Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige

Titel, första bandet.

Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige är ett svenskt uppslagsverk som utkom i sju delar mellan 1859 och 1870. Bland medverkande redaktörer märks Gustaf Hogner (1815–1897) och Gustaf Thomée (1812–1867). Verket digitaliserades i december 2010 (del 1–2) och maj 2011 (del 3–7) vid University of Toronto för Internet Archive och är tillgängligt på bland annat Projekt Runeberg och Google books.

Citat

Uppslagsverket börjar med en ”Allmän Öfversikt” och med följande ord:

Mellan 55° 20’ — 69° 4’ n. br. samt 28° 49 1/2’ — 41° 49’ ö. l. utbreder sig konungariket Sverige, östra och största delen af den stora Skandinaviska Halfön. Rikets hela areal är 3,868 sv. ell. 8,406 geogr. qvadratmil, hvaraf de stora sjöarne upplaga omkring 490; landets största bredd är 40, dess största längd 150 sv. mil. Rikels östligaste punkt, vid Torneå-Elfs utlopp, ligger vid 41° 49’ ö. från Ferro, den vestligaste, omkring Strömstad, vid 28° 49 1/2’. Nordligaste punkten ligger mellan Lainio- och Muonio-elfvarnas källor, den sydligaste ligger s. om Trelleborg vid 55° 20’ n. br. samt 31° ö. l.

Källor

Media som används på denna webbplats

Bokrygg för uggleupplagan.jpg
Bilden kommer förmodligen från Projekt Runeberg, [1]
Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon titel.png
Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon, titelblad