Grevgränd

Grevgränd mot syd, maj 2009.

Grevgrändär en gata på Blasieholmen i Stockholm, den sträcker sig i nord-sydlig riktning från Arsenalsgatan till Södra Blasieholmshamnen och anses vara den västliga begränsningen av Blasieholmen. Gatan är utformad som gågata. På östra sidan om gatan ligger Fersenska palatset och på västra sidan Palmeska huset och Svenska Handelsbankens huvudkontor.

Grevgränd fick sitt nuvarande namn 1806 och då föreslogs Grefve Gränden, med motiveringen att “gränden mellan Hans Excellens m.m. Herr Greve Fersens, och Herr Grefwe Lantingshausens hus, bör få namnet…”. Innan dess kallades gatan Holmbrogatan, som hade anlagds redan på 1640-talet.

Källor

  • Nils-Gustaf Stahre, Per Anders Fogelström m.fl. (1986). Stockholms gatunamn. Stockholm: Allmänna Förlaget. ISBN 91 38 90777 1 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Grevgränd 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Grevgränd på Blasieholmen, Stockholm
Bååtska palatset 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm