Finlands kommuner

Finlands landskap (tjockare gräns) och kommuner (tunnare gräns) år 2021.

Finland är indelat i 309 kommuner (finska: kunta). Kommunerna ansvarar för bastjänster för invånarna. En kommun kan kalla sig stad (finska: kaupunki) om den anser sig uppfylla de krav som ställs på ett stadssamhälle.

Kommunerna har enligt lagstiftningen ansvar för viss utbildning, social- och hälsovårdstjänster, samhällsteknik och miljötjänster. Många tjänster produceras i samarbete med andra kommuner i samkommuner, till exempel sjukhus, många läroanstalter och yrkeshögskolor. De kommunala beslutsfattarna väljs vart fjärde år i kommunalvalet.

Enspråkiga kommuner erbjuder service på kommunens språk, finska eller svenska. I vissa fall, till exempel beträffande grundskolan, skall kommuninvånarna dock erbjudas service på sitt modersmål. Tvåspråkiga kommuner är skyldiga att erbjuda service, skylta och göra upp vissa dokument på båda språken. Språklagen gäller endast finska och svenska, men i samernas hembygdsområde skall kommunerna på motsvarande sätt ge service också på samiska.

Historik

Finlands kommuner år 1947.

Både före och efter 1809, då Finland skiljdes från Sverige och blev ett ryskt storfurstendöme, fungerade städer och landsbygdens socknar (utifrån kyrkans indelning i stift och församlingar) likadant i Finland som Sveriges kommuner. Även rättsväsendets indelning i härader hade sin motsvarighet i Sverige. De första kommunallagarna för Finland infördes genom kejserlig förordning 6 februari 1865, alltså strax efter Sveriges 1862 års kommunalförordningar. En förordning för städernas organisation följde 1873.

Efter självständigheten från Ryssland, infördes nya lagar 1917-1919. Rösträtten i kommunala val blev allmän och proportionell och inte längre beroende av inkomst. 1925 frikopplades kommunerna från kyrkans indelning i församlingar. I takt med att fler uppgifter ålades kommunerna, ökade behovet att göra kommunerna större. Ytterligare kommunreformer följde 1932, 1949 och 1970. Den 1 januari 2009 genomfördes en reducering av antalet kommuner från 415 till 348. År 2023 är antalet 309.

Finland hade, liksom i Sverige före 1971, tre kommuntyper, landskommuner, köpingar och städer. Köpingen som kommuntyp upphörde den 1 januari 1977 och alla köpingar omvandlades automatiskt till städer.[1]

År 1995 infördes enhetlig kommuntyp. Dock innehåller 5§ i Finlands kommunallag följande passus: "Kommunen kan använda benämningen stad när den anser sig uppfylla de krav som ställs på ett stadssamhälle." Av de 309 kommuner som finns 2023 räknar sig 107 som stad. Det är en rent nominell fråga och innebär ingen skillnad i status, rättigheter eller skyldigheter.

Antal kommuner

Antal kommuner i Finland
År191719271937194719571967197719871989199319972001200320042005200620072008200920102011201320152016201720202021
Kommuner532585602547549537464461460455452448446444432431416415348342336320317313311310309

Se även

Referenser

  1. ^ Mitä Missä Milloin 1978, s. 129. Kustannusosakeyhtiö OTAVA, Helsingfors 1977. ISBN 951-1-04521-0

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Finland administrative divisions.svg
Författare/Upphovsman: Fenn-O-maniC, Licens: CC BY-SA 4.0
Administrative divisions, municipalities and regions, of Finland as of 2021.
Suomi, tilastokartta 1947.jpg
Författare/Upphovsman: Maanmittaushallituksen kivipaino, Helsinki, Licens: CC0
Suomi, tilastokartta 1947: Kuntajaot