller rengjord från byggsmuts.[4]

För att övervaka ledningens funktion fanns två vattenvaktarstugor, en på Fittjanäset och en vid Häradsvägen i Segeltorp. Husen var personalbostad för vattenledningsvakten som var anställd av Stockholms vattenledningsverk. De var bemannade med en vattenvakt till en bit in på 1950-talet, båda husen finns kvar än idag.

Från Trekantsreservoaren gällde det även att fortsätta in mot stadens befintliga rörnät. Här fick man passera Liljeholmsviken med undervattensrör. På Södermalmssidan fortsatte huvudledningen till Hornsgatan. Den sista delen av detta arbete avslutades 1904 och då kunde man mata stadens befintliga rörnät både från Årstaviken och från Norsborg.

Omläggning för Förbifart Stockholm

I april 2014 startade Stockholm Vatten arbetet med att flytta huvudvattenledningen med en ny sträckning under Vårby allé och Skärholmsvägen. Totalt rör det sig om 3 300 meter dubbla rörledningar. Arbetet, som beräknas pågår till hösten 2015, görs eftersom den gamla ledningsdragningen "kolliderar" med den nya trafikplatsen Kungens kurva och tunnlarna för den planerade västförbindelsen Förbifart Stockholm. Idag ligger ledningen under mittsträngen på Södertäljevägen (E4/E20).[5]

Bilder, i ledningens riktning (väst-öst)

Andra rörledningen

Den andra ledningen Norsborg–Trekanten lades ut under åren 1914–1918. Denna gång valdes en 700 mm stålrörsledning, anledning till materialbyte var de dåliga erfarenheter som man hade haft med gjutjärnsrören.[1] Under 1912 och 1913 hände flera rörbrott på gjutjärnsrör inne i Stockholm. Stora stycken slets ur rörväggen och omfattande vattenutflöden inträffade.[6]

Arbetena med andra ledningen drog ut på tiden. Rören köptes i Tyskland som var i krig och stoppade leveranserna.[1] Efter det arbete kunde man stänga Skanstullsverket (1918) och fem år senare även Eriksdalsverket vid Årstaviken.

Renoveringar

Under andra världskriget byttes båda ledningar ut mot två stycken 1 000mm stålrör, därmed kunde Norsborgsverkets kapacitet ökas till 190 000 m3 per dygn. I mitten av 1960-talet utfördes ytterligare en förändring, då byttes båda stålrören mellan Norsborg och Fittja mot en enda ledning som har en diameter på 1 400 mm. 1985 var det fortfarande Stockholm Vattens grövsta vattenledning.[1]

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ [a b c d e] Cronström (1986), sida 44
  2. ^ [a b] Norling (2004), sid. 20
  3. ^ Vattenverket 100 år, sida 35
  4. ^ [a b] Cronström (1986), sida 42
  5. ^ Mitt i: Här tjuvstartar de med förbifarten, publicerad 2014-04-13. Arkiverad 13 april 2014 hämtat från the Wayback Machine.
  6. ^ Cronström (1986), sida 71

Tryckta källor

  • Vattenverket 100 år, minnesskrift från Stockholms gas- och vattenverk 1961
  • Cronström, Anders, red (1986). Stockholms tekniska historia. 3, Vattenförsörjning och avlopp. Monografier utgivna av Stockholms stad, Stockholms tekniska historia. Stockholm: LiberFörlag. Libris 8208646. ISBN 91-38-90775-5 
  • Bengt Norling (2004). Norsborgs vattenverk 100 år. Stockholmia förlag. ISBN 91-7031-135-8 

Se även

  • Stockholm Vatten

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Stockholms vattenledningsnät 1910.jpg
Huvudvattenledning från Norsborg till Stockholm
Norsborgs vattenverk 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Luftningstorn för Norsborgsledningen, i bakgrunden syns Norsborgs vattenverk
Vattenvaktarstugan 2008a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Vattenvaktarstugan i Segeltorp
Norsborg vattenverk.JPG
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Norsbors vattenverk, maskinhallen
Huvudvattenledningen 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Huvudvattenledningen vid Fittjanäset, Vårby Haga i Huddinge kommun
Vattenvaktarstugan Fittja 2011b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Vattenvaktarstugan i Fittja
Södertäljevägen nov 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Södertäljevägen söderut i höjd med Kungens kurva, kontrollhus för huvudvattenledningen
Huvudvattenledningen Stockholm 1903.jpg
Läggning av 40-tums huvudvattenledningen Norsborg-Stockholm längs Södertäljevägen
Huvudvattenledning Fittja bro 1909a.jpg
Uppmätningskarta för huvudvattenledning Norsborg-Stockholm, avsnitt med passage vid Fittja Bro och Vårbyviken
Vattenledningsstugan Fittjanäs 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Fittja näs och Fittjaviken, Huddinge (även kallad Hagaudd)
Norsborgsledningen Fittja bro 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Vattenledningen Norsborg-Stockholm, kontrollstation vid Fittja bro
Stockholms huvudvattenledning 2015a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Stockholms huvudvattenledning i Segeltorp
Vattenvaktarstugan 2008b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kontrollstation vid Vattenvaktarstugan i Segeltorp
Vattenledning Norsborg, luftningsanläggning 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Vattenledning Norsborg, luftningsanläggning i Vårbygård
Stockholms huvudvattenledning 2015b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Stockholms huvudvattenledning i Segeltorp
Trekantsreservoaren 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Nybohovs gamla vattentorn
Vattenledningsvägen skylt.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Gatuskylt i kvarteret Konvolvulus, Midsommarkransen, Stockholm.
Högtalsreservoaren 2011g.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Högdalsreservoaren Högdalen / Fagersjö, södra Stockholm med Högdalenverket i bakgrunden