Görvälns vattenverk

Görvälnverket 1937.

Görvälnverket är ett vattenverk som tillhör Norrvatten och förser flera kommuner i norra Storstockholm med dricksvatten. Det ligger på ön Skäftingeholmen i Mälarfjärden Görväln i Järfälla kommun.

Historik

Verket kom till i samband med bildandet av Norrvatten 1926. Tre år senare invigdes förbundets första vattenverk; Görvälnverket. Vid starten fanns tre medlemmar i kommunalförbundet, numera är 14 kommuner medlemmar. Knappheten på grundvatten var den egentliga orsaken till att kommunerna började samarbeta kring vattenförsörjningen i regionen och som i dag ombesörjs av kommunalförbundet Norrvatten. Till verket hör även ett tidigare fiskartorp, som uppfördes omkring år 1904 och numera är personalbostad.

Ursprungligen bestod verkets vattenrening endast av snabbfiltrering och klorering. Efterhand som vattenbehovet och kraven ökade har verket byggts ut och reningsprocessen har förbättrats. Råvatten tas in från Görvälnfjärden i Mälaren från två alternativa djup: 22 meter respektive 4 meter. Efter en vattenreningsprocess pumpas dricksvattnet ut i ett 26 mil långt huvudledningsnät som till största delen består av stål- och betongrör med en diameter på upp till 1,2 meter.

I dag är Görvälnverket ett av Sveriges modernaste vattenverk och vattnet som produceras är ett av Sveriges bästa dricksvatten. Kvaliteten är minst lika hög, och i många fall högre, än den som gäller för vatten som köps på flaska.[1] Under 2008 producerades 43,4 miljoner kubikmeter dricksvatten i Görvälnverket, som levereras till ungefär en halv miljon människor.[2]

Bilder

Källor

Noter

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Görvälns vattenverk, 2018c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Görvälns vattenverk, grinden
Skäftingeholmen, bro, okt 2018.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Skäftingeholmens broar
Görvälnverket 1937.jpg
Bilden visar hur Görvälnverket såg ut 1937
Görvälns vattenverk, 2018d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Görvälns vattenverk, personalbostad
Görvälns vattenverk, 2018a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Görvälns vattenverkets udde
Görvälnverket skyddsområde.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Görvälnverket, Järfälla, skyddsområdet
Högtalsreservoaren 2011g.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Högdalsreservoaren Högdalen / Fagersjö, södra Stockholm med Högdalenverket i bakgrunden