Höggud

Höggud, eller högsta väsende, är en religionshistorisk term för en gudstyp, som alltid karakteriseras av upphöjdhet (gärna med anknytning till himlen), skaparkraft, allvetande och avsaknad av regelbunden kult.[1]

Höggudar har påvisats hos många folk, men ofta har också de indoeuropeiska folkens himmelsgudar räknats hit. I diskussionen om gudstrons uppkomst och om monoteismen som den ursprungliga religionen, har höggudstron spelat en viktig roll i Sverige, särskilt hos Geo Widengren.

Noter

  1. ^ ”Höggud”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/höggud. Läst 10 juni 2014. 

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg