Frösundaleden

Vänster: Frösundaleden vid trafikplats Haga norra, vy mot väst. Höger: Frösundaleden i höjd med Råsunda stadion, vy mot sydost.Vänster: Frösundaleden vid trafikplats Haga norra, vy mot väst. Höger: Frösundaleden i höjd med Råsunda stadion, vy mot sydost.
Vänster: Frösundaleden vid trafikplats Haga norra, vy mot väst.
Höger: Frösundaleden i höjd med Råsunda stadion, vy mot sydost.

Frösundaleden är en gata i Solna kommun. Leden är en förbindelse mellan Huvudstaleden i sydväst och Uppsalavägen (E4) i nordost.

Leden

Frösundaleden har sitt namn efter Solnas stadsdel Frösunda, som leden tangerar på sydsidan. Tidigare sträckte sig Frösundaleden mellan Huvudstaleden och Solna station, där fortsatte Råsundavägen till E4 genom en cirkulationsplats. I samband med att trafikplats Haga norra 1993 fick sin nuvarande utformning med en planskild korsning, ändrades Råsundavägens östligaste del till lokalgata och Frösundaleden förlängdes till E4. Därigenom blev Frösundaleden cirka 400 meter längre. En sådan anslutning hade redan planerats i 1960 års trafikledsplan och återfinns även på Tunnelbaneplan för Stockholm 1965, men då lite längre norrut.[1]

Sträckningen

Tvärbanan

I samband med bygget av spårvägen Tvärbanans sträckning mellan Alvik och Solna station fick en 600 meter lång sträcka av Frösundaleden flyttas söderut. Spårvägen går på egen banvall på norra sidan av vägen.

Byggplaner

Längs Frösundaleden och Solnavägen planeras för närvarande (2012)[uppföljning saknas] ny bostadsbebyggelse med namnet Solna City. I förslaget ingår också ett kulturhus med ett nytt bibliotek. Tre alternativa placeringar av högre hus, cirka 30 våningar, ingår i programmet.[2]

Källor

  1. ^ Tunnelbaneplan och trafikleder för Stockholm 1965
  2. ^ Solna City-projektet Arkiverad 6 januari 2013 hämtat från the Wayback Machine.
  • Falkplaner 1978, 1985, 1994
  • Taxikarta 1981

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Frösundaleden open street map 2012.jpg
Författare/Upphovsman: http://www.openstreetmap.org/ kompl av Holger.Ellgaard, Licens: CC0
Frösundaleden på open street map
Solna-Hagalund-Spring-2010.JPG
Hagalund in Solna close to Råsunda Stadium. Looking south-east over Frösundaleden.
Frösunda 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Frösundaleden vid Haga Norra trafikplats.