Gator och torg i Gamla stan

Karta över Stockholm på 1500-talet (norr är till vänster).
Västerlånggatan lär vara vackrast på vintern

Gator och torg i Gamla stan präglas av att detta var Stadsholmen, där Stockholm grundades och också av att stadsholmen länge utgjorde den enda landförbindelse mellan landen norr om Mälaren, Uppland, och söder därom, Södermanland.

Bebyggelsen i Gamla stan började med slottet och uppe på åsen innanför de på 1200-talet resta försvarsmurararna, vilka gick utmed dagens Västerlånggatan och Österlånggatan. Området utanför murarna började bebyggas redan från 1300-talet och detta område ut mot stränderna var i princip färdigbyggt i början av 1600-talet.

Efter den stora branden 1625 skedde en ombyggnad av det västra och sydvästra området och Lilla och Stora Nygatan drogs fram. Strax efter revs också de sista resterna av de gamla stadsmurarna. En ny stor gata utmed Saltsjön anlades också – Skeppsbron. Efter 1600-talet har bara marginella förändringar skett av gator och torg i Gamla stan.

De äldsta kända bevarade gatunamnen i Stockholm och Gamla stan är Köpmangatan omnämnd första gången 1323 och Skomakargatan några år senare. Från 1400-talet finns namn som Stortorget, Kornhamn, Slottsbacken och Järntorget, liksom många namn som påminner om olika kyrkliga företeelser till exempel Stora Gråmunkegränd, Svartmangatan och Själagårdsgatan. Även Kindstugatan och Kåkbrinken är belagda från 1400-talet.

Västerlånggatan och Österlånggatan har också medeltida anor. Få namn har kommit till på 1800-talet; till dem hör Slussplan och Telegrafgränd och på 1900-talet namnsattes främst kajer och broar till exempel Riddarhuskajen, Kanslikajen och Stallbron.

Huvudgator och de stora torgen

Skeppsbron
Österlånggatan
Stortorget
Bollhusgränd
Gåsgränd sedd från Västerlånggatan
Själagårdsgatan
Myntgatan
Järntorget
Kornhamnstorg
Tyska brunnsplan.
Köpmantorget med "Sankt Göran och draken".

Innanför Väster- och Österlånggatorna

Väster om Västerlånggatan

Västligaste delen

Öster om Österlånggatan

Norra delen

Övriga platser och torg

Se även

Litteratur

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Bollhusgränd mars 2007.JPG
Författare/Upphovsman: Mats Halldin 14:54, 28 March 2007 (UTC), Licens: CC BY-SA 3.0
w:Bollhusgränd, Gamla stan, Stockholm.
Skeppsbron 2007.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skeppsbrokajen i Stockholm vid Tall ship's races 2007
Köpmanbrinken 2009b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Köpmanbrinken (norra) i Gamla stan, vy från Köpmantorget mot norr
Själagårdsgatan 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Själagårdsgatan i Gamla stan, Stockholm
Västerlånggatan december 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Västerlånggatan och Julmarknad i Gamla stan
Tyska brunnsplan 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Tyska brunnsplan i Gamla stan med Erik Palmstedts brunn
Myntgatan 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Myntgatan i Gamla stan, Stockholm
Kornhamnstorg Stockholm.jpg
Författare/Upphovsman: Markus Bernet, Licens: CC BY-SA 2.5
Kornhamnstorg i Gamla Stan, sett från Slussen (Stockholm, Sverige)
Osterlanggatan 2006.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Österlånggatan på Gamla Stan i Stockholm
Stockholm-Gamla Stan-1.jpg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 2.0 de
Karta över Stockholm på 1500-talet.png
Karta över Stockholm på 1500-talet (rekonstruktion).
Marten-Trotzigs-Graend-2.jpg
Författare/Upphovsman: Mastad, Licens: CC BY-SA 3.0
Mårten Trotzigs gränd i Gamla stan är den smalaste gatan i Stockholm. Det är okänt när gatan konstruerades, men den omnämndes i varje fall redan 1544 som Tronge trappe grenden ("Trånga trappgränden").
Järntorget 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Järntorget i Gamla stan, Stockholm