Fonograf

En Edison-fonograf spelar (video).

Fonograf (av grekiska: φονε, ljud, och γραφο, skriva) är en maskin för inspelning och återgivning av ljud. Ljudet lagras som spår på en cylinder. Fonografen uppfanns av Thomas Edison 1877 och såldes kommersiellt 18901925. Principen bygger på en apparat som registrerar svängningar och som fransmannen Édouard-Léon Scott de Martinville konstruerade redan 1857.

Historik

Fonografrulle, detalj.
Thomas Edison med sin fonograf.

Fonografen var den första maskinen som kunde spela in, bevara och återge ljud. På de äldsta modellerna graverades ljudspåret in i ett tunt lager av metallfolie. Senare versioner använde sig av material som vax och celluloid. Ljudvågor överförs via ett membran till ett metallstift (nål) som då vibrerar i takt med vågorna. Stiftet ristar in ett spår i den roterande cylindern som sedan kan återge det inristade ljudet vid ett annat tillfälle.

Grundprincipen för ljudåtergivningen är densamma som sedermera för grammofonskivan. Skillnaden är att fonografen registrerar ljudet i ett vertikalt ljudspår (spåret varierar i djup på fonografrullen) medan grammofonen (i mono) registrerar ljudet horisontellt (ljudspåret varierar i bredd på grammofonskivan) (och kan dessutom inte spela in). Metallstiftet (nålen) som sitter fast vid membranet följer de av ljudvågor formade graverade spåren i cylindern varvid membranet kommer att vibrera i takt med dessa. Ljudet kan sedan förstärkas med hjälp av en tratt. Själva uppspelningsapparaturerna kunde drivas för hand, med urverk eller elektriskt. Uttrycket vax för LP-skiva levde kvar sedan fonografens tid.

Ljuddokument

Originalinspelning: Iola by the "Edison Military Band", Edison Record #9417, augusti 1906, längd 116 Sek.

Originalinspelning: A Picture no Artist can paint by Florrie Forde, Edison Record #13544, september 1906, längd 114 Sek.

Se även

Externa länkar

Bloggartikel om fonografrullar på Kungliga biblioteket https://www.kb.se/hitta-och-bestall/samlingsbloggen/blogginlagg/2020-12-14-wikipedia-sjunger-och-dansar-med-kb.html

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Edison Phonograph 2.ogg
Phonograph A Picture no Artist can paint by Florrie Forde, Edison Record #13544, september 1906
Edison Phonograph 1.ogg
Edison Phonograph: Iola by the Edison Military Band, Edison Record #9417, augusti 1906
Edison and phonograph edit2 cr.jpg
Edison med en tidig fonograf
Edison Phonograph 1AA.webm
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Edison Phonograph playing: Iola by the "Edison Military Band", Edison Record #9417, augusti 1906.
Fonograf 1.JPG
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard 13:05, 18 September 2007 (UTC), Licens: CC BY-SA 3.0
Fonograf