Hårkan

(c) Jan Norrman / Riksantikvarieämbetet, CC BY 2.5
Flygfoto från 1996 över Hårkan vid Aspnäset söder om Sandvikssjön.
Kraftverket vid Högfors slott i Hårkan

Hårkan, fjällälv i Jämtland, biflöde till Indalsälven, med vilken Hårkan förenar sig öster om Lit. Längd inklusive källflöden 184 km, avrinningsområde 3 990 km², varav en ansenlig del ligger i Norge.

Hårkan har ett flertal fiskeplatser, främst för harrfiske.[1] Hotagströmmen är dock mer känd för öring.[källa behövs] Övriga fiskbara arter i Hårkan är gädda, sik och abborre som finns i de lugnare partierna av älven.

Källor

Media som används på denna webbplats

Hårkan Högfors kraftverk.png
Författare/Upphovsman: Jonny Hansson, Licens: CC BY-SA 3.0
Kraftverket vid Högfors i Hårkans älv på natten.
Aspnäset - KMB - 16000300024150.jpg
(c) Jan Norrman / Riksantikvarieämbetet, CC BY 2.5
Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.
Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.
Hårkan

Motiv: Aspnäset
Nyckelord: Flygbilder, Riksintressen

Kategori: Skogslandskap