Herrgård

Elvesta gård i Botkyrka kommun med rötter från 1100-talet.

En herrgård eller ett herresäte var ursprungligen en stor lantgård som beboddes av ett herrskap, det vill säga en adelsman. Med benämningen herrgård avses dels egendomen inklusive marken, dels i inskränktare mening själva huvudbyggnaden (corps de logi eller mangårdsbyggnaden).

Beskrivning

Herrgårdarnas arkitektur präglades i Sverige till en början av enkelhet. På medeltiden uppfördes de i regel av trä, grupperade i slutna, lättförsvarade anläggningar. På 1500-talet började man bygga herrgårdar i sten. De skulle efterlikna samtida stenslott i Europa, men i blygsamt format. Många herrgårdars arkitektur skilde sig inte mycket från vanliga bondgårdars utseende. På 1600-talet inspirerades arkitekturen av Frankrike och corps de logi kompletterades med en barockträdgård. Den för Sverige typiska herrgården med brutet tak gestaltades av arkitekten Carl Hårleman, exempelvis Åkerö herrgård (även kallad "Åkerö slott").

Det ursprungliga begreppet började urvattnas under 1700-talet, då även ofrälse bruksägare eller brukspatroner började kallas herrar. När dessa byggde sig bostäder som liknade de egentliga herrgårdshusen, började dessa kallas herrgårdar. Mot slutet av 1700-talet angav Jean Eric Rehn tonen. Nu skulle huvudbyggnaden placeras något avsides för sig, helst i en engelsk park. Här kan nämnas Forsmarks herrgård som exempel.

Ett riktmärke vid utformningen av huvudbyggnaden var att i våningsplanet skulle det vara minst fem fönsteraxlar i rad. Mindre herrgårdshus har ofta en planlösning av salstyp – en hall med ett rum på varje sida och innanför hallen salong, bibliotek och matsal i fil. På övervåningen ofta två rum, ett på varje sida om trapphallen. Ofta finns en veranda eller glasveranda, eventuellt med en annan veranda över. Efter 1800-talet liknar herrgårdarnas huvudbyggnader mest större villor.

I Sverige har det historiskt sett funnits omkring 4 000 herrgårdar och vid sidan av dessa omkring 10 000 ståndsmässigt bebyggda gårdar, t.ex. militära, civila och kyrkliga boställen.[1] Alla har dock inte existerat samtidigt. Efter 1600-talets omfattande säteri-bildning (av vilka många säterier aldrig var ståndsmässigt bebyggda) drogs ett stort antal in vid reduktionen. Under 1700- och 1800-talen skedde en omfattande nybildning av herrgårdar och ståndsgårdar, särskilt omkring större städer, på bruken och i vissa slättbygder, samtidigt som ett stort antal herrgårdar belägna i skogs- och mellanbygder utplånades genom antingen splittring genom arv och/eller köp av bondefamiljer. I slättbygderna försvann många herrgårdar genom sammanslagningar med större, med syfte att skapa större, bärkraftiga enheter genom så kallad domändrift.Särskilt stor var utplåningen i Småland och Västergötland.[2][3]

Bildexempel från Sverige

Bildexempel från andra länder

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ [www.svenskaherrgardar.se ”Databasen Sveriges Herrgårdar”]. www.svenskaherrgardar.se. 
  2. ^ Göran Ulväng (2013). ”Betydelsen av att äga en herrgård: Herrgårdar, ståndsgårdar och gods i Uppsala län under 1700- och 1800-talen”. Historisk Tidskrift för Finland. 
  3. ^ Göran Ulväng (2019). ”The Swedish Manor 1750-1950: Decline or Continuity?”. Estate Landscapes in Northern Europe (Aarhus Universitetsforlag). 

Övriga källor

Vidare läsning

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Djursnäs gård mars 2015b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Djursnäs gård, huvudbyggnad
Bergshammar.jpg
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Tompen0000 antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC BY-SA 3.0
fotat av tursit (användare Tompen0000 på wikipedia), 2004.
Hafslund hovedgård (manor).jpg
Författare/Upphovsman: Thomas M. Hansen, Licens: CC BY-SA 3.0
Main building of Hafslund hovedgård (Hafslund manor) near Sarpsborg, Norway.
Norsborgs herrgård mars 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Norsborgs herrgård huvudbyggnad
Högantorps gård 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Högantorps gård, huvudbyggnad (RAÄ-nummer Salem 297:1)
Gut Farve 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Gut Farve, Garstenseite
Österbybruks herrgård.jpg
Österbybruks herrgård
Elvesta gård 2014b.jpg
Författare/Upphovsman: Larske, Licens: CC BY 3.0
Elvesta gård
Malmsjö gård 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Malmsjö gård, fasad mot Malmsjön
Alby gård 2012a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Alby gård, Botkyrka kommun
Hakoistenkartano2005.jpg
Författare/Upphovsman: Alexius Manfelt, Licens: CC BY-SA 3.0
Hakoinen manor in Janakkala, Finland.
Nykvarns herrgård 2013a 04.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Nykvarns herrgård
Panker 2012a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Gut Panker, Herrenhaus, Schleswig-Holstein
The Breakers Newport.jpg
Författare/Upphovsman: UpstateNYer, Licens: CC BY-SA 3.0
The Breakers, the summer home of Cornelius Vanderbilt II, located in Newport, Rhode Island, United States. It was built in 1893, added to the National Register of Historic Places in 1971, and designated a National Historic Landmark in 1994.