Geolog

Geologen av Carl Spitzweg.

Geolog är titeln för en person som utövar geologi som yrke eller hobby. Bland många uppgifter kan i yrket ingå berggrundskartering och prospektering. Geolog är ingen skyddad titel i Sverige, men för att arbeta som geolog krävs ofta en akademisk examen.

Ordet "geolog" är belagt i svenskan sedan 1818.[1]

Några berömda geologer

Framstående svenska geologer

Referenser

Media som används på denna webbplats

Métier.png
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0