Hagaparken

Stora pelousen, Hagaparkens stora gräsmatta, framför koppartälten.

Hagaparken är en engelskinspirerad park i Haga i Solna kommun i Stockholms län, som anlades på initiativ av Gustav III, varför den även kallas Gustavianska Parken.[1] Den ligger vid Brunnsvikens västra strand och sträcker sig från Stallmästaregården i söder (nära Stockholms innerstads norra kant) till Frösundavik i norr.

I parken finns idag en rad olika paviljonger och tempel som till exempel Turkiska kiosken, Koppartälten, Kinesiska paviljongen och Ekotemplet. Där finns även Haga slott samt grunden till ett aldrig färdigbyggt lustslott kallat Haga slottsgrund. Parkens totala yta omfattar 144 hektar som ingår i sin helhet i Kungliga nationalstadsparken[2].

Historik

Södra Brunnsviken, Petrus Tillaeus karta 1733. Norr är till höger.
Tidig Hagakarta av Isaac Lithov, 1770-tal.

Som framgår av Petrus Tillaeus karta från 1733 var trakten vid Brunnsvikens sydöstra strand i början av 1700-talet ett lantligt, naturskönt område. Här fanns flera utvärdshus som Kräftriket, Stallmästaregården, Norrbacka och Hagalund. Den blivande lustparken hade också ett värdshus, som låg i Gamla Haga.

Gustav III hade fostrats och utbildats i upplysningens ideal. Att leva nära naturen låg i tiden och ett möte mellan honom och naturfilosofen Jean-Jacques Rousseau i Paris 1771 skattade kungen särskilt högt.[3] Dåvarande kronprins Gustav (senare Gustav III) hyrde Haga gård (Gamla Haga) över sommaren 1767 och fyra år senare köpte den nyblivna kungen gården.[4] Gustav III:s plan var ursprungligen att anlägga en mindre engelsk park vid Haga och åren 1771–1780 byggdes en enkel park med promenadvägar på Brunnsvikens tre holmar.[5] En plan för denna enklare parkanläggning upprättades kring 1770 av lantmätaren Isaac Lithov. 1785 förvärvade Gustav III även Brahelunds gård.[6] Genom detta köp utvidgades Hagaparken mot norr till mer än dubbel storlek.

Haga blev en viktig plats dit Gustav III sökte sig när han behövde arbeta ostört. Dit drog han sig undan i flera dagar inför kröningen 1771, statskuppen 1772, krigsutbrottet 1788 samt riksdagarna 1786, 1789 och 1792.[7]

Den nuvarande parken anlades 1780–1797. Arkitekterna bakom parken och dess byggnader var Fredrik Magnus Piper, Louis Jean Desprez, Olof Tempelman och Carl Christoffer Gjörwell d.y., för inredningar svarade Louis Masreliez. Även Gustav III utförde många egna skisser både till parken och till byggnaderna.[8]

F.M. Pipers generalplan för Hagaparken 1781. Norr är till höger.

Piper var kungens i England utbildade parkarkitekt och intendent för de kungliga lustparken.[9] 1781 presenterade han sin General-Plan af Gamla och nya Haga Lustpark för en engelsk park vid Haga. Han redovisade även befintliga och planerade byggnader i generalplanen. En viktig roll för placeringen av nya byggnader spelade så kallade syftlinjer eller siktaxlar, som Piper redovisade i planen. Meningen var att efter lövfällningen skulle vackra byggnaderna fånga ögonen och betraktarens intresse. Under vinterhalvåret kan man från Turkiska kiosken och Gamla Haga se Kinesiska paviljongen.[10] En dominant placering fick det planerade lustslottet, Stora Haga slott (litt. W på planen) med fem syftlinjer, en av dem ända ner till Stockholms slott på knappt fem kilometerS avstånd.

