Gnällbältet

Enligt Fredrik Lindström sträcker sig gnällbältet från Laxå-trakten i väst till Kjula/Jäder-gränsen i öst.

Gnällbältet är en skämtsam eller nedsättande benämning på det område i Mellansverige där dialekterna, som främst tillhör sveamålen men även götamålen, har en gnäll-liknande ton. Det förekommer att eskilstunabor och örebroare hävdar att den andra staden har en betydligt gnälligare dialekt än den egna. Detta tyder på att fenomenet är starkast runt detta område.

Språkvetaren Fredrik Lindström har undersökt gnällbältet i ett avsnitt i infotainmentserien Svenska dialektmysterier.

Ljud

Ett ord som är typiskt för gnällbältet är "träligt", vilket betyder tråkigt eller segt. Ordet uttalas ungefär "träelit". Ett typiskt uttal för gnällbältet är att man lägger till ett lätt framstönat 'e' (schwa-ljud) efter vissa vokaler, vilket låter som bokstaven ö i "öppen". Andra exempel på detta är "telefåen", "hae", och "brae".

I "träligt" finns även det karakteristiska l- ljudet, som uttalas med tungan mer mot gommen än för längre fram, mot övre tandraden. Detta ljud hörs även väl i ordet glad, som uttalas "glaed".

Geografi

Enligt Fredrik Lindström sträcker sig bältet från Laxå-trakten i väst till Kjula/Jäder-gränsen i öst. Det är tydligt att en dialektgräns går mellan de små orterna Kjula, en mil öster om Eskilstuna, som har klart gnällig dialekt, och Jäder strax nordöst därom, som liksom Strängnäs längre österut har en dialekt som liknar stockholmskan. Kjula kan räknas till bältet medan dialekten i angränsande Jäder är betydligt mer lik stockholmskan. Sådana tydliga gränser till gnällbältet finns inte på någon annan plats.

Lindströms ursprungsteori

I avsnittet om gnällbältet i Lindströms serie Svenska dialektmysterier presenterar han en teori om de historiska orsakerna till gnällfenomenet.

Lindström argumenterar för att rötterna till gnällets diftonger finns i perioden då svear levde i östra Sverige och götar levde i västra Sverige. Han påstår att svearnas talspråk tidigare var den mest statusfyllda dialekten, på grund av svearnas maktposition, och att invånarna i det nutida gnällbältet antagligen ville låta som riktiga svear. Lindström menar att gnället kan förklaras genom en konflikt mellan svearnas och götarnas dialekter som kan ha funnits i det område som utgör dagens gnällbälte.

Svearna uttalade "Erik" som "ierik", "ben" som "bien", "sten" som "stien", och så vidare. Götarna å andra sidan drog ut på ä-ljuden i många ord.

Lindström påstår att en sammanblandning av dessa båda dialekter kan förklara dagens gnäll:

Bien + brett ä-ljud = beän
Ierik + brett ä-ljud = Eärik

Det är möjligt att dessa diftonger från början endast hörts i ord innehållande 'e' och senare ha spridits till andra vokalljud.

Gnällbältet är, enligt Lindström, en språkrest från en svunnen tid. De båda dialekterna som orsakade gnällbältets dialekt finns inte längre. Svearnas dialekt i öst har sedan länge försvunnit från stockholmsområdet. Även götarnas dialekt har förändrats.

Källhänvisningar

  • SVT, Svenska dialektmysterier, del 7/8 – Gnällbältet. Programledare: Fredrik Lindström

Media som används på denna webbplats

Great coat of arms of Sweden.svg
Stora riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Sv dialektomr.png
Författare/Upphovsman: Skogsfrun, Licens: CC0
De sex traditionella svenska dialektområdena.
Gnällbältet, locations on map.png
Författare/Upphovsman: Kigsz, Licens: CC BY-SA 4.0
Enligt Fredrik Lindström sträcker sig bältet från Laxå-trakten i väst till Kjula/Jäder-gränsen i öst.