Gamla Enskede

Gamla Enskede
Gamla Enskede vid Sockenvägen
Gamla Enskede vid Sockenvägen
Gamla Enskede vid Sockenvägen
KommunStockholm
KommunområdeSöderort
StadsdelsområdeEnskede-Årsta-Vantör
DistriktEnskede distrikt
Bildad1932
Antal invånare10 810 (2022)
Landareal296 hektar
PostortEnskede
LandskapSödermanland

Gamla Enskede är en stadsdel och trädgårdsstad i Söderort inom Stockholms kommun. Stadsdelen gränsar till Johanneshov, Hammarbyhöjden, Kärrtorp, Enskededalen, Skarpnäcks gård, Gubbängen, Tallkrogen, Svedmyra, Stureby, Enskedefältet och Enskede gård.

Administrativ historik

Fram till 1913 ingick området i Brännkyrka landskommun, som 1913 inkorporerades med Stockholms kommun. Kommunen var då indelad enligt Rotemanssystemet, och Gamla Enskede ingick i Enskederoten, som hade en Rotemansexpedition på Margaretavägen 32.[1] Området i sig kallades Enskede Villastad. 1926 upphörde systemet med roteindelning, och området ingick då i statistikområdet Enskede trädgårdsstad, som omfattade större delen av nuvarande Enskede-Årsta församling. 1932 delades detta område upp och bland annat Gamla Enskede bildades.

År 1997 infördes stadsdelsnämnder i Stockholms kommun, och Gamla Enskede tillhörde då Enskede stadsdelsområde. Stadsdelsnämnderna har under åren slagits ihop, och idag tillhör området Enskede-Årsta-Vantör.

Historia

Fram till slutet av 1800-talet var området en lantlig del av Brännkyrka socken. Området låg inom Enskede gårds ägor och användes mest till åkermark med namn som Storängsgärdet och Fogelkärrsgärdet. År 1890 köpte Stockholms kommun 14,8 hektar mark i området för en kyrkogård, som 1895 invigdes under namnet Södra begravningsplatsen (numera Sandsborgskyrkogården). 1912 utökades området med ytterligare 78 hektar, den delen blev senare Skogskyrkogården, invigd 1920.

Stadsplaner

"Enskede trädgårdsstad"; Per Olof Hallmans stadsplan från 1907 och nu gällande stadsplan Pl. 218 från 1922 (norr är till vänster)."Enskede trädgårdsstad"; Per Olof Hallmans stadsplan från 1907 och nu gällande stadsplan Pl. 218 från 1922 (norr är till vänster).
"Enskede trädgårdsstad"; Per Olof Hallmans stadsplan från 1907 och nu gällande stadsplan Pl. 218 från 1922 (norr är till vänster).

Enskede gårds kvarvarande 606 hektar mark köptes av Stockholms kommun 1904 och planerades för egnahem. Pådrivande kraft bakom det hela var stadsingenjör Herman Ygberg. 1907 års stadsplan togs fram av Per Olof Hallman med plats för kyrka och offentliga byggnader. Den 26 juni 1908 togs det första spadtaget[2] och därmed var Stockholms samt Sveriges första kommunala trädgårdsstad, Enskede trädgårdsstad, ett faktum.[3]

Margaretavägen 60 (närmast) och 58, av den hustypen uppfördes enbart fyra villor år 1909, foto mars 2020.
Enskede skola, äldsta delen sedd från skolgården, 2020.

Tanken var att vanliga människor här skulle kunna skaffa sig ett hus med två rum och kök samt källare och trädgård för samma pris som en vanlig tvårumslägenhet i innerstaden. Kommunen gav fördelaktiga lån på 80 procent av förvärvskostnaden via nyinstiftade Stockholms tomträttskassa. Själva byggande gjordes av enskilda firmor som AB Hem på landet och AB Stockholms stads trädgårdsstäder.

Ursprungligen var stadsdelen tänkt att till stor del bestå av radhus utmed de svängda gatorna, men försäljningen gick trögt, och de som flyttade från stenstaden ut till landet föredrog den egna småstugan som ofta uppfördes av nybyggarna själva. Tidskriften Arkitektur var kritisk till radhus så långt utanför staden och skrev 1908 bland annat: ”Låge detta inne i staden, skulle det naturligtvis vara en mycket tilltalande bostad, men då man flyttar ut till landet för att få ett eget hem, så vänta vi oss nog något annat än denna enfamiljskasern”.[4] 1922 presenterade Hallman en bearbetad stadsplan där endast de sex radhuslängor vid Margaretavägen fanns kvar (se Gamla Enskedes radhus).[4]

Till en början ville ingen köpa någon ”enfamiljskasern” och radhusen hyrdes ut. Det ljumma intresset medförde även att de av stadsplaneraren Per Olof Hallman föreslagna övriga radhuslängorna i Gamla Enskede aldrig realiserades utan ersattes av bebyggelse med småhus.

Vid Handelsvägen uppfördes flerfamiljshus med butiker i bottenvåningen men området som till största delen stod färdigt redan 1913 utgörs främst av parhus och enfamiljshus. Radhusen vid Margaretavägen är uppförda enligt tysk och engelsk förebild. Några arbetsplatser byggdes inte, de boende förutsattes arbeta inne i centrala Stockholm eller möjligtvis i Slakthusområdet. År 1925 tillkom flerfamiljshus längs Nynäsvägen, bland dem Framtiden 1 ritat av Cyrillus Johansson.

På 1930- till 1940-talen byggdes Svampområdet söder om Sockenvägen med småhus, nästan alla ritade av arkitekt Edvin Engström. På 1960-talet tillkom bostäder och service kring kvarteret Palsternackan vid Handelsvägen.

I östra Gamla Enskede fanns en kuperad del av Stockholmsåsen kallad Röda Backen och där byggdes från 1911 ett koloniområde med 350 kolonilotter. I området fanns även torpet Dalens gård (riven 1972) och krogen Stora Gungan, som nedmonterades 1969 och uppfördes på Skansen 1973-1975[5]. I april 1969 avröjdes området, 200 kolonistugor revs, och åsen schaktades bort för ett jättesjukhus, men planerna skrinlades 1970. Mellan 1977 och 1982 byggdes istället det mindre Dalens sjukhus och bostadsområdet Dalen med 280 radhus och 20 flerfamiljshus.

Skolor

Gamla Enskedes första folkskola var ett rödmålat trähus som därför kallades ”Röda skolan”. Byggnaden ritades 1903 av skolarkitekten Georg A. Nilsson och låg vid nuvarande Guldsmedsvägen / Röda backens väg. Här bedrevs skolverksamhet i olika former fram till 1967. Byggnaden revs 1977.

Nuvarande Enskede skola är en kommunal grundskola belägen i kvarteret Skiftet vid Mittelvägen. Skolans första skolhus uppfördes 1915 efter ritningar av Georg A. Nilsson och har därefter byggts till i flera etapper. Idag är Enskede skola en av Stockholms största grundskolor med över 900 elever fördelade på förskoleklasser ända upp till årskurs 9. Anläggningen är grönklassad av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär att bebyggelsen anses vara ”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.[6]

Typhus

Den som köpte en tomt i stadsdelen kunde välja att bygga ett helt eget hus, eller välja ett av de olika typhusen som tagits fram av Stockholms Lantegendomsnämnd.[7]

Några av dessa var:

  • Typhus II, på Backvägen och Björkvägen. Arkitekt Victor Bodin, enfamiljs stenhus, 2 rum och kök.
  • Typhus IV, även kallad Enskedestugan, arkitekt C.A. Andersson och Axel Herman Forsberg. Friliggande 1½ vånings trähus. Källare, våning och inredd vind.
  • Typhus V, 26 hus uppfördes, arkitekt troligen Rudolf Arborelius. Två familjer fick dela på källare, två våningar och vind, tre rum och kök per familj.
  • Typhus X, 1½ vånings trähus med röd liggande fasspontpanel, sadeltak. Består av tre rum och kök. Liknar typhus IV, men är större.
  • Typhus XII, fristående enfamiljshus om tre rum och kök, som uppfördes i två exemplar 1912, arkitekt Gustaf Pettersson.

Kommunikationer

Från 1909 drogs spårvägen, Enskedebanan, vidare från Skanstull till Kyrkogårdsvägen (idag Stora Gungans väg). Från 1930 blev även spårvagnarna på Örbybanan ett alternativ. En resa från Stora Gungans väg till Slussen tog cirka 25 minuter.

Spårvagnstrafiken lades ner 1950 och ersattes av tunnelbana. I stadsdelen finns idag tunnelbanestationerna Sandsborg och Skogskyrkogården. Sandsborg var en krog och värdshus från 1782 som låg vid Gamla Dalarövägen men revs 1957.

Stockholms stadsmuseums byggnadsinventering i Gamla Enskede

Stockholms stadsmuseum har under 2004-2007 inventerat samtliga byggnader i stadsdelen uppförda före 1990. De mest värdefulla byggnaderna har getts en blåmärkning vilket innebär det starkaste skyddet och att byggnaden bedöms ha "synnerligen höga kulturhistoriska värden". Vid inventeringen gavs nio anläggningar en blå märkning. Ett stort antal anläggningar fick en grön märkning, det näst högsta värdet, som betyder att byggnaden är särskilt värdefull i någon mening.[8].

Bland villorna kan särskild omnämnas Margaretavägen 58 och 60, som uppfördes efter typritning genom AB Hem på landet 1909. Hustypen uppfördes endast i fyra exemplar. Höbäringen 2 (Margaretavägen 60) är den bäst bevarade av de båda vilket gör den unik. Byggnaden har ett högt arkitekturhistoriskt- och byggnadshistoriskt värde. Tillsammans med kringliggande byggnader skapas en helhetsmiljö som är viktig för gatubilden.[9]

BildBenämningByggårArkitektAdressKvarter & MotiveringMärkning
Gamla Enskedes radhus1908-1909Victor BodinMargaretavägen 15-49Lantbrukaren 10-27
Gamla Enskedes radhus1908-1909Victor BodinMargaretavägen 18-54Inspektoren
Villa, 1½ vånings trähus1909Karl GüettlerSolvägen 12Stataren 6
Enskede kyrka1915Carl BergstenKyrklunden
Villa, 1½ vånings trähus, typhus VIII1909C A DanielssonMargaretavägen 60Höbärgningen 2
Slåttern 5, villa.1912Trol. G. LarssonStockholmsvägen 48Slåttern 5
Framtiden 11915Cyrillus JohanssonNynäsvägen 307-315Framtiden 1
Sandsborgskyrkogården1895
Skogskyrkogården1920-1940Gunnar Asplund
Sigurd Lewerentz
Sockenvägen 492

Bilder

Demografi

Den 31 december 2022 hade stadsdelen 10 810 invånare, varav cirka 28,25 procent med utländsk bakgrund.[10]

Se även

Noter

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Margaretavägen 60, 2011.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Margaretavägen 60, Gamla Enskede
Nynäsvägen 307-315.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Nynäsvägen 307-315 i Gamla Enskede, arkitekt Cyrillus Johansson
Gamla Enskede, 2016.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Gamla Enskede vid Sockenvägen
Stockholmsvägen 48 Gamla Enskede.jpg
Författare/Upphovsman: Jordgubbe, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholmsvägen 48, Gamla Enskede, Stockholms kommun

Villa uppförd 1912. Enfamiljshus i 1½ våning med källare Fasad med liggande fasspontpanel i bottenvåningen, stående träpanel i gavelröstet. Mansardtak

Arkitekt troligen G. Larsson
Enskede trädgårdsstad stadplan 1907.jpg
Stadsplan för Enskede trädgårdsstad upprättad 1907 av Stockholms stadsbyggnadskontor genom P.O. Hallman
Ängsvägen 5-7 Gamla Enskede Typhus V 002.jpg
Författare/Upphovsman: Jordgubbe, Licens: CC BY 3.0
Ängsvägen 5-7, typhus V, byggnadsår 1909, ark trol Rudolf Arborelius, uppfört av AB Stockholms Trädgårdsstäder, 2 vånings dubbelhus av trä med grön liggande fasspåntpanel. Brutet tak med valmade gavelspetsar och tvåkupigt rött tegel.
Ceruleanblue.jpg
A swatch of the color cerulean blue
Gamla Enskedets radhus, mars 2020h.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Gamla Enskedets radhus vid Margaretavägen, arkitekt Victor Bodin, byggnadsår 1909.
Enskede skola mars 2020j.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Enskede skola, byggår 1915, arkitekt Georg A. Nilsson
Sandsborgskyrkogarden 2008.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Sandsborgskyrkogården i Stockholm, Enskede
Gamla Enskedets radhus, mars 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Gamla Enskedets radhus vid Margaretavägen, arkitekt Victor Bodin, byggnadsår 1909.
Enskede kyrka 2007 f.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard 10:23, 31 October 2007 (UTC), Licens: CC BY-SA 3.0
Enskede kyrka i Stockholm
Skogskyrk Monumenthallen 2006.jpg
Monumenthallen på Skogskyrkogården i Stockholm
Handelsvägen 63 Gamla Enskede Typhus XVII.jpg
Författare/Upphovsman: Jordgubbe, Licens: CC BY 3.0
Handelsvägen 63, byggnadsår 1940, arkitekt Edvin Engström,typhus XVII. Friliggande enfamiljshus, källare/våning/vind. 1 vån trähus med ljusgul stående locklistpanel, sadeltak m 1-kupigt rött tegel
Krokvägen 27 Gamla Enskede Typhus IV 003.jpg
Författare/Upphovsman: Jordgubbe, Licens: CC BY 3.0
Krokvägen 27, Gamla Enskede, typhus IV. Huset byggdes 1910, arkitekt C A Andersson och Axel H Forsberg. 1½ vån trähus med röd liggande fasspåntpanel, sadeltak. Huset kallade även "Enskedesugan".
Solvägen 26 Gamla Enskede Typhus X 002.JPG
Författare/Upphovsman: Jordgubbe, Licens: CC BY 3.0
Solvägen 26, byggnadsår 1909, typhus X, arkitekt G. Larsson, 1½ vån trähus med gul liggande fasspåntpanel 3 rum och kök. Liknar hustyp IV, men är större än den.
Backvägen 19-21 Gamla Enskede Typhus II.jpg
Författare/Upphovsman: Jordgubbe, Licens: CC BY 3.0
Backvägen 19-21, Gamla Enskede, typhus II, byggnadsår 1909, arkitekt Victor Bodin. 1½ vånings dubbelhus av tegel med gul sprutputs. Valmat sadeltak
Margaretavägen 58, 60, mars 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Gamla Enskede Margaretavägen 60 (närmast) och 58. Villa, 1½ vånings trähus, typhus VIII, arkitekt Carl Alfred Danielsson-Bååk, byggår 1909.
Margaretavägen 41-47 Gamla Enskede Typhus I.jpg
Författare/Upphovsman: Jordgubbe, Licens: CC BY 3.0
Margaretavägen 41-47, Gamla Enskede Typhus I, arkitek Victor Bodin, byggnadsår 1909. 1½ och 2 våningar radhus av tegel fasad med slätputs. Brutet tak med valmade gavelspetsar och valmat sadeltak med 2-kupigt rött tegel. Tre rum och kök
Solvägen 18 Gamla Enskede Typhus X.jpg
Författare/Upphovsman: Jordgubbe, Licens: CC BY-SA 3.0
Solvägen 18, typhus X. Byggnadsår 1910. 1½ vån trähus med röd liggande fasspåntpanel, sadeltak med 2-kupigt rött tegel
Kolonivägen 6 Gamla Enskede Typhus IV.jpg
Författare/Upphovsman: Jordgubbe, Licens: CC BY 3.0
Kolonivägen 6, typhus IV, Enskedestugan, byggnadsår 1910, ark C.A Andersson och Axel H Forsberg. Friliggande 1½ vån trähus med röd liggande fasspåntpanel. Sadeltak m 2-kupigt rött tegel. Källare, våning och inredd vind
Margaretavägen 36-38 Gamla Enskede Typhus I.jpg
Författare/Upphovsman: Jordgubbe, Licens: CC BY 3.0
Margaretavägen 36-38, Gamla Enskede, Stockholm. Typhus I, ark V. Bodin, byggnadsår 1909. Radhus av tegel med gulvit slätputs. Brutet tak med valmade gavelspetsar och valmat sadeltak med 2-kupigt rött tegel. Tre rum och kök
Mittelvägen 10-12 Gamla Enskede Typhus X.jpg
Författare/Upphovsman: Jordgubbe, Licens: CC BY 3.0
Mittelvägen 10-12, Gamla Enskede. Typhus X, byggnadsår 1910. 1½ vånings trähus med liggande fasspåntpanel
Solvägen 12 Enskede 2011.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Solvägen 12 i Gamla Enskede
Gamla Enskede Stadsplan 1922.jpg
Stadsplan Pl. 218 för Gamla Enskede