Härjedalska

Härjedalska är ett samlingsnamn på de nordiska dialekter som talas i landskapet Härjedalen, folkmål såväl som moderna mål. Dessa dialekter har utvecklats ur den tröndska som talades i Trøndelag för några hundra år sedan, som talas i den del av Norge som Härjedalen tidigare ingick i, Tröndelagen, och i sin tur härrör från fornvästnordiska. Folkmålen i Härjedalen räknas emellertid enligt vissa källor till de norrländska målen.[1] Traditionella Härjedalska folkmål står långt närmare folkmålen i Trondheims stift än några andra svenska dialekter, med undantag för de jämtska.[1]

Varje by har sin egen karaktär. Byarna i de västra delarna har en mer norskinfluerad dialekt än de övriga, vilket idag i synnerhet märks vad gäller intonationen, medan de i öster har en dialekt som tagit influenser av hälsingemålen[2] och i viss mån dalmål. Byarna i norr har en dialekt som påminner om jämtskan. De fornnordiska diftongerna har monoftongerats i härjedalskan.

Exempel på avvikelser från de allmänt norrländska dragen är att Ei har blivit e, øy har blivit ø och au har blivit ô.[1] I vemdalsmålet har dock vissa diftonger bevarats, i likhet med jämtskan som talas på andra sidan av Klövsjöfjällen. Många arkaismer har bevarats såsom uttalen -mb, -nd och -ld i ord som kamb 'kam', hand 'hann' i övriga Norrland' och käld 'kall'.

Härjedalska talas i hela Härjedalen, men i mindre utsträckning i tätorten Sveg.

Grammatik

Grammatiken i härjedalskan är inte typisk för de norrländska dialekterna. Exempel:

 • Tô spichykött, vill du!?
  • ”Skulle du vilja ha nåt spickekött? (saltat torkat kött, företrädesvis av älg eller ren)”
 • Flöhttan säg hihttan!
  • ”Var så god och flytta dig hitåt!”
 • Sjå hârân!
  • ”Se haren/hararna!” (Här görs ingen skillnad mellan singular och plural.)

Några ord på härjedalska

 • Ahttfôrr - I vägen (åtför) (norska: attfør, framfør)
 • Ales - Annorlunda (annorledes) (norska: annleis)
 • Hûje - Ropa (hoja - jfr. hojta) (norska: hoie)
 • Jänte, försjä, kulla - Flicka (norska: jente, førkje)
 • Jäl - kåt
 • Måse, stôr - dumdryg
 • Py'rill - Manligt könsorgan
 • Pûle - Kopulera (pula) (norska: pule)
 • Päla/Pära - Potatis ((jord-)päron)
 • Pöjk,gutryss,gôrj, gut, pök - Pojke (norska: gut, gutt)
 • Råle - Skrika, ropa (vråla - norskan tappar ibland v:et i vr-)
 • Vrång - Arg (även rångvända - utochin om till exempel en tröja/strumpa) (norska: vrang)
 • Ômse - Allt möjligt, olika, blandat (norska: ymse)
 • Kuse - Någon typ av insekt.
 • Dälja - Mindre dalgång med öppning.
 • Myrbär - Moget Hjortron. (norska: molte, multe, myrabær)
 • Hitaför - Framför (norska: hitafor)
 • Huvva - Fy, usch
 • Klening - Smörgås
 • Borgål - Begravningsplats
 • Gre - Trevlig, bra.
 • Dôvle - Tråkigt
 • Væri - Varse

Källor

 1. ^ [a b c] Härjedalen i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1910)
 2. ^ dialekter Härjedalen, Dialekter i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 2 maj 2013.

Vidare läsning

 • Geijer, Herman, 1924: Härjedalens folkmål. I: Sverige. 6. Stockholm.
 • Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.
 • Westin, H., 1897: Landsmålsalfabet för Jämtland och Härjedalen. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 15:3.)
 • Ordböcker och ordlistor
 • Hillbom, Helge, [1993]: Ordlista. Härjedalska. Cirka 3650 ord och uttryck med svensk översättning. [Umeå.]
 • Olofsson, Jon Olof, 1999: Tännäsmålet. Grammatik och ordlista. [Tännäs.] Med senare tillägg: Komplement till Tännäsmålet. [2001.] [Tännäs.] Komplement till Tännäsmålet del 2. [2003.] [Tännäs.]
 • Ordlista över Älvros-målet. [2004.] [Älvros.]
 • Jessen, E., 1875: Notiser om dialecter i Herjedal og Jemtland. I: Historisk tidskrift udg. af Den norske historiske forening (ryggtitel: Norsk historisk tidskrift) 3.
 • Reitan, Jørgen, 1930: Vemdalsmålet. Med oplysninger om andre herjedalske mål. Oslo.
 • Spår från det förgångna. En bok om härdalska - ett ålderdomligt folkmål. 2001. [Lillhärdal.]

Media som används på denna webbplats

Sv dialektomr.png
Författare/Upphovsman: Skogsfrun, Licens: CC0
De sex traditionella svenska dialektområdena.