Terrängen längs Brunnsvikens sydvästra strand modellerades om för att skapa mjuka övergångar mellan hagmark och öppen mark samt mot pelouserna (de stora, sluttande gräsmattorna). Det som idag ser naturligt ut är alltså resultatet av omfattande markarbeten. Parken fick även två egna plantskolor. 1785 tog Johan Christian Ackermann över ledarskapet för Hagaparkens fortsatta anläggningsarbeten. 1787–1790 arbetade man med kanaler och holmar och fram till 1800 planterades 26 000 träd.[11]

Hagaparken är den del som hann färdigställas innan Gustav III mördades 1792. Denne hade stora planer för hela detta område, som undan för undan växte fram. Kungen hade efter en Italien-resa 1783–1784, blivit inspirerad att göra Haga-Brunnsviken till ett område motsvarande Campagna Romana, därav de italienskklingande namnen runt Brunnsviken, som till exempel Albano, Frescati och Tivoli. Efter Gustav III död skrinlades de stora planerna för Hagaparken och de konstnärer som förknippats med Haga kunde se fram emot ett årtionde med få uppdrag och ekonomiska svårigheter. För en av dem, Louis Jean Desprez, väntade ren misär. Han framlevde sina sista år med ständiga problem att försörja sig.[12]

Hagaparken efter Gustav III:s tid

Hagaparkens stora pelouse vintern 2010.
Bellman-festen 1967.

Sedan 1800-talet är Hagaparken ett omtyckt utflyktsmål för Stockholmarna. Att kungliga parker öppnades för folket var en tendens i hela Europa på denna tid. 1863 sänktes vattennivån i Brunnsviken med 1,25 meter och de redan grunda kanalerna söder om Haga slott och på Tingsslätten förstördes. Dessa områden blev nu gräsmatta, men man kan fortfarande ana de gamla kanalernas sträckning. 1869 revs en av parkens klenoder, Amor och Psyketemplet som var ett kärlekstempel ritat 1788 av Louis Jean Desprez i nyantikens stil.

År 1935 blev Hagaparken statligt byggnadsminne och sedan 1994 ingår den i Sveriges första nationalstadspark, Nationalstadsparken Stockholm-Solna. En av parkens mer framträdande topografiska platser är den cirka 25 meter höga Frösundatoppen eller i folkmun "Hagatoppen", som bildar parkens norra avslut. Toppen är en återskapning av Stockholmsåsen och består av schakt- och rivningsmassorna från rivningar under 1960-talet.

I juli 1967 ägde Parkteaterns första "Bellman-fest" rum med bland annat picknick på den Stora Pelousen nedanför Koppartälten. Det framfördes sånglustspel och musik i Carl Mikael Bellmans anda. Festen firades årligen under cirka tio år och lockade många tusen besökare. Parkteatern hade sin mobila scenvagn stationerad i Hagaparken när den inte var på turné. Fram till 1975 fanns även Parkteaterns måleriverkstad här ute.[13]

Hagaparken är i ett sådant utsökt skick att British Garden Society i England utsett parken till det bästa exemplet i världen på en engelsk park.[14][15] Haga förvaltas idag av Statens fastighetsverk och Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Under åren 1939–1944 höll Stockholms stad sin fårhjord, i folkmun kallade Kungens får, i Hagaparken. De betade på pelousen nedanför koppartälten och var nattetid uppstallade i en byggnad som fortfarande kallas fårstallet.

