Gillet, Uppsala

För andra betydelser, se Hotell Gillet.
Gillets gamla byggnad år 2007.
Gillet vid Fyristorg år 1920.

Gillet var ett känt hotell med restaurang vid Fyristorg i Uppsala.

Fastigheten har medeltida ursprung. Dagens byggnad uppfördes 1712, och fungerade då som hospital för fattiga och sjuka. År 1811 köptes fastigheten av sällskapet Uppsala Gille för att där bedriva restaurangrörelse, och då skapades även en festvåning. Under 1850-talet tillkom en tredje våning, och 1873 byggdes huset om efter ritningar av arkitekten Adrian Crispin Peterson, e. o. konduktör på Överintendentsämbetet och under perioden stadens ende praktiserande arkitekt.[1] Vid ombyggnaden fick husets exteriör i stort sett dagens utseende. Ritningarna för ombyggnaden hängde länge i byggnadens entré men såldes under 2010-talet av Uppsala Auktionskammare. Mellan 1908 och 1973 fanns i huset också ett hotell, Hotell Gillet, och byggnaden kallas än idag ofta för "Gamla Gillet".

När restaurangen lades ned 1973 räddades huset från rivning av en stark lokal opinion. Uppsala Akademiförvaltning övertog fastigheten 1994, och inledde sedan ett omfattande restaureringsarbete. Därefter har det i huset funnits både en konsthall samt kontor och butiker av olika slag.

Övrigt

Efter de von Sydowska morden den 7 mars 1932 tog Fredrik von Sydow sitt liv i hotellets vestibul.

Vid Dragarbrunnsgatan i Uppsala finns sedan 1973 ett hotell som har tagit över namnet Gillet, och idag är namnet Clarion Hotel Gillet.

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Gillet.jpg
Byggnad vid Fyristorg i Uppsala uppförd 1712, och som då fungerade som hospital. Perioden 1908–1973 inrymde huset också hotell Gillet, och byggnaden omnämns fortfarande ofta som "Gamla Gillet" av lokalbefolkningen.