Hantverkargatan

Hantverkargatan är en gataKungsholmen i Stockholm. Gatan sträcker sig från Stadshusbron i öst till Fridhemsplan i väst och är cirka 1 800 meter lång.

Hantverkargatan mot ost med Stockholms stadshus i fonden.Hantverkargatan sedd från Stadshustornet mot väst, 2012.
Hantverkargatan mot ost med Stockholms stadshus i fonden.
Hantverkargatan sedd från Stadshustornet mot väst, 2012.

Hantverkargatan omnämns redan 1644 som Handtwerkare gathun och är därmed troligen Kungsholmens äldsta ännu bevarade gatunamn. Namnet tillkom när Kungsholmens östra del införlivades i Stockholm och Clas Larsson Flemings stadsplanering även berörde denna del (se Stadsplanering i Stockholm). Tanken var att framför allt hantverkare skulle bosätta sig här. Hantverkare kallades även hantverksman och i källor från 1640-talet finns därför beteckningar som Handtverksmänsgathon och Handtwärksgathan. Eftersom Hantverkargatan var den största i trakten satte man gärna “Stor” framför namnet. 1667 finns namnet Stora Hantverksgatan belagt.

Först år 1672, när Nya Kungsholmsbron byggdes (en föregångare till dagens Stadshusbron), fick Hantverkargatan en broförbindelse med Norrmalm. Genom denna direkta kontakt höjdes gatans status och blev snart Kungsholmens förnämsta gata. På 1600-talet fanns namn som Stora gatan och Stora Kungsholmsgatan. Det senare namnet användes ända in på 1830-talet.

Byggnader och verksamheter (urval)

Bilder

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Hantverkargatan mot väst 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Hantverkargatan mot väst vy från Stadshustornet
Hantverklargatan 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Hantverklargatan, vy mot öst med Stockholms stadshus i fonden
Landstingshuset kungsholmen 20060806.jpg
Stockholms Landsting, Kungsholmen
Anna Whitlocks Gymnasium, Hantverkargatan, 2019.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Anna Whitlocks Gymnasium, Hantverkargatan 29, f.d. Ämbetshuset (fastigheten Murmästaren 3)
Kungsholmens gymnasium.jpg
Författare/Upphovsman: Patrick Lönnberg, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungsholmens gymnasium på Hantverkargatan 67, Stockholm
Kungsholmens brandstation 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungsholmens brandstation
Stadshuset västpariet 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stadshuset västpariet
Kongl. Myntet 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kungliga Myntet i Stockholm, Kungsholmen
Basaren, Hantverkargatan, april 2019.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Fastighet: Basaren 1, Adress: Hantverkargatan 69-71, Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB. Byggherre: SKB
Basaren, Kungsholmen.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Basaren 1, Hantverkargatan 71-73, Baltzar von Platens gata 12, Nybyggnadsår 1931 - 1934, Björn Hedvall (Arkitekt), Pehr Nilsson (Byggmästare), Pehr Nilsson (Byggherre)