Haparandabanan

Haparandabanan
Haparandabanan.JPG
Nya Haparandabanan i Kalix.
Allmänt
PlatsNorrbotten Sverige
SträckaBodenHaparanda
Anslutande linjerStambanan genom övre Norrland
Malmbanan
Torneå–Haparanda-banan
Organisation
ÄgareSvenska staten
Infrastruktur­förvaltareTrafikverket
Tekniska fakta
LängdBoden–Haparanda 159 kilometer
Antal spårenkelspår med mötesspår
Spårvidd1 435 millimeter (normalspår)
Största tillåtna axellast25 ton
Största lutning19,9 
ERTMSSystem E2 från 2013-12-15
Fjärrblockeringnej, System M till 2013-12-15
Högsta hastighet200 km/h
Elektrifieradja
Källor [1][2]
Linjekarta
km  
Continuation backward
Torneå–Haparanda-bananTorneå
Unknown BSicon "TZOLLWo"
TorneälvenSverigeFinland
Non-passenger station/depot on track
164Haparanda
Unknown BSicon "exSTR+l"Unknown BSicon "eABZgr"
Tidigare sträckning, nedlagd1913-2012
Unknown BSicon "exBHF"Straight track
Lomkärr1918-1976
Unknown BSicon "exBHF"Straight track
Bäverbäck1918-1968
Unknown BSicon "exBHF"Straight track
Mattila1918-1958
Unknown BSicon "exBHF"Straight track
Karungi
Unknown BSicon "exCONTgq"Unknown BSicon "exABZgr"Straight track
Övertorneå1914-1986
Unknown BSicon "exBHF"Straight track
Lappträsk1915-1992
Unknown BSicon "exBHF"Straight track
Vitvattnet1910-1992
Unknown BSicon "exTUNNEL1"Straight track
Sockenträsk93 m
Unknown BSicon "exhKRZWae"Straight track
Stråkan
Unknown BSicon "exSTR"Unknown BSicon "PSL"
135Vuonoskogen2012-
Unknown BSicon "exSTR"Straight trackTrack end start
115Karlsborgs bangård
Unknown BSicon "exSTR"Straight trackSmall non-passenger station on track
Karlsborgsbruk1961-
Unknown BSicon "exSTR"Unknown BSicon "ABZg+l"One way rightward
2012-
Unknown BSicon "exSTR"Unknown BSicon "PSL"
113Bredviken2012-
Unknown BSicon "exSTR"Small non-passenger station on track
110Kalix östra1961-
Unknown BSicon "exSTR"Small non-passenger station on track
Kalix resecentrum2021-
Unknown BSicon "exWBRÜCKE1"Small bridge over water
Kalixälven
Unknown BSicon "exSTR"Enter and exit short tunnel
Falkbergstunneln333 m
Unknown BSicon "exSTR"Unknown BSicon "PSL"
93Kosjärv2012-
Unknown BSicon "exSTRl"Unknown BSicon "eABZg+r"
Tidigare sträckning, nedlagd
Non-passenger station/depot on track
73MorjärvTvå eltåg kan ej mötas
Non-passenger station/depot on track
66Sågbäcken
Unknown BSicon "PSL"
52Gåsträsken2012-
Unknown BSicon "PSL"
32Niemisel
Unknown BSicon "exPSL"
Hundsjön
Unknown BSicon "CONTgq"Unknown BSicon "ABZg+r"
MalmbananNarvik
Station on track
0Boden C
Unknown BSicon "CONTgq"Unknown BSicon "ABZgr"
Stambanan genom övre NorrlandBräcke
Continuation forward
MalmbananLuleå C
Teckenförklaring
Källor[3][4]

Haparandabanan är en järnväg mellan Boden och Haparanda. Huvudsakligen är den avsedd för godstrafik, efter en genomgripande upprustning åren 2004-2012. Samtidigt ändrades linjesträckningen, så att banan nu går via Kalix. Dessutom finns en bibana till pappersindustrin i Karlsborg. Haparandabanans persontrafik var helt nedlagd mellan september 1992 och mars 2021, förutom en kort period sommaren 2000, men bedrivs åter sedan den 1 april 2021.

Standard och trafik

Kurvradierna gör det möjligt att uppnå 90 km/h på det äldsta avsnittet Boden–Morjärvs station, 140 km/h på den senare byggda sträckningen Morjärv–Kalix och 250 km/h på den nybyggda sträckan Kalix–Haparanda.

Outokumpu-Avesta kör sedan 2003[källa behövs] tåg Torneå-Avesta med stål, 2-3 tåg om dagen. Tåg med containrar körs också för IKEA, som har varuhus i Haparanda. Den 1 april 2021 startade persontrafik, i Norrtågs regi.

Anslutning till Finland

Det är den enda svenska järnvägen med anslutning till det finländska järnvägsnätet som har en annan, bredare 1524 mm spårvidd, varför normala järnvägsvagnar inte kan passera mellan näten. Sverige håller sig med normalspår och ingår i det kontinentala järnvägsnätet, medan Finland istället har en rysk spårvidd och därmed också har samtrafik med Ryssland. Gods lastas därför över till nya godsvagnar. Det finns spår med normalspår över till finska sidan (dubbla spår i varandra) till stationen i Torneå och spår med bredspår över till den svenska sidan i Haparanda.