Panorama över Hagaparken och dess tilltänkta byggnader

Illustration av Louis Jean Desprez över Hagas planerade och befintliga byggnader, omkring 1791. Till vänster syns Stora Haga slott som aldrig fullbordades, bara källarfundamenten finns kvar. Långt bort vid horisonten till höger skymtar Stockholms slott som skulle ha en siktaxel med en så kallad "chaussée" (franska för "stensatt gata") till Brunnsviken. I högra bildmitt finns Gustav III:s paviljong och bakom den kärlekstempeln Amor och Psyketemplet som revs 1869. På det så kallade Grottberget i högra bildkanten reser sig "observatoriet" och långt bort på andra sidan Brunnsviken syns obelisken vid Villa Frescati.
Illustration av Louis Jean Desprez över Hagas planerade och befintliga byggnader, omkring 1791.
Till vänster syns Stora Haga slott som aldrig fullbordades, bara källarfundamenten finns kvar. Långt bort vid horisonten till höger skymtar Stockholms slott som skulle ha en siktaxel med en så kallad "chaussée" (franska för "stensatt gata") till Brunnsviken. I högra bildmitt finns Gustav III:s paviljong och bakom den kärlekstempeln Amor och Psyketemplet som revs 1869. På det så kallade Grottberget i högra bildkanten reser sig "observatoriet" och långt bort på andra sidan Brunnsviken syns obelisken vid Villa Frescati.


Byggnader i Hagaparken i urval

IllustrationerNamnByggårByggnadstypArkitektByggnadens korthistorikÖvrigt
Amor och Psyketemplet1788–95TempelLouis Jean DesprezByggnaden revs 1869En övervuxen kulle finns kvar
Ekotemplet1790LusthusChristoffer GjörwellRenoveringar 1846 och 1993Användes som Gustav III:s utematsal
Ekonomibyggnaden1780-talEkonomibyggnadTempelman och DesprezRenoveringar 1850 genom Georg Theodor ChiewitzErsattes 1932 av nuvarande ekonomibyggnad av Ragnar Hjorth
Gamla Hagaföre
1767
Kunglig bostadOkändFlyttades 1785 till nuvarande platsAnvändes som bostad för Gustav III, numera privatbostad
Gustav III:s paviljongtillbyggd
1787
Kunglig bostadOlof TempelmanRenoveringar 1840 och 1946Ingår i Hagaparkens visningar
Haga slott1802–05Kunglig bostadChristoffer GjörwellFrån 1966 svenska statens representationsplatsFrån 2010 bostad för kronprinsessan Victoria och prins Daniel
Stora Haga slott1786–1792Lustslott och konstgalleriLouis Jean Desprez1792 avbryts alla arbetenKällargrunden finns kvar, kallad "Haga slottsruin"
Kinesiska paviljongen1787LusthusLouis Jean DesprezRenoveringar 1974 och 1998I paviljongens mitt stod ett stort åttkantigt bord
Koppartälten1787–90LogementsbyggnadTempelman (planritningar), Desprez (tältfasaden)Brand 1953, uppbyggd 1964, renoveringar 1978 och 1983Idag restaurang, café, museum och privatbostad
Stora stallet1789–91StallbyggnadLouis Jean Desprez1791 avstannar arbetena med schaktningIdag finns en stor grop i skogen och lösbrutna klippblock
Turkiska kiosken1788Kunglig rådstugaFredrik Magnus Piper och Louis MasreliezRenoveringar 1924Ingår ej i parkens visningar
Övre Haga1789–89Värdshus, orangeri, stall, fähusLouis Jean Desprez och Christoffer GjörwellUtökningar på 1840-talet genom Georg Theodor ChiewitzHuvudbyggnaden nyttjas sedan 1960-talet som konstnärsateljé

