Generalplaneberedning

Generalplaneberedning betecknar en kommunal avdelning med syfte att bereda ärenden rörande stadsplanering och ta fram beslutsunderlag för generalplaner och stadsplaner.

Generalplaneberedningar har bland annat funnits i följande kommuner:

Media som används på denna webbplats