Historik

1900-1959

Järnvägsbron mellan Haparanda (Sverige) och Torneå (Finland) över Torne älv.

Banan byggdes under perioden 1900–1915, Boden–Morjärv klar 1902, Morjärv–Lappträsk klar 1910 och Lappträsk–Haparanda klar 1915. Vid denna tid tillhörde Finland Ryssland. Under första världskriget blev banan den enda landförbindelsen mellan Tyskland och Ryssland. Här tog Lenin tåget 1917, för att snart därefter gripa makten i Ryssland. Den stora trafikmängden under första världskriget medförde att Haparanda station byggdes som en av Sveriges största. Här måste alla byta tåg på grund av spårviddsskillnaderna, pass och tullkontroll. Bron över gränsen byggdes 1919.[5]

En sidobana öppnades 1914 mellan Karungi och Övertorneå. Där bedrevs trafik fram till 1984.

Nästa storhetstid för banan och Haparanda stationshus inföll med Andra världskriget. Hit anlände svenska frivilliga till Vinterkriget, medan finska krigsbarn for från andra hållet. Svensk militär upprätthöll en sträng ordning på stationsområdet. Banan var viktig för Finlands försörjning, som enda öppna järnvägsförbindelsen till ett icke-krigförande land. För Sverige var banan väl så viktig. Lastbilar kom med stora mängder gods från Petsamo, där då fanns en finsk hamn vid Barents hav, under en tid den enda importhamnen för Sverige och Finland (se Petsamotrafiken). Godset omlastades och fraktades vidare på Haparandabanan.

1960-2000

Den tidigare stationen vid godsbangården i Kalix.

I november 1961 öppnades sidobanan Morjärv–Kalix-Karlsborg (Kalixbanan) som slutade vid massa- och pappersbruket i Karlsborg utanför Kalix.[6] Linjen hade aldrig persontrafik under den tiden utan byggdes för skogsindustrins transporter, i första hand pappersbruket.

Haparandabanans persontrafik avtog under 1970- och 1980-talet, för att helt läggas ned 1992. De sista åren trafikerades banan med motorvagnstypen Y1 i länstrafikens regi ("Tornedalskan"). Persontrafiken återupptogs kortvarigt, juli–augusti 2000, med lok och vagnar i Tågkompaniets regi. Banans allt sämre skick framtvingade sänkta hastigheter. Bussar var snabbare och godståg fick dålig lönsamhet (långa transporttider ger höga personalkostnader).

2004-2021

Åren 2004-2011 genomfördes upprustning och elektrifiering av sträckan Boden–Morjärv–Karlsborg. Den 19 december 2011 gick det första eldrivna godståget på denna sträcka.[7]

Karungi järnvägsstation på den numera nedlagda sträckan Morjärv-Karungi-Haparanda.

En ny järnväg byggdes som en fortsättning från Kalixbanan vidare förbi Sangis till Haparanda. Hela sträckan Boden–Haparanda har elektrifierats. Första spadtaget på den nya banan togs i september 2006 och var klar i slutet av 2012. Den gamla sträckan Morjärv–Karungi–Haparanda lades ned den 8 december 2012[8][9]. Motiveringen till att bygga ny järnväg var att ett stort upprustningsbehov fanns på den gamla banan, till en ganska stor kostnad. Eftersom sträckan Kalix-Haparanda är mycket kortare än Morjärv-Karungi-Haparanda (och Morjärv-Kalix skulle behållas), ansågs det medräknat framtida underhållsbehov vara någorlunda likvärdigt i kostnad mellan båda alternativen, och bli snabbare restider via Kalix.[10]

Kostnaden blev runt 3,6 miljarder kronor,[11] varav EU bidrog med 40 miljoner.[12]

Mellan åren 2015-2021[13][14] gick det att trampa dressin på den gamla sträckningen av Haparandabanan, med start från Vitvattnets station. Uthyrningen lades ned 2022, och i nuläget är det oklart vad som kommer att ske med rälsen.

Persontrafik på banan startades den 1 april 2021 i Norrtågs regi[15]. Ett nytt resecentrum har byggts i Kalix och stationen i Haparanda har rustats upp med en ny plattform.

Planer

Det finns intresse för ökad godstrafik längs banan[16], inte minst eftersom vissa svenska och finska industriföretag med tung trafik slagits samman. Exempel på sådana företag är Stora Enso (trä) och Outokumpu/Avesta (stål).

Det planeras för persontågsstopp även vid Morjärvs station. Det skulle minska den kollektiva restiden från Boden till Överkalix, Övertorneå och Pajala (byte till buss i Morjärv). Detta planeras om det kommer statligt stöd till stationsbygget.[17]

Se även

Referenser

 1. ^ Trafikverket - Järnvägsnätsbeskrivning 2011
 2. ^ Trafikverket - Projekt Haparandabanan Arkiverad 17 juni 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 3. ^ Trafikverket.se
 4. ^ Statsbanorna Boden-Haparanda-Finska gränsen, -Matarengi
 5. ^ http://www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1869/Haparandabanan/Bakgrund/Historia.aspx Historia Haparandabanan
 6. ^ ”Statsbanan Morjärv - Kalix”. Rolf Sten. https://historiskt.nu/normalsp/staten/sb_bd_haparanda/sb_bd_hp_morjarv_kalix.html. Läst 19 maj 2021. 
 7. ^ Haparandabanans trafikstart ger stor miljövinst
 8. ^ ”Järnvägsnätsbeskrivning 2013, Kapitel 3 - Infrastruktur”. Trafikverket. 10 april 2013. sid. 10. https://www.trafikverket.se/contentassets/935746cba4944bac90eba8c81dd17f49/kap_3_jnb_2013_130410.pdf. Läst 1 april 2021. 
 9. ^ ”Linjeboken, Nyhetsbrev december 2012”. Trafikverket. December 2012. sid. 3. https://www.trafikverket.se/contentassets/5204bd98d52d4ac3b0c36652138ab288/nyhetsbrev_201212.pdf. Läst 1 april 2021. 
 10. ^ Bakgrund Haparandabanan Arkiverad 20 januari 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 11. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 juli 2013. https://web.archive.org/web/20130725075813/http://www.trafikverket.se/Haparandabanan. Läst 8 december 2012.  Haparandabanan
 12. ^ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/491&format=H Arkiverad 21 januari 2008 hämtat från the Wayback Machine. Trans-European Transport Network (TEN-T): selection of projects for the TEN-T multi-annual programme 2007–2013 and the annual TEN-T programme 2007
 13. ^ ”Dressincykling på Haparandabanan”. Jvgfoto.se. https://jvgfoto.se/reportage/2020/dressincykling-pa-haparandabanan/. Läst 7 december 2020. 
 14. ^ ”Naturen har tagit över Gamla Haparanda banan och tyvärr har RiipiBo inte möjlighet att röja den längre.”. sv-se.facebook.com. https://sv-se.facebook.com/1699859946895031/photos/a.2381824072031945/3175222219358789/. Läst 13 juni 2022. 
 15. ^ ”Haparandabanan”. Norrtåg. https://www.norrtag.se/haparandabanan/. Läst 1 april 2021. 
 16. ^ Godspulsåder med flaskhalsar och viktig regionförstorare | bothniancorridor.com
 17. ^ Nytt tåg stärker Haparandabanan

Vidare läsning

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

BSicon exSTR+l.svg
ex-track to right against driving direction (with exact circles)
BSicon .svg
This is the "empty element" of the Icons for railway descriptions (see there for further informations). The original syntax of Wikipedia:Route diagram templates filled all empty spaces in a diagram with this file (all BSicons were 20x20px). For those cells where an icon ID was provided, some "File:BSicon_ID.svg" were used, and where there was no ID, "File:BSicon_.svg" was substituted. Many major Wikipedias has since upgraded the syntax so that just an empty table cell is used (incl. En.WP).
BSicon WBRÜCKE1.svg
bridge over water straight (medium)
BSicon exCONTgq.svg
Unused continuation forward, rotated across
BSicon BHF.svg
station straight track
Haparandabanan.JPG
Författare/Upphovsman: Santtu37, Licens: CC BY-SA 3.0
Haparandabanan i nordvästra delen av Kalix i juni 2013. Spåret trafikeras numera huvudsakligen av eldrivna tåg.
BSicon TZOLLWo.svg
Track with border on bridge over water
BSicon PSL.svg
Passing loop icon, for route diagram templates, such as Abt switches of funiculars.
Kalix järnvägsstation.jpg
Författare/Upphovsman: Teemu Vehkaoja, Licens: CC BY-SA 4.0
Kalix järnvägsstation, Kalix kommun.
BSicon BST.svg
non-passenger stop track straight in use
BSicon DST.svg
non-passenger station track straight in use
BSicon exhKRZWae.svg
bridge over water straight (big)
Karungi järnvägstation.jpg
Författare/Upphovsman: Teemu Vehkaoja, Licens: CC BY-SA 2.5
Karungi järnvägstation
BSicon STRr.svg
track to right forward driving direction (with exact circles)
BSicon CONTg.svg
Image for BSicon diagrams
BSicon exSTRl.svg
ex-track to left forward driving direction (with exact circles)
BSicon exBHF.svg
ex station straight track
Haparanda-torneo rail bridge 2016.jpg
Författare/Upphovsman: Andreas Lakso, Licens: CC BY-SA 4.0
Järnvägsbro mellan Haparanda (Sverige) och Torneå (Finland) över Torne älv.

Bron invigdes 6:e Oktober 1919 och är cirka 410 meter lång.

Bild tagen från svenska sidan.
BSicon exPSL.svg
Passing loop icon, for route diagram templates.
BSicon CONTf.svg
Image for BSicon diagrams
BSicon CONTgq.svg
Image for BSicon diagrams
BSicon exWBRÜCKE1.svg
bridge over water straight (medium)