Se även

Referenser

Noter

 1. ^ Uppgiftt enligt www.nationalstadsparken.org Arkiverad 14 mars 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 2. ^ ”Schantz, P. 2006. The Formation of National Urban Parks: a Nordic Contribution to Sustainable Development? In: The European City and Green Space; London, Stockholm, Helsinki and S:t Petersburg, 1850-2000 (Ed. Peter Clark), Historical Urban Studies Series (Eds. Jean-Luc Pinol & Richard Rodger), Ashgate Publishing Limited, Aldershot, pp. 159–174”. Arkiverad från originalet den 1 juli 2018. https://web.archive.org/web/20180701140230/https://www.researchgate.net/publication/273141855_The_Formation_of_National_Urban_Parks_a_Nordic_Contribution_to_Sustainable_Development. Läst 1 juli 2018. 
 3. ^ Elow Söderberg (1980), s. 14
 4. ^ “Inan Konung Gustaf III emottog Haga, war det, på 1760-talet, ett torp, kalladt Prest- eller Prosthagen, hwilket innehades och beboddes, emot årligt arrende af 50 plåtar, utaf Lagmannen Palén, som ägde husen, dem Konungen af honom köpte år 1771.” (Ur Stockholms stads historia från stadens anläggning till närwarande tid, utgiven 1828)
 5. ^ Elow Söderberg (1980), s. 8
 6. ^ “En del af Brahelunds egor tillköptes, år 1785, af Öfwerste A. F. Wynblad, som utwalde stället, i anseende till den herrliga belägenheten utmed Brunnswiken och de mångfalldiga utsigterna.” (Ur Stockholms stads historia från stadens anläggning till närwarande tid)
 7. ^ Jonas Nordin (2009). ”Kungens fristad: Gustav III:s dokumenterade besök på Haga enligt hovförtäringsräkenskaperna”. Sjuttonhundratal: Nordic yearbook for eighteenth-century studies, Uppsala: Sällskapet för 1700-talsstudier: sid. 96–101. ISSN 1652-4772. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-31543. Läst 28 oktober 2023. 
 8. ^ Hagapromenader, s. 3
 9. ^ “Wid planteringarnes anläggning har man följt den Engelska smaken, enligt framlidne Hof-Intendenten F. M. Pipers plan, med slingrande gånger och canaler, hwaraf en genom berg är framsprängd.” (Ur Stockholms stads historia från stadens anläggning till närwarande tid)
 10. ^ Elow Söderberg (1980), s. 20
 11. ^ ”Hagapromenader” (PDF). Statens fastighetsverk. Arkiverad från originalet den 5 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140105010003/http://www.sfv.se/Documents/Omradeskartor/hagapromenader.pdf. Läst 2 november 2012. 
 12. ^ Nordensvan (1925), s. 87
 13. ^ Uppgift enligt Hagaparkens parkmuseum
 14. ^ Ekoparken - kunglig mark, s. 87
 15. ^ Uppgift enligt www.citybackpackers.org Arkiverad 8 juni 2010 hämtat från the Wayback Machine.

Tryckta källor

Webbkällor

Övriga källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Haga gård karta 1770.jpg
Tidig karta över Hagaparken
Gamla Haga 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Gamla Haga i Hagaparken
Kupferzelt Hagapark.jpg
(c) I, Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0
Kupferzelt im Hagapark(en) bei -16°C
Turkiska Kiosken 1.jpg
(c) I, Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0
Turkiska kiosken i Hagaparken
Södra Brunnsviken 1733.jpg
Del av Tillaeus' karta visande området söder om Brunnsviken, Stockholm
Haga slott 2008b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Haga slott, framsidan
Hagaparken vinter 2010a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Pelousen i Hagaparken på vintern
Pipers generalplan Hagaperken 1781.jpg
Pipers generalplan över Hagaparken
Hagaparken slottsruin 2.jpg
Samtida illustration över Stora Haga slott
Ekotemplet 1a.jpg
(c) I, Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0
Ekotemplet i Hagaparken Redigera dessa strukturerade data på Commons
Gustav III Paviljong 2.jpg
(c) I, Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0
Gustav III. Pavillon im Hagapark.
Hagaparken Bellmansdagen 1967.jpg
Bellmandagen i Hagaparken
Hagaparken Kupferzelt 2007.jpg
Författare/Upphovsman: Holger Ellgaard Redigera dessa strukturerade data på Commons, Licens: CC BY-SA 3.0
Koppartälten i Hagaparken, Solna
Haga ekonomibyggnad 1849.jpg
Fasadritning till Haga ekonomibyggnad, Hagaparken
Amor och Psyketemplet Hagaparken 1816.jpg
Amor och Psyketemplet Hagaparken "Kärlekstemplet"
Hagparken stallet 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stallgrunden i Hagaparken