Fläns

I-balk med över- och underfläns, och mellanliggande balkliv.
Skarvfläns på en gaspipeline.
Blindfläns som avslutning på en rörledning.
Kylfläns på en luftkyld motorcykelmotor.
Flänshjul på ett tåg.

Fläns är en tunn, utstickande skiva, som löper längs eller runt ett föremål. Ofta är flänsen av samma material som föremålet. Fläns kan även syfta på en balkfläns, det vill säga över- och underdelen av en I-balk. Flänsar kan ha olika funktion och utformning.

Skarvfläns

Skarvflänsar sitter i ändarna på rör eller stänger avsedda att fästas ihop ände mot ände, eller också för att fästa änden mot en plan yta. De ser oftast ut som en ring, för det mesta i samma material som röret/stången och försedda med hål för bultar, om de är avsedda för skruvförband. Det finns även flänsar avsedda för till exempel svetsning.

Blindfläns

En blindfläns är en cirkulär platta som monteras på ett rörs skarvfläns för att stänga av änden av en rörledning.

Kylfläns

Kylflänsar är en anordning som ökar den värmeavgivande ytan hos en komponent som behöver kylas, till exempel en förbränningsmotor eller en dator. Kylflänsar är gjorda av material med goda värmeledningsegenskaper.

Ofta tillverkas kylflänsar som enheter, med ett stort antal flänsar fördelade på en yta i mer eller mindre invecklade mönster. Genom den stora ytan ökar kyleffekten.

Stoppfläns

Stoppflänsar sitter på exempelvis en hjulaxel för att förhindra att hjulet glider iväg längs axeln.

Flänshjul

Ett flänshjul är ett hjul med en cirkulär kant. Flänshjul finns på spårfordon som tåg och spårvagnar, och hindrar fordonet från att åka av spåret.

Media som används på denna webbplats

Flanschverbindung Gasleitung.jpg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Norton Dominator 650 cc cooling fins and carburetor.jpg
Författare/Upphovsman: Yesterdays Antique Motorcycles, Licens: CC BY-SA 4.0
1962 Norton Dominator 650 SS motorcycle engine, 9 cooling fins & inclined carburetor
Blindflansch01.jpg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Flanged wheel.jpg
Författare/Upphovsman: AGoon, Licens: CC BY 2.5
Flanged railway wheel.
H-beam Flange and web.gif
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0