Hjulsta koloniträdgård

Hjulsta koloniträdgård i juli 2010

Hjulsta koloniträdgård är en koloniträdgård i Hjulsta i norra Stockholm med läge mellan Hjulsta och Lunda. Föreningen bildades 1973 och representerar idag ett exempel för mångkulturella odlingsområden.

Historik

Hjulsta koloniområde började anläggas i en dalgång längs Spångaån väster om Hjulsta, som ursprungligen hörde till Hjulsta gård och gården Stora Tensta. Norr om området uppfördes flera miljonprogramsbyggen i norra Stockholm, men själva dalgången sparades. Vid starten 1973 erbjöd området 242 odlingslotter[1] idag (2010) finns 207 lotter om cirka 150 m² vardera.[2] Kommunen satte upp ett antal regnskydd, några fler byggnader är i dagsläge inte tillåtna.

Mångkulturell odling

Det intressanta med Hjulsta koloniträdgård är den mångkulturella blandningen av odlare. Enligt en undersökning som genomfördes i början av 1990-talet innehades 25% av lotterna av svenska medborgare, 25% kom från Finland, 25% kom från Turkiet, Libanon och Syrien och resten kom från bland annat Sydamerika och Östeuropa.[3] I Hjulsta trädgårdsföreningens styrelse sitter dock huvudsakligen personer med svenskt ursprung.[4]

Den mångkulturella bakgrunden syns tydligt i lotternas växtval. Medan prydnadsväxter dominerar de svenskägda lotter, finns huvudsakligen nyttoväxter på lotter som innehas av utomeuropéer. Det kan exempelvis vara vitlök eller potatis som odlas, men inte svensk potatis utan en sort från Peru som en odlare från Peru har på sin odlingslott och som han själv importerat.

Även hur lotten gestaltas skiljer sig åt. Många odlare från Mellanöstern delar upp sina lotter i rektangulära odlingssängar.[5] Anordningen kritiserades inledningsvis av svenska odlare som kallade dessa arrangemang för gravar, bara korset fattas. Svenska odlare förvånade sig även över den eleganta klädseln som odlare från exempelvis Irak bär på lotten.[5] Trots en del stridigheter mellan svenska och invandrade odlare som förekom i början, accepteras numera ordet "mångkulturell" och föreningen firade 20-årsjubileum som "En mångkulturell Odlarförening".[6]

Bilder

Källor

Referenser

  1. ^ Informationsskylt på platsen
  2. ^ Stockholms stad. Området arrenderas av Stockholms kommun
  3. ^ Stadens odlare (2003), sida 156
  4. ^ Hjulsta trädgårdsföreningens styrelse
  5. ^ [a b] Stadens odlare (2003), sida 168
  6. ^ Stadens odlare (2003), sida 175

Tryckta källor

  • Catarina Nolin, Maria Moberg, Leif Thorin m.fl. (2003). Stadens odlare. Nordiska museets förlag, Stockholm. ISBN 91-7108-490-8 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Söderbrunn 2010c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Koloniföreningen Söderbrunn på Norra Djurgården, Stockholm
Hjulsta koloni 2010k.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Hjulsta koloniträdgård, personen på bilden har medgivit fotografering
Hjulsta koloni 2010a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Hjulsta koloniträdgård
Hjulsta koloni 2010e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Hjulsta koloniträdgård, personerna på bilden har medgivit fotografering
Hjulsta koloni 2010n.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Hjulsta koloniträdgård
Hjulsta koloni 2010g.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Hjulsta koloniträdgård