Furir

Furir (förkortning: fu) är en militär grad som funnits i den svenska försvarsmakten i olika former sedan 1500-talet.

Från 1 oktober 2019 har graden ersatt sergeant * (OR 5:1).

Graden är mellan korpral och överfurir. För att kunna bli befordrad till furir måste soldaten/sjömannen utöver att vara lämplig också ha jobbat i minst ett år som korpral.

Gradbeteckningar 2019-

Etymologi

Ordet furir kommer från franskans fourrier, "den som utfodrar", från feurre, halm. Verbet furera från 1500/1600-talet innebär att man sörjer för inkvartering, ofta genom att resa i förväg för att ordna logi åt någon (jämför: hovfurir). Har även benämnts förridare. Furiren som underofficer biträddes av så kallade furirskyttar, hämtat från äldre tyskans furierschütze.[1]

Underofficer (1500-tal till 1875)

Furir var sedan 1500-talet den underofficer som vid sidan av sitt taktiska befäl skulle handha underhållstjänsten inom kompaniet. Detta kunde vara att förbereda och ombesörja ett kompanis inkvartering och förplägnad. Furiren biträddes då av särskilda soldater, så kallade furirskyttar. Vid befälsreformen 1833/37 blev furir den lägsta underofficersgraden. År 1875 blev furirer sergeanter (av andra löneklassen).

Underbefäl (1914 till 2008)

Från 1914[källa behövs] benämndes högsta underbefälsgraden furir. Den hette tidigare distinktionskorpral i armén eller förste konstapel i artilleriet. Före befälsreformen 1972 motsvarade furir närmast dagens sergeant. Furirerna blev 1972 överfurirer, medan korpralerna blev furirer. Vid befälsreformen 1983 blev furirerna överfurirer, medan överfurirerna blev sergeanter. Graden användes av värnplikts- och hemvärnsbefäl som gruppchefer eller ställföreträdande gruppchefer.

Graden fanns kvar ända fram till sista december 2008 innan det nya tvåbefälssystemet trädde i kraft 1 januari 2009. Furirerna blev då sergeanter (OR-5) och fick tre vinklar som gradbeteckning.[2]

Gradbeteckning 1914–2008

Furir infördes när uniform m/1910 var aktuell och bar samma gradbeteckning som den tidigare distinktionskorpralen. Gradbeteckningen bestod då av en guldgalon runt axelklaffen. Först till uniform m/1923 fick furiren tre stolpar på kragen. Sedan dess har gradbeteckningen för furir varit tre stolpar till alla uniformssystem fram till slutet av 2008.

Internationell jämförelse

Än idag är Fourier en tjänstegrad för kompanikvartermästare i den schweiziska armén, motsvarande en svensk underofficer eller specialistofficer. Furirens motsvarigheter i andra länder är enligt tabellen nedan.

Land/FörsvarsmaktGradGradbeteckning
USA:s arméCorporal

Sergeant

Brittiska arménCorporal
Bundeswehr

(Tysklands försvarsmakt)

Unteroffizier
Franska arménSergent (underofficer)

Caporal-Chef (manskap)

Danmarks arméSergent
Finlands arméUndersergeant

Sergeant

Norges arméSersjant
Portugals arméFurriel

Segundo-furriel

Se även

Noter

Media som används på denna webbplats

OR-5 Sergeant FV hylsa.jpg
Författare/Upphovsman: Undanurvägen, Licens: CC BY-SA 4.0
Axelklaffshylsa för sergeant (OR-5) i svenska flygvapnet.
OR-2 Menig 1kl. år 5.jpg
Författare/Upphovsman: Undanurvägen, Licens: CC BY-SA 4.0
Kragspegel m/58 för menig 1.klass år 5 (OR-2) i svenska Försvarsmakten.
OR-5 Sergeant A klaff.png
Författare/Upphovsman: Undanurvägen, Licens: CC BY-SA 4.0
Axelklaff för sergeant (OR-5) i svenska armén. Uniform m/87 grå.
Army-USA-OR-04a.svg
Rank insignia for U.S. Army Corporal (E-4).
Flag of Portugal.svg
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
4 Furir krage 1923.jpg
Författare/Upphovsman: Undanurvägen, Licens: CC BY-SA 4.0
Gradbeteckning på krage på uniform m/1923. Furir.
OR-5 Sergeant AMF hylsa.jpg
Författare/Upphovsman: Undanurvägen, Licens: CC BY-SA 4.0
Axelklaffshylsa för sergeant (OR-5) i svenska amfibiekåren.
12 Furir 1939.jpg
Författare/Upphovsman: Undanurvägen, Licens: CC BY-SA 4.0
Gradbeteckning på axelklaffshylsa till uniform m/39. Furir.
4 Furir axelklaff m1910.jpg
Författare/Upphovsman: Undanurvägen, Licens: CC BY-SA 4.0
Axelklaff m/1910 för furir vid Dalregementet (I 13).
British Army OR-4.svg
Författare/Upphovsman: Sodacan, Licens: CC BY-SA 4.0
British Army Rank OR-4 (Corporal)
OR-5 Sergeant FL.jpg
Författare/Upphovsman: Undanurvägen, Licens: CC BY-SA 4.0
Axelklaffshylsa m/02 för sergeant (OR-5) i flottan.
OR-5 Sergeant 2.jpg
Författare/Upphovsman: Undanurvägen, Licens: CC BY-SA 4.0
Kragspegel m/58 för sergeant (OR-5) i svenska Försvarsmakten.
Army-USA-OR-05.svg
Rank insignia for US Army Sergeant